Villkor för ångerrätt

Villkor för ångerrätt

  1. Du har rätt att ångra ditt köp hos oss inom den tid som anges i paragraf 3. Detta innebär att du kan ångra ditt köp om du inte vill ta emot eller behålla de aktuella produkterna utan att du behöver ange något skäl under den aktuella ångerfristen, genom att meddela detta till oss, varefter du får tillbaka pengarna.

  2. Ångerrätten gäller dock inte om:

  (a) Varorna inte är lämpliga att returnera av hygienskäl och om förseglingen brutits efter leveransen.

  (b) Ljud- eller videofiler eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen brutits efter leveransen.

  (c) Alla produkter har blandats och inte kan separeras efter leveransen.

  3. Ångerfristen börjar i och med att du får din orderbekräftelse (det datum då du fick ett bekräftelsemejl där vi bekräftade din order och du ingick ett avtal med oss). Den tidsfrist under vilken du kan ångra ett köp beror på vad du har beställt och hur det levereras så som anges nedan:

  3.1 Om ditt köp avser en enda produkt (som inte levereras med delleveranser olika datum), slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du tog emot produkten.

  3.2 Om ditt köp avser antingen:

  (a) En produkt som levereras med delleveranser olika datum, eller

  (b) flera produkter som levereras med delleveranser olika datum; slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du tog emot den senaste delleveransen med produkten eller den sista av de olika produkter som du beställde.

  4. För att häva ditt köp:

  Meddelar du oss att du vill ångra ditt köp. Du kan använda vårt formulär för att häva köpet eller skicka ett brev till Olympus Sverige AB, Dalvägen 8, 171 23 Solna. Du kan även kontakta oss via e-post på shop.support@olympus.eu, via telefon på +46 8 7353400 eller via fax på +46 8 7353410. Glöm inte att bifoga orderinformationen om du skickar e-post eller vanlig post, så att vi snabbt kan hitta din order. Om du ångrar ditt köp via e-post eller vanlig post, gäller din ångerrätt från det datum du skickade ditt e-postmeddelande eller brev till oss.

  5. Om du ångrar ditt köp:

  (a) Återbetalar vi det pris som du betalade för produkterna. Observera att vi i vissa fall har lagstadgad rätt att reducera det belopp som vi återbetalar om varornas värde har minskat, om detta har orsakats av att du hanterat varorna på ett sätt som inte tillåts i en vanlig butik.

  (b) Återbetalar vi de transportkostnader som du har betalt i enlighet med tillämplig lagstiftning, dock max den billigaste standardfrakt som vi erbjuder (om detta är en vanlig och allmänt accepterad metod).

  (c) Återbetalar vi alla belopp till dig så snabbt som möjligt inom de tidsfrister som anges nedan.

  (i) Om du har tagit emot produkten: 14 dagar efter att vi fått tillbaka produkten från dig eller från den dag då du kan styrka att du har skickat tillbaka produkten till oss. Se paragraf 8 för information om hur du returnerar en produkt till oss.

  (ii) Om du inte har tagit emot produkten: 14 dagar efter att du informerat oss om att du vill häva ditt köp.

  6. Om du har returnerat produkterna till oss under dessa villkor för ångerrätt för att de uppvisar fel eller har beskrivits på ett felaktigt sätt, återbetalar vi hela produktens pris tillsammans med tillhörande transportkostnader och alla respektive kostnader för att returnera varorna till oss.

  7. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde när du betalade.

  8. Om en produkt har levererats till dig innan du väljer att ångra ditt köp:

  (a) Måste du returnera den till oss utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter att du informerade oss om att du ville ångra ditt köp.

  (b) Vi står för kostnaden för att du returnerar produkterna till oss.

  9. Eftersom du är privatkund är det vår lagstadgade skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal och du har motsvarande rättigheter om produkterna har fel eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa rättigheter påverkas inte av din rätt att ångra ett köp och få pengarna tillbaka i dessa villkor för ångerrätt eller om ev. något annat anges i våra Allmänna affärsvillkor.