DSS Player Standard ‑ Moduł Dyktowania

499,00 zł
z VAT + 0,00 zł Cena plus koszty dostawy
W magazynie - czas dostawy 3-4 dni  

Basic DSS Pro - Dyktowanie

  • Nagrywanie DSS Pro
  • Prosty interfejs użytkownika
  • Zastosowania biurowe
DSS Player Standard ‑ Moduł Dyktowania
0,00 €

Moduł Dyktowania, to przygotowane przez Olympus rozwiązanie obsługi nagrywania. Umożliwia ono nagrywanie, odtwarzanie, katalogowanie plików nagrań oraz ich edycję .

DSS Player Standard ‑ Moduł Dyktowania

Rekomendowane środowisko aplikacji

Aplikacja

Dyktowanie

Funkcje odtwarzania lub nagrywania

Kodek audio – nagrywanie

DSS
DSS Pro

Kodeki audio – odtwarzanie

DSS
DSS Pro

Zakończone nagrania

Tak

Zawieszone dyktowanie

Nie

Sterowanie rozciąganiem w czasie

Tak

Wskaźnik poziomu zapisu

Nie

Wskaźnik poziomu odtwarzania

Nie

Wyświetlanie i edycja właściwości nagrania

Nie

Opcjonalne dane zadania dla nowych nagrań

Nie

FF, REW, Przeskakiwanie

Tak

Licznik czasu rzeczywistego

Tak

Komentarze ze wskazówkami

Nie

Notatki głosowe

Nie

Tryb Wstawiania / Zastępowania

Tak

Wycinanie lub kasowanie fragmentu pliku

Tak

Znaki indeksu

Tak

VCVA (Uaktywnianie nagrywania głosem)

Tak

Przewijanie do przodu / Cofanie

Tak

Płynne przewijanie do przodu/do tyłu

Nie

Manualne lub automatyczne wysyłanie zakończonych zadań dyktowania poprzez e-mail/FTP/sieć

Nie

Nagrywanie bezpośrednie

Tak

Obsługa poprzez konfigurowalne "gorące klawisze"(np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

Nie

Zabezpieczone przed awarią, niezależne od sieci nagrywanie

Nie

Transkrybuj kolejne nagranie

Nie

Separacja kanałów audio

Nie

Nagranie / transkrypcja

Ustawianie indywidualnej ścieżki dostępu do folderu

Nie

Zmiana nazw folderów

Tak

Tworzenie subfolderów

Tak

Konfigurowalne kolumny listy nagrań

Tak

Proces dyktowania, wskazanie statusu

Tak

Zmiana statusu transkrypcji

Nie

Funkcje filtra (np. wg autora)

Nie

Funkcja tworzenia łączy pomiędzy nagraniem i dokumentem

Nie

Importowanie dokumentu poprzez funkcję "przeciągnij i upuść"

Nie

Obsługa poprzez konfigurowalne "gorące klawisze"(np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

Nie

Przeciąganie nagrań do wybranej lokalizacji

Tak

Zmiana informacji o nagraniu na liście nagrań

Tak

Synchronizacja nagrań lub ponowne ustanawianie połączenia sieciowego

Nie

Łączenie nagrań

Nie

Podział nagrań

Nie

Wysyłanie zakończonych dokumentów poprzez e-mail/FTP/Sieć - manualnie lub automatycznie

Nie

Konfiguracja sprzętu

Ustawianie opcji urządzenia (Ustawianie menu urządzenia, Przypisywanie funkcji "gorących klawiszy" do poszczególnych przycisków urządzenia, Konfigurowanie Directrec)

Nie

Przystosowywanie urządzenia

Nie

Cykl pracy

DSS PRO - tryb szyfrowania

Brak

Automatyczne wysyłanie nagrań do odbiorcy poprzez e-mail/FTP/sieć

Nie

Automatyczne klasyfikowanie nagrań według ID autora

Nie

Automatyczne odbieranie dokumentu poprzez e-mail/FTP

Nie

Automatyczne wysyłanie dokumentów poprzez e-mail/FTP

Nie

Powiadamianie o nowym nagraniu poprzez e-mail/FTP/sieć

Nie

Właściciel nagrania

Nie

Przenoszenie nagrań do Kosza zamiast kasowania go

Nie

Synchronizowanie czasu cyfrowego dyktafonu z czasem komputera

Tak

Rozwiązuje konflikty nazw plików podczas pobierania

Nie

Interwał odświeżania listy nagrań

Nie

Automatyczne pobieranie indywidualnego folderu po podłączeniu urządzenia

Tak

Pobieranie wszystkich nagrań do określonej lokalizacji

Nie

Automatyczny backup przy pobieraniu/ importowaniu/ zakończeniu nagrania

Nie

Automatyczna zmiana nazwy pliku przy pobieraniu

Nie

Automatyczne kasowanie oryginalnej nazwy pliku po pobraniu

Tak

Automatyczne przełączanie profilu e-mail/ftp pomiędzy trybem lokalnym i trybem sieciowym

Nie

Okno dialogowe dla manualnego wybierania pobierania

Nie

Wyskakujące dane zadania przy pobieraniu (Wsparcie dla wprowadzania kodu kreskowego)

Nie

Automatycznie otwiera edytor tekstów w celu rozpoczęcia transkrypcji

Nie

Automatyczne tworzenie nowego dokumentu przy rozpoczynaniu transkrypcji

Nie

Automatyczne zbieranie zakończonych transkrypcji nagrań stosownie do ID autora

Nie

Kasowanie plików nagrań, które zostały do końca przepisane

Nie

Uruchamianie oprogramowania rozpoznawania mowy Dragon Naturally speaking Voice

Nie

Ustawienia użytkownika

Zmiana koloru czcionki i tła

Nie

Konfigurowalne funkcje nożnego przełącznika

Nie

Pobieranie bez głównego okna

Nie

Przypisywanie "gorących klawiszy" (np. dla niepełnosprawnych użytkowników)

Nie

Ustawienia sterowania odtwarzaniem (Wskazanie kontroli, Wielkość automatycznego cofania, Prędkość przewijania)

Nie

Ustawienia belki transkrypcji (Tryb wyświetlania, Wskazanie długości nagrania / pozostałego czasu, indywidualizowanie przycisków)

Nie

Ustawienia bezpośredniego nagrywania (Opcja startu, VCVA, Możliwość wprowadzenia danych zadania przy tworzeniu nowego nagrania)

Tak

Administrowanie oprogramowaniem

Automatyczna aktualizacja oprogramowania i firmware'u

Nie

Dziennik błędów

Nie

Centralne zarządzanie dla ustawień opcji każdego użytkownika

Nie

Cicha aktualizacja Firmware'u / Aplikacji z wykorzystaniem Narzędzi Menedżera

Nie

Ustawienia opcji Cichej Instalacji z Narzędzi Menedżera

Nie
  • Standardowa licencja DSS Player (Mac & PC) - Moduł Dyktowania
  • Nie zawiera CD/DVD! Oprogramowanie pobierz ze strony produktowej:
  • (WIN) https://dl‑support.olympus‑imaging.com/odms_download/dss_player_standard_r2/en/
  • (MAC) https://dl‑support.olympus‑imaging.com/odms_download/dss_player_v7/en/