Allmänna affärsvilkor

Allmänna affärsvillkor för OM Digital Solutions nätbutik

§ 1 Omfattning

Följande allmänna affärsvillkor i den giltiga version då ordern tecknades gäller för affärsrelationen mellan OM Digital Solutions GmbH - Sverige Filial, Svetsarvägen 15, 2nd floor, SE-171 41, Solna, registrerat i Solna registreringsnummer 516412-4991, momsregistreringsnummer SE 516412499101 (härefter ”OM Digital Solutions”, ”vi”, ”oss”) och beställaren. OM Digital Solutions godkänner endast andra villkor från beställaren som avviker från dessa om OM Digital Solutions godkänt deras tillämpning skriftligen.Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Teckning av avtal

2.1 Beställningar kan endast göras via internet på OM Digital Solutions nätbutik på https://shop.olympus.eu. Beställaren kan när som helst titta på och ändra uppgifterna innan beställningen skickas in. Genom att klicka på "['Köp nu']" ger beställaren ett bindande avtalserbjudande. Beställningen kan dock endast skickas in och överföras om beställaren godkänner dessa allmänna affärsvillkor genom att markera respektive kryssruta. När beställaren har skickat in en order skickar vi ett e-postmeddelande som bekräftar att beställningen har tagits emot med information om respektive beställning (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse betyder inte att vi har godkänt erbjudandet utan är avsedd att informera beställaren att vi har tagit emot ordern. Vi godkänner erbjudandet att ingå ett köpeavtal när beställaren helt eller delvis belastats med inköpspriset. Beställaren avstår från tillgång till godkännandedeklarationen. Om ett köpeavtal inte ingås, förbehåller vi oss rätten att återkräva eventuella tjänster som har tillhandahållits av oss. Avtalspart är OM Digital Solutions. 

2.2 OM Digital Solutions försäljningserbjudande riktare sig inte till minderåriga. Även de produkter som är avsedda för barn får endast köpas av myndiga personer.

2.3 Vår onlinebutik är endast avsedd för konsumenter. Tänk på att vi inte utfärdar fakturor med moms till kunder som handlar via vår onlinebutik för konsumenter. Om du driver ett företag kan du inte göra anspråk på momsavdrag.

2.4 Observera att vi endast säljer produkter i mängder som motsvarar de typiska behoven i ett genomsnittligt hushåll. Detta gäller både antal produkter som beställs i en enda beställning och flera beställningar av samma produkt, där de enskilda beställningarna består av en mängd som är typisk för ett normalt hushåll.

§ 3 Ångerrätt

Konsumenten har rätt att ångra sitt köp under följande förutsättning. En konsument är en fysisk person med vilken en transaktion ingås huvudsakligen för ett syfte som inte kan hänföras till dennes kommersiella eller egenföretagande verksamhet:

INFORMATION OM ÅNGERRÄTT FÖR KONSUMENTER

  1. Du har rätt att ångra ditt köp hos oss inom den tid som anges i § 3. Detta innebär att du inom denna tidsperiod kan ångra ditt köp om du inte vill ta emot eller behålla en produkt, utan att du behöver ange något skäl, genom att meddela detta till oss, varefter du får tillbaka pengarna.
  2. Ångerrätten gäller dock inte om:
  (a) Förseglade produkter, som av hälsoskydds- eller hygienskäl inte är lämpliga att returnera om förseglingen brutits efter leveransen.
  (b) Ljud- eller videofilmer eller datorprogramvara i förseglad förpackning om förseglingen brutits efter leveransen.
  (c) Alla produkter som efter leverans har blandats med och inte kan separeras från andra föremål.
  3. Din rätt att ångra det med oss ingångna avtalet börjar den dag avtalet ingås. Den tidsfrist under vilken du kan ångra ett köp beror på vad du har beställt och hur det levereras så som anges nedan:
  3.1 Om ditt köp avser en enda produkt (som inte levereras med delleveranser olika datum) slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du eller en av dig angiven tredje part tog emot produkten.
  3.2 Om ditt köp avser antingen:
  (a) En produkt som levereras med delleveranser olika datum, eller
  (b) flera produkter som levereras olika datum slutar ångerfristen 14 dagar efter den dag då du tog emot den sista delleveransen eller den sista av de olika produkter som du beställt.
  4. För att häva ditt köp:
  Du måste endast meddela oss att du vill ångra ditt avtal. Du kan använda vår ångerblankett för att ångra avtalet eller skicka ett brev till OM Digital Solutions GmbH - Sverige Filial, Svetsarvägen 15, 2nd floor, SE-171 41, Solna. Du kan även kontakta oss via e-post på eshop.support@om-digitalsolutions.com. Glöm inte att bifoga orderinformationen om du skickar e-post eller vanlig post, så att vi snabbt kan hitta din order. Om du ångrar ditt köp via e-post eller vanlig post gäller din ångerrätt från det datum du skickade ditt e-postmeddelande eller brev till oss.
  5. Om du ångrar avtalet:
  (a) Återbetalar vi det pris som du betalade för produkterna. Observera att vi i vissa fall har lagstadgad rätt att reducera det belopp som vi återbetalar om varornas värde har minskat, om detta har orsakats av att du hanterat varorna på ett sätt som inte tillåts i en vanlig butik.
  (b) Återbetalar vi de transportkostnader som du har betalt, dock maximalt i enlighet med tillämplig lagstiftning det belopp som motsvarar den standardfrakt som vi erbjuder (om detta är en vanlig och allmänt accepterad metod).
  (c) Återbetalar vi alla belopp till dig så snabbt som möjligt inom de tidsfrister som anges nedan:
  (i) Om du har tagit emot produkten: 14 dagar efter att vi fått tillbaka produkten från dig eller från den dag då du kan styrka att du har skickat tillbaka produkten till oss. Se paragraf 8 för information om hur du returnerar en produkt till oss.
  (ii) Om du inte har tagit emot produkten: 14 dagar efter att du informerat oss om att du vill ångra avtalet.
  6. Om du har returnerat produkterna till oss under dessa villkor för ångerrätt för att de uppvisar fel eller har beskrivits på ett felaktigt sätt, återbetalar vi hela produktens pris inklusive alla transportkostnader och även rimliga kostnader för att returnera varorna till oss.
  7. Återbetalningen sker med samma betalningsmetod som du använde när du betalade.
  8. Om en produkt har levererats till dig innan du väljer att ångra ditt avtal:
  (a) Måste du returnera den till oss utan oskäliga dröjsmål, dock senast 14 dagar efter att du informerat oss om att du vill ångra ditt avtal.
  (b) Vi står för kostnaden för att du returnerar produkterna till oss.
  9. Eftersom du är konsument är det vår lagstadgade skyldighet att leverera produkter som överensstämmer med detta avtal och du har lagstadgade rättigheter om produkterna har fel eller inte överensstämmer med beskrivningen. Dessa lagstadgade rättigheter påverkas inte av din rätt att ångra ett köp och få pengarna tillbaka i dessa villkor för ångerrätt eller om ev. något a nnat anges i våra Allmänna affärsvillkor.
SLUT PÅ INFORMATIONEN OM ÅNGERRÄTT

§ 4 Priser

Priset som visas på webbplatsen för en produkt anges inklusive moms, men exklusive transportkostnader samt bank- och kreditkortsavgifter (om inte något annat anges).

Det pris som anges på orderbekräftelsen är det slutgiltiga priset och är inklusive alla skatter (inkl. moms). Detta pris är inklusive produktens pris, alla transport- och leveranskostnader, bankavgifter eller de avgifter som uppkommer när man betalar via kreditkort.

§ 5 Leverans

Leverans är endast möjlig inom Sverige. Informationen om leveranstiden baseras på den förväntade leveranstid som meddelas till oss via tredje part. Vi kan dock inte garantera att de angivna leveranstiderna följs exakt. Om inte dröjsmålet beror på OM Digital Solutions eller ett partnerföretag och bygger på uppsåt eller grov vårdslöshet, har beställaren inte rätt till något skadestånd eller rätt a tt säga upp avtalet på grund av försenad leverans. Om leveransen försenas med mer än 30 dagar har beställaren rätt att säga upp avtalet.

Om vi inte kan leverera de beställda varorna utan egen förskyllan, på grund av att vår leverantör inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter, har vi rätt att säga upp avtalet med beställaren. I sådana fall meddelar vi genast beställaren att den beställda produkten inte finns tillgängliga. Beställarens lagstadgade rättigheter påverkas inte av detta.

Om leveransen till beställaren inte är möjlig t.ex. för att de beställda varorna inte får plats i beställarens port, ytterdörr, trapphus, eller om beställaren inte finns på plats vid den angivna leveransadressen trots att beställaren fått information om leveransen i god tid före leveransen, står beställaren för kostnaden för den icke slutförda leveransen.

§ 6 Betalningsvillkor

Samtliga betalningar förfaller omedelbart i och med att avtalet ingås. OM Digital Solutions förbehåller sig rätten att överlåta sin fordran gentemot beställaren, inklusive alla tillhörande rättigheter, till tredje part. Vi erbjuder de betalningsmöjligheter som beskrivs nedan men, beroende på resultatet kreditupplysningen ger, förbehåller vi oss rätten att endast erbjuda dig vissa betalningsmetoder för din beställning.

1. Adyen-betalningsmetoder:

Om en betalningsmetod som vi erbjuder via vår betaltjänstleverantör Adyen används så kan Adyen få åtkomst till betalningsuppgifterna. Vid användning av en Adyen-betalningsmetod sluts inget avtal mellan Adyen och kunden. OM Digital Solutions fordringar gentemot kunden överlåts till Adyen och kunden har rätten att göra slutbetalningen till Adyen.

Betalning med kreditkort: Vid betalning med kreditkort (Visa och Mastercard) kopplas du vidare till vår betaltjänstleverantör Adyen. Där betalar du direkt genom att ange dina kreditkortsuppgifter. När du har genomfört din beställning och matat in dina kreditkortsuppgifter debiteras ditt kreditkort genast.


2. Betalning med Klarna:

I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige erbjuder vi dessutom följande betalningsalternativ.

Fakturabetalning: Möjligheten att betala med faktura via Klarna finns endast för konsumenter och betalningen måste ske till Klarna. Vid köp med en Klarna-faktura får du först hem varan och har 14 dagar på dig att betala den. Du får närmare information om köp med Klarna-faktura under beställningsprocessen. Användningen av detta betalningssätt förutsätter att du inte har några betalningsanmärkningar.

Köp med delbetalning: Möjligheten till köp med delbetalning via Klarna finns endast för konsumenter och betalningen måste ske till Klarna. Med Klarnas finansieringstjänst kan du flexibelt betala ditt köp i månatliga delbetalningar om minst 1/24 av det totala beloppet eller enligt de villkor som anges under beställningsprocessen. Användningen av detta betalningssätt förutsätter att du inte har några betalningsanmärkningar.

§ 7 Avräkning, kvarhållning

Beställaren har endast rätt till avräkning om en motfordran har fastställts i domstol eller är ostridig. Beställaren har endast rätt till kvarhållning om motfordran avser samma avtalsförhållande.

§ 8 Äganderättsförbehåll

Varorna förblir OM Digital Solutions egendom tills de har slutbetalats.

§ 9 Garanti

Alla produkter som säljs i OM Digital Solutions nätbutik omfattas av lagstadgad garanti. Beställaren kan inte avsäga sig sina garantianspråk.

Om säljaren skickar en ersättningsvara måste beställaren skicka tillbaka den ursprungliga varan på OM Digital Solutions bekostnad inom 30 dagar. Alla returer omfattas av tillämplig lagstiftning. OM Digital Solutions förbehåller sig rätten att fordra skadestånd i enlighet med de villkor som anges enligt lag.

§ 10 Ansvar

OM Digital Solutions ansvarar endast för skador som uppstått på det levererade föremålet. OM Digital Solutions ansvarar i synnerhet inte för utebliven vinst eller andra ekonomiska förluster som drabbar beställaren. Om OM Digital Solutions ansvar är uteslutet eller begränsat gäller det även för OM Digital Solutions anställda, representanter eller agenter. Dessa begränsningar gäller inte för skador som uppkommer på grund av uppsåt eller grov vårdslöshet eller personskador, inte heller om beställaren hänvisar till tillämplig gällande lagstiftning. Om OM Digital Solutions av oaktsamhet bryter mot en väsentlig avtalsskyldighet (”kardinalplikt”) och det härigenom uppkommer risk för att avtalets syfte inte kan fullföljas eller att skyldigheter åsidosätts, som är väsentliga för att avtalet ska kunna fullföljas på ett korrekt sätt och vars uppfyllelse normalt kan krävas, begränsas skyldigheten att ersätta materialskador till typiska förutsebara skador.

§ 11 Tillämplig lag och lösning av tvister

Svensk lag gäller med undantag av lagen för internationella köp (CISG). Solna gäller som jurisdiktionsort om inte beställaren är en konsument.

Enligt förordning (EU) 524/2013 har Europaparlamentet skapat en plattform för utomrättslig reglering av tvistlösning. Denna finns på https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi är inte villiga eller förpliktigade inte medverka vid tvistemål hos myndigheten för konsumentskydd.

Om du har några klagomål kontaktar du vår reklamationsavdelning via e-post (eshop.support@om-digitalsolutions.com) för mer information.

Du måste godkänna dessa allmänna affärsvillkor för att fortsätta orderprocessen.