Användarvillkor

Användarvillkor & Copyright

Copyright © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Alla rättigheter reserverade. Allt material som finns på denna webbplats skyddas av lagar om copyright och/eller varumärken.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG är ett företag med begränsat ansvar enligt tysk lag som har sitt huvudkontor i Hamburg, Tyskland. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG är registrerade under nummer HRB 10554 och ägnar sig åt handel med optiska instrument, affärshjälpmedel och relaterade artiklar. Momsidentifieringsnummer: DE118673662 Verkställande direktör: Stefan Kaufmann.

Användningsvillkor

Tillämpliga lagar

Webbplatserna innehåller information om produkter som kan eller inte kan vara tillgängliga i ett specifikt land och, om tillämpligt, som kan ha erhållit acceptans eller marknadsgodkännande av en myndighet för olika indikationer och med olika restriktioner i olika länder. Varje land har specifika lagar, regler och medicinsk praxis rörande kommunikation av medicinsk eller annan information om medicinska produkter på Internet. Ingenting häri ska anses vara en uppmaning eller en marknadsföring av någon produkt eller en indikation för någon produkt som inte är godkänd av lagar och regler i det land där läsaren befinner sig.

Uppdatering av användarvillkor

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ger informationen på denna server som en allmän service till sina kunder och förbehåller sig rätten att ändra innehållet i informationen utan meddelande. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG är inte ansvarig för korrektheten, fullständigheten och/eller tillförlitligheten hos innehållet i den information som ges här. Genom att besöka denna webbplats accepterar du användningsvillkoren som framställs nedan.

Uttalande om ansvarsfrihet

Denna webbplats tillhandahålls ”i befintligt skick” och det kan göras utvidgningar, tillägg och uppdateringar. Trots att Olympus anstränger sig för att ge allmänheten korrekt och uppdaterad information ger Olympus inga garantier vad gäller korrektheten i innehållet på webbplatsen och tar heller inget ansvar för fel, utelämnanden eller eventuell förlegad information. Olympus är särskilt inte ansvarig för innehållet på någon webbplats som det finns en länk till på denna webbplats. Dessutom tar Olympus inget ansvar för skador eller virus som kan påverka din datorutrustning eller annan egendom på grund av besök till, användning av eller nedladdning av innehåll från denna webbplats.

Varumärken och registrerade varumärken

Alla namn på produkter eller tjänster som nämns på denna webbplats är varumärken eller registrerade varumärken tillhörande respektive ägare. Webbplatsen samt alla data, all text, alla bilder, videoklipp eller ljudklipp på den är bara till för icke kommersiell, privat användning. Ingen licens för användning av skyddade logotyper, servicemärken eller varumärken beviljas genom att dessa görs tillgängliga på webbplatsen. Du får gärna kopiera, spara och skriva ut kopior av all information här för privat användning, förutsatt att du samtycker till att OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG har copyright för all media, däribland text, grafik och foton. Du får dock inte distribuera, byta ut, modifiera, sälja eller överföra information på webbplatsen. Om inget annat anges är allt material på webbplatsen skyddat av copyright och får inte användas i kommersiella, offentliga syften utan föregående skriftligt godkännande av OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG. Du får inte heller länka eller ”spegla” någon del av webbplatsen utan föregående skriftligt godkännande av OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Dataintegritet

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG respekterar sekretessen I alla personuppgifter som besökarna på vår webbplats uppger. Du hittar mer information i vårt Integritetsmeddelande.