Allmänna affärsvilkor

Allmänna affärsvillkor för Olympus nätbutik

Avsnitt 1 Omfattning

Följande allmänna affärsvillkor i respektive giltiga version i samband med att ordern teckandes gäller för affärsrelationen mellan Olympus Sverige AB, Dalvägen 8, 171 23 Solna, registrerat i Solna registreringsnummer 556189-2794, MOMS-IDnummer SE556189279401 (härefter ”Olympus”, ”vi”, ”oss”) och beställaren. Olympus godkänner inte några andra villkor som avviker från dessa om inte Olympus godkänt detta skriftligen.

Kontakt: shop.support@olympus.eu

Avsnitt 2 Teckning av avtal

Ordrar kan endast beställas via Internet hos Olympus nätbutik på https://shop.olympus.eu. Beställaren kan när som helst titta på och ändra uppgifterna innan ordern skickas in. Beställarens order är ett bindande erbjudande till oss för att ingå ett avtal. Ordern kan dock endast skickas in och överföras om beställaren markerar respective kryssruta för att acceptera dessa allmänna affärsvillkor, varefter begäran godkänns. Om beställaren skickar in en order, skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar att ordern tagits emot med information om respektive order (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse betyder inte att vi har godkänt förfrågan utan är avsedd att informera beställaren att vi har tagit emot ordern. Ett avtal träder först i kraft när vi har skickat iväg de beställda produkterna och bekräftar att vi skickat leveransen via ett andra e-postmeddelande (leveransbekräftelse). Om den vara som ska köpas inte finns i fysisk form (t.ex. värdebevis/aktiveringskod), sker leveransen via leveransbekräftelsen. Detta avtal inkluderar inte några produkter som inte anges i leveransbekräftelsen. Avtalspart är Olympus. Olympus säljer inte några produkter till omyndiga personer. Även de produkter som är till barn får endast köpas av myndiga personer.

Avsnitt 3 Ångerrätt

Kunden har rätt att ångra sitt köp under följande förutsättning. En kund är en fysisk person som köper en vara för privat bruk och inte som en del av kundens näringsverksamhet:

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT FÖR PRIVATKUNDER
Villkor för ångerrätt
  1. Du har rätt att ångra ditt köp hos oss inom den tid som anges i paragraf 3. Detta innebär att du kan ångra ditt köp om du inte vill ta emot eller behålla de aktuella produkterna utan att du behöver ange något skäl under den aktuella ångerfristen, genom att meddela detta till oss, varefter du får tillbaka pengarna.

  2. Ångerrätten gäller dock inte om:

  (a) Varorna inte är lämpliga att returnera av hygienskäl och om förseglingen brutits efter leveransen.

  (b) Ljud- eller videofiler eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen brutits efter leveransen.

  (c) Alla produkter har blandats och inte kan separeras efter leveransen.

  3. Ångerfristen börjar i och med att du får din orderbekräftelse (det datum då du fick ett bekräftelsemejl där vi bekräftade din order och du ingick ett avtal med oss). Den tidsfrist under vilken du kan ångra ett köp beror på vad du har beställt och hur det levereras så som anges nedan:

  3.1 Om ditt köp avser en enda produkt (som inte levereras med delleveranser olika datum), slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du tog emot produkten.

  3.2 Om ditt köp avser antingen:

  (a) En produkt som levereras med delleveranser olika datum, eller

  (b) flera produkter som levereras med delleveranser olika datum; slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du tog emot den senaste delleveransen med produkten eller den sista av de olika produkter som du beställde.

  4. För att häva ditt köp:

  Meddelar du oss att du vill ångra ditt köp. Du kan använda vårt formulär för att häva köpet eller skicka ett brev till Olympus Sverige AB, Dalvägen 8, 171 23 Solna. Du kan även kontakta oss via e-post på shop.support@olympus.eu, via telefon på +46 8 7353400 eller via fax på +46 8 7353410. Glöm inte att bifoga orderinformationen om du skickar e-post eller vanlig post, så att vi snabbt kan hitta din order. Om du ångrar ditt köp via e-post eller vanlig post, gäller din ångerrätt från det datum du skickade ditt e-postmeddelande eller brev till oss.

  5. Om du ångrar ditt köp:

  (a) Återbetalar vi det pris som du betalade för produkterna. Observera att vi i vissa fall har lagstadgad rätt att reducera det belopp som vi återbetalar om varornas värde har minskat, om detta har orsakats av att du hanterat varorna på ett sätt som inte tillåts i en vanlig butik.

  (b) Återbetalar vi de transportkostnader som du har betalt i enlighet med tillämplig lagstiftning, dock max den billigaste standardfrakt som vi erbjuder (om detta är en vanlig och allmänt accepterad metod).

  (c) Återbetalar vi alla belopp till dig så snabbt som möjligt inom de tidsfrister som anges nedan.

  (i) Om du har tagit emot produkten: 14 dagar efter att vi fått tillbaka produkten från dig eller från den dag då du kan styrka att du har skickat tillbaka produkten till oss. Se paragraf 8 för information om hur du returnerar en produkt till oss.

  (ii) Om du inte har tagit emot produkten: 14 dagar efter att du informerat oss om att du vill häva ditt köp.

  6. Om du har returnerat produkterna till oss under dessa villkor för ångerrätt för att de uppvisar fel eller har beskrivits på ett felaktigt sätt, återbetalar vi hela produktens pris tillsammans med tillhörande transportkostnader och alla respektive kostnader för att returnera varorna till oss.

  7. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde när du betalade.

  8. Om en produkt har levererats till dig innan du väljer att ångra ditt köp:

  (a) Måste du returnera den till oss utan dröjsmål, dock senast 14 dagar efter att du informerade oss om att du ville ångra ditt köp.

  (b) Vi står för kostnaden för att du returnerar produkterna till oss.

  9. Eftersom du är privatkund är det vår lagstadgade skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal och du har motsvarande rättigheter om produkterna har fel eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa rättigheter påverkas inte av din rätt att ångra ett köp och få pengarna tillbaka i dessa villkor för ångerrätt eller om ev. något annat anges i våra Allmänna affärsvillkor.

SLUT PÅ DEKLARATION OM ÅNGERRÄTT

Avsnitt 4 Priser

Priserna för de produkter som visas på webbplatsen anges inklusive moms, men exklusive transportkostnader samt bank- och kreditkortsavgifter (om inte något annat anges).

Det pris som anges på orderbekräftelsen är det slutgiltiga priset och är inklusive alla skatter (inkl. moms). Detta pris är inklusive produktens pris, transport och leveranskostnaden, ev. bankavgifter och de avgifter som uppkommer när man betalar via kreditkort.

Avsnitt 5 Leverans

Informationen om leveranstiden baseras på den förväntade leveranstid som meddelas till oss via tredjepart. Vi kan dock inte garantera att den faktiska leveranstiden blir samma som den förväntade leveranstiden. Om inte dröjsmålet beror på Olympus eller ett partnerföretag och bygger på uppsåt eller grov vårdslöshet, har beställaren inte rätt till något skadestånd eller rätt att säga upp avtalet på grund av försenad leverans. Om leveransen försenas med mer än trettio (30) dagar, har beställaren rätt att säga upp avtalet.

Om vi inte kan leverera de beställda varorna utan egen förskyllan, på grund av att vår leverantör inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter, måste vi säga upp avtalet med beställaren. I såna fall meddelar vi i god tid beställaren att de beställda produkterna inte finns tillgängliga. Beställarens lagstadgade rättigheter påverkas inte av detta.

Om leveransen till beställaren inte är möjlig t.ex. för att de beställda varorna inte får plats i beställarens port, ytterdörr, trapphus, eller om beställaren inte finns på plats vid den angivna leveransadressen trots att beställaren fått information om leveransen i god tid före leveransen, står beställaren för kostnaden för den icke slutförda leveransen.

Avsnitt 6 Betalningsvillkor

Samtliga betalningar förfaller omedelbart när avtalet ingås. Olympus förbehåller sig rätten att överlåta sin fordran gentemot beställaren, inklusive alla tillhörande rättigheter, till tredje parter. Vi erbjuder de betalningsmöjligheter som beskrivs nedan men, beroende på resultatet kreditupplysningen ger, förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda dig vissa betalningsmetoder för din beställning.

1. Wirecard betalningsmetoder:

Om en betalningsmetod som vi erbjuder via vår betaltjänstleverantör Wirecard (Wirecard Bank AG) används så kan Wirecard få åtkomst till betalningsuppgifterna. Vid användning av en Wirecard betalningsmetod sluts inget avtal mellan Wirecard och kunden. Olympus fordringar gentemot kunden överlåts till Wirecard och kunden har rätten att göra slutbetalningen till Wirecard.

Betalning med kreditkort: Vid betalning med kreditkort (Visa och Mastercard) kopplas du vidare till vår betaltjänstleverantör Wirecard. Där betalar du direkt genom att ange dina kreditkortsuppgifter. När du har genomfört din beställning och matat in dina kreditkortsuppgifter debiteras ditt kreditkort genast.

2. Betalning med Klarna:

I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige erbjuder vi dessutom följande betalningsalternativ.

Fakturabetalning: Möjligheten att betala med faktura via Klarna finns endast för konsumenter och betalningen måste ske till Klarna. Vid köp med Klarna faktura får du först hem varan och har 14 dagars betalningstid. Du får närmare information om köp med Klarna faktura under beställningsprocessen. Användningen av detta betalningssätt förutsätter att du inte har betalningsanmärkningar.

Köp med delbetalning: Möjligheten till köp med delbetalning via Klarna finns endast för konsumenter och betalningen måste ske till Klarna. Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga delbetalningar om minst 1/24 av det totala beloppet eller enligt de villkor som anges under beställningsprocessen. Användningen av detta betalningssätt förutsätter att du inte har betalningsanmärkningar.

Avsnitt 7 Kvarhålla varor, kompensation

Beställaren har endast rätt att kvarhålla varor om ett genkäromål har fastställts i domstol eller om detta inte bestrids av Olympus. Beställaren har endast rätt att kvarhålla varor på motsvarande sätt som utgångspunkten för genkäromålet och enligt samma avtalsförhållande.

Avsnitt 8 Äganderättsförbehåll

Varorna förblir Olympus egendom tills de har slutbetalats.

Avsnitt 9 Garanti

Alla produkter som säljs i Olympus nätbutik, omfattas av lagstadgad garanti. Beställaren kan inte avsäga sig sina garantianspråk.

Om säljaren skickar en ersättningsvara vid ett garantianspråk, måste beställaren skicka tillbaka den bristfälliga varan på Olympus bekostnad inom 30 dagar. Alla returer omfattas av tillämplig garantilagstiftning. Olympus förbehåller sig rätten att bedöma skador i enlighet med de villkor som anges enligt lag.

Avsnitt 10 Ansvar

Olympus ansvarar inte för skador som inte avser de levererade varorna. Olympus ansvarar t.ex. inte för förlorade intäkter eller andra ekonomiska förluster som drabbar beställaren. Olympus omfattas av friskrivning från skadestånd och begränsning av ansvar. Detta gäller även för Olympus anställda, representanter eller agenter. Dessa begränsningar gäller inte för skador som uppkommer på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller skador på liv och hälsa. Detta gäller inte heller om beställaren hänvisar till tillämplig gällande lagstiftning. Om Olympus väsentligt underlåter att uppfylla sina skyldigheter i detta avtal (”kardinalplikt”), och denna underlåtenhet riskerar att avtalets syfte inte kan fullföljas, eller att skyldigheter som är väsentliga för att avtalet ska kunna fullföljas på ett korrekt sätt och den konformitet som normalt kan krävas åsidosätts, begränsas skyldigheten att ersätta materialskador till typiska förutsebara skador.

Avsnitt 12 Tillämplig lag och lösning av tvister

Svensk lag gäller, och är undantagen FNs handelskonvention (CISG). Solna gäller som jurisdiktionsort om inte beställaren är en privatkund.

Enligt EG-förordning 524/2013 av den 21 maj 2013 har Europaparlamentet skapat en plattform för tvistlösning online för konsumenter. Denna finns på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi vill i detta sammanhang påtala att vi inte medverkar vid tvistemål hos myndigheten för konsumentskydd (information i enlighet med avsnitt 36 i tyska Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG).

Om du har några klagomål kontaktar du vår reklamationsavdelning via e-post (shop.support@olympus.eu), telefon (00800-65967873) eller fax (+420 221 985 599) för mer information.

Du måste godkänna dessa allmänna affärsvillkor för att fortsätta orderprocessen.