Allmänna affärsvilkor

Allmänna villkor för OM Digital Solutions Onlineshop

§ 1 Tillämpningsområde

Dessa allmänna villkor (Allmänna Villkor) i dess utformning vid tiden för orderläggande ska vara tillämpas på affärsrelationen mellan OM Digital Solutions GmbH – Sverige Filial, Svetsarevägen 15, 2 tr., 171 41 Solna org. nr 516412-4991, momsregistreringsnummer SE 516412499101 (hädanefter: ”Om Digital Solutions”, ”vi”, ”oss”) och köparen. Avvikande villkor från köparen ska endast accepteras av OM Digital Solutions om godkännande av deras tillämpning lämnas skriftligen.

Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Tecknande av avtal

Beställningar kan endast göras online via OM Digital Solutions nätbutik på https://shop.olympus.eu. Innan beställning läggs kan köparen se över och ändra uppgifter närsomhelst. Köparen avger ett bindande anbud att ingå avtal så snart den klickar på ”köp nu” knappen. Ordern kan dock skickas och föras in om köparen har accepterat dessa Allmänna Villkor genom att klicka i motsvarande kryssruta. Köparen har möjlighet att ta fram avtalsbestämmelserna inklusive dessa Allmänna Villkor före färdigställande av orderprocessen och spara dem i reproducerbart format. Vi bekräftar mottagande av en order från köparen genom att skicka ett e-postmeddelande i vilket vi bekräftar mottagande av orderna och en lista över dess innehåll (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse utgör inte en accept av ordern, utan är enbart avsedd att informera köparen att vi har mottagit ordern. Avtal ingås först när OM Digital Solutions avgett förklaring om godtagande, vilket ska skickas med ett separat e-postmeddelande (orderbekräftelse), senast då varorna skickas. I detta e-postmeddelande eller separat e-postmeddelande, men senast i och med leverans av varorna, ska avtalsinnehållet (som utgörs av de Allmänna Villkoren och orderbekräftelsen) skickas av oss till köparen på varaktig lagringsmedia (e-post eller pappersutskrift) (kontraktsbekräftelse). Avtalstexten kommer inte att sparas av oss för att kunna hämtas av köparen efter färdigställande av orderprocessen. Avtalspart är OM Digital Solutions. OM Digital Solutions köpeerbjudanden riktar sig inte till underåriga. Även våra produkter avsedda för barn får endast köpas av vuxna. Vår onlinebutik är endast avsedd för konsumenter. Tänk på att vi inte utfärdar fakturor med moms till kunder som handlar via vår onlinebutik för konsumenter. Om du driver ett företag kan du inte göra anspråk på momsavdrag. Observera att vi endast säljer produkter i mängder som motsvarar de typiska behoven i ett genomsnittligt hushåll. Detta gäller både antal produkter som beställs i en enda beställning och flera beställningar av samma produkt, där de enskilda beställningarna består av en mängd som är typisk för ett normalt hushåll. Avtalet ingås på svenska.

§ 3 Ångerrätt

Konsumenter har rätt att ångra sitt köp under följande villkor. En konsument är en fysisk person med vilken en rättshandling har ingåtts främst för ett syfte som inte kan hänföras till denne individs kommersiella aktivitet eller aktivitet som egenanställd.

INSTRUKTIONER FÖR ÅNGERRÄTT

Ångerrätt

Du har rätt att frånträda detta avtal (ångerrätt) inom 14 dagar utan att ange skäl. Ångerrättsperioden går ut 14 dagar efter det att den sista produkten avlämnats till dig eller en tredje part, som inte är transportören, som handlar på dina vägnar.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss, OM Digital Solutions – Sverige Filial, Sverige Filial, Svetsarevägen 15, 2 tr., 171 41 Solna, e-post eshop.support@om-digitalsolutions.com, telefonnummer 0080067108300, om ditt beslut att frånträda detta avtal genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev skickar via post eller e-post). Du kan använda den bifogade ångerrättsblanketten för detta syfte, det är dock inte något krav.

För att vara inom ångerrätts-deadlinen är det tillräckligt för dig att skicka ditt meddelande avseende ditt utövande av ångerrätten innan ångerrättsperioden har gått ut.

Verkan av ångerrätt

Om du frånträder detta avtal ska vi ersätta dig för alla betalningar från dig inklusive kostnader för leverans (med undantag för extrakostnader till följd av ditt val av leveranstyp utöver den billigaste typen av standardleverans erbjuden av oss), snarast och inte senare än 14 dagar från det att vi informeras om ditt beslut att frånträda detta avtal. Vi kommer att genomföra sådan återbetalning genom samma betalmedel som du använda för den initiala transaktionen, såvida du inte uttryckligen har godkänt något annat; i vilket fall som helst kommer du inte ådra dig extra kostnader som ett resultat av sådan återbetalning.

Du ska skicka tillbaka produkterna eller ge dem till oss, snarast och inte senare än 14 dagar från det att du kommunicerade ditt frånträdande från detta avtal till oss. Deadlinen anses uppfylld om du skickar tillbaka produkterna innan 14 dagarsperioden har gått ut.

Du kommer behöva stå för de direkta kostnaderna för återlämnande av varorna.

Du ansvarar endast för någon värdeminskning av produkterna som är ett resultat av att du hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

Ångerrätten gäller dock inte för:

  • förseglade produkter som inte lämpligen kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl och förseglingen har brutits av konsumenten
  • ljud- eller bildupptagning eller datorprogram i förseglad förpackning och förseglingen har brutits av konsumenten
SLUT PÅ INSTRUKTIONER OM ÅNGERRÄTT
Ångerrättsblankett

(Om du önskar frånträda avtalet, vänligen fyll i detta formulär och skicka tillbaka det).

  • Till: OM Digital Solutions GmbH – Sverige Filial, Svetsarevägen 15, 2 tr., 171 41 Solna, E-post eshop.support@om-digitalsolutions.com
  • Jag/Vi (*) meddelar härmed att Jag/Vi frånträder mitt/vårt avtal för köp av följande produkter (*)/tillhandahållandet av följande tjänster(*)
  • Beställda på (*)/mottagna på (*)
  • Namn på konsument(erna)
  • Adress för konsument(erna)
  • Konsumentens(ernas)signatur(er) (endast om denna blankett meddelas på papper)
  • Datum

(*) Ta bort så som lämpligt

§ 4 Priser

Priserna på en produkt som visas på hemsidan ska förstås så som inklusive moms men exklusive fraktkostnader, bank- och kreditkortsavgifter (om inget ytterligare har angetts).

Priset som anges i orderbekräftelsen är det slutliga priset och inkluderar alla skatter (inklusive moms). Detta pris inkluderar priset på produkterna plus frakt- och leveranskostnader, bankavgifter eller -kostnader som ska betalas vid betalning med kreditkort.

§ 5 Leverans

Leverans sker enbart inom Sverige.

Om ingen eller ingen avvikande leveranstid specificerades för de respektive produkterna i vår onlineshop är leveranstiden 14 dagar. Leveranstider angivna av oss beräknas från ingående av avtal, förutsatt att köpepriset has betalats i förtur (undantaget köp på kredit).

Skulle köparens val av produkt inte vara tillgänglig när orderns läggs ska OM Digital Solutions omedelbart informera köparen därom i orderbekräftelsen. Om produkten permanent är otillgänglig, kommer vi inte ge ut en förklaring om godtagande. I sådant fall ingås inte något avtal.

Om produkten vald av köparen tillfälligt inte finns tillgänglig, ska vi också informera köparen om detta direkt i orderbekräftelsen.

§ 6 Betalningsvillkor

Alla betalningar förfaller vid ingående av avtalet. OM Digital Solutions förbehåller sina rättigheter att tilldela sina anspråk mot köparen, inklusive alla hänförliga rättigheter, till tredje parter. I huvudsak erbjuder vi betalningsmetoderna beskrivna nedan, men vi förbehåller oss rätten – beroende på resultat av kreditupplysningen – att erbjuda dig endast vissa betalningsmetoder för din order.

1. PayPal-betalningar:

När du använder PayPal som betalningsmetod betalar du direkt via ditt PayPal-konto eller genom direktdebitering. Efter att ha lagt din order kommer du att omdirigeras till PayPal där du släpper betalning för beloppet av ordervärdet. Så snart ditt PayPal-konto har informerats om ditt godkännande av betalningen kommer leveransen ske i enlighet med den respektive angivna leveranstiden.

2. Adyen betalningsmetoder:

Vid användande av betalningsmetoder vi erbjuder genom vår betaltjänstleverantör Ayden kan betalningsuppgifter komma att samlas in av Ayden. Användandet av en Ayden-betalningsmetod skapar inte ett avtal mellan Ayden och köparen. OM Digital Solutions anspråk gentemot beställaren tilldelas Ayden och beställaren har rätt att betala till Ayden med befriande verkan.

Kreditkortsbetalning: När du använder kreditkortsbetalningsmetoden (Visa och Mastercard), kommer du omdirigeras till vår betaltjänstleverantör Ayden. Där kommer du att betala direkt genom att fylla i dina kreditkortsuppgifter. Efter att ha lämnat din order och fyllt i dina kreditkortsuppgifter kommer ditt kreditkort debiteras direkt.

3. Klarna-betalningar:

I samarbete med Klarna AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige erbjuder vi följande ytterligare betalningsalternativ.

Kreditköp: Klarna kreditköp är enbart tillgängligt för konsumenter och betalning måste göras till Klarna. När du gör kreditköp med Klarna får du varorna först och har en betalningsperiod på 14 dagar. Du kommer att få mer information om Klarna-köpet via kredit under orderprocessen. Användandet av denna betalningsmetod kräver att du inte har några betalningsanmärkningar.

Avbetalningsköp: Klarnas avbetalningsköp är enbart tillgängligt för konsumenter och betalning måste göras till Klarna. Med Klarnas finansinseringstjänst kan du betala för ditt köp flexibelt i månatliga avbetalningar om åtminstone 1/24 av det totala beloppet eller under de villkor annars specificerade under orderprocessen. Användandet av denna betalningsmetod kräver att du inte har några betalningsanmärkningar.

Sofort: Efter att ha lagt ordern kommer du omdirigeras till hemsidan för onlineleverantören Klarna. För att betala fakturabeloppet via Sofort måste du ha ett online-bankkonto via med PIN/TAN-förfarande aktiverat för deltagande i Sofort, identifiera dig själv korrekt och bekräfta betalningsinstruktionerna till oss. Betalningstransaktionen kommer att utföras direkt efter och ditt konto debiteras.

§ 7 Kvittning, kvarhållning

Köparen har endast rätt till kvittning om motfordran har fastställts av en domstol eller är ostridig. Köparen ska dock också ha rätt till kvittning gentemot OM Digital Solutions krav om den kan göra gällande fel eller motfordringar som uppstår ur samma köpeavtal.

Köparen har enbart rätt att utnyttja rätten till kvarhållning om motfordran baseras på samma avtalsförhållande.

§ 8 Äganderättsförbehåll

Varorna förblir OM Digital Solutions egendom tills full betalning har erlagts.

§ 9 Reklamation och garanti

Reklamationsrätt under lag gäller för alla produkter köpta i OM Digital Solutions onlineshop.

Eventuell ytterligare given kommersiell garanti ska gälla utöver konsumentens (kostnadsfria) reklamationsrätt enligt lag i händelse av fel. Detaljer och omfattning av sådan kommersiell garanti framgår i de respektive garantibestämmelserna som kommer med produkterna eller vilka finns tillgängliga på vår hemsida och som görs tillgängliga för köparen via e-postmeddelande eller som en utskrift senast vid leverans.

§ 10 Ansvar

OM Digital Solutions ska vara ansvarig gentemot köparen – oavsett laglig grund – ifall av uppsåt eller grov vårdslöshet utan begränsning i enlighet med bestämmelser i lag.

Ifall av vanlig oaktsamhet ska OM Digital Solutions ansvara för skador för att produkten har levererats sent eller är felaktig ansvaret ska dock begränsas till förutsägbara, typiskt förekommande skador.

Såtillvida att ansvaret för OM Digital Solutions är undantaget eller begränsat ska denna begräsning gälla även för personligt ansvar för OM Digital Solutions anställda, juridiska företrädare och ställföreträdare.

Ovan ansvarsbegräsningar ska inte gälla ifall OM Digital Solutions på ett bedrägligt sätt har dolt ett fel eller har åtagit sig en uttrycklig garanti avseende kvaliteten på produkterna. Samma gäller för skadestånd som är ett resultat av skada på liv, kropp eller hälsa såväl som ansvar under produktansvarslagen.

§ 11 Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska gälla med undantag för UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) och dess implementering i nationell rätt. Om köparen har lagt en order som konsument och har sin hemvist i ett annat land vid tiden för ordern ska tvingande lagstiftning i sådant land fortsatt gälla och vara opåverkade av lagvalet i den första meningen.

Jurisdiktionen är Stockholm, Sverige om köparen inte är konsument.

Med förordning (EU) nr 524/2013 har den Europeiska kommissionen skapat en plattform för tvistelösning utanför domstol som kan nås via https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Du kan kontakta vår klagomålsavdelning direkt via e-post för mer (eshop.support@om-digitalsolutions.com) information.

För att fortsätta orderprocessen måste du acceptera dessa allmänna villkor.