Warunki korzystania

Warunki korzystania oraz prawa autorskie

Copyright © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Wszelkie prawa są zastrzeżone. Wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim oraz przepisami dotyczącymi ochrony znaków towarowych.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną zgodnie z prawem niemieckim.

Siedziba główna: Hamburg, Niemcy.
Rejestr handlowy: HRB 10554.
Podstawowy zakres działalności: handel urządzeniami optycznymi, rozwiązaniami biznesowymi oraz związanymi z tym artykułami.
Numer identyfikacji podatkowej dla celów VAT: DE 118673662.
Główny Dyrektor Zarządzający: Stefan Kaufmann.

Warunki korzystania

Kwestie prawne

Niniejsza strona internetowa zawiera informacje o produktach, które mogą być niedostępne na poszczególnych rynkach lokalnych oraz, jeśli ma to zastosowanie, mogą podlegać ograniczeniom sprzedaży lub dostępności stosownie do regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach bądź też ich sprzedaż może wymagać dodatkowych zezwoleń. Informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej nie należy rozumieć jako promujących określone produkty – przede wszystkim w krajach, w których uregulowania prawne nie upoważniają do takich działań.

Aktualizacja warunków korzystania

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG udostępnia informacje na swoich serwerach i zastrzega sobie prawo do ich zmiany bez uprzedzenia. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG nie ponosi odpowiedzialności prawnej za treści prezentowane na swoich serwerach. Korzystając z niniejszej strony, użytkownik akceptuje przedstawione poniżej warunki i zasady korzystania.

Oświadczenie o wyłączeniu od odpowiedzialności

Niniejsza strona internetowa może być rozbudowywana i aktualizowana. Choć firma Olympus dokłada wszelkich starań, aby udostępniać na forum publicznym precyzyjne i w pełni aktualne informacje, nie gwarantuje, że niniejsza strona będzie zawsze zawierać najświeższe dane. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy i omyłki występujące na niniejszej stronie internetowej. Firma Olympus w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron, do których odnośniki (linki) znajdują się na niniejszej stronie. Firma Olympus nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia komputera użytkownika lub innych jego sprzętów, które mogły wystąpić w wyniku korzystania z niniejszej strony lub w wyniku pobierania z niej określonych treści.

Znaki handlowe i zarejestrowane znaki handlowe

Wszelkie produkty oraz usługi, o których mowa na niniejszej stronie internetowej, są znakami handlowymi lub zarejestrowanymi znakami handlowymi odpowiednich właścicieli. Strona internetowa, wszystkie dane, teksy, zdjęcia, obrazy wideo i nagrania audio przeznaczone są wyłączenie do użytku prywatnego wyłączającego całkowicie wykorzystywanie w celach komercyjnych. Nie jest możliwe udzielenie licencji na korzystanie z logotypów, znaków serwisowych ani znaków handlowych dostępnych na niniejszej stronie internetowej. Firma Olympus zachęca jednocześnie do powielania, zapisywania oraz drukowania informacji zawartych na niniejszej stronie wyłącznie do użytku prywatnego. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG pozostaje właścicielem praw autorskich do wszystkich tekstów, grafik, zdjęć, obrazów wideo i nagrań audio. Użytkownik nie może dystrybuować, wymieniać, modyfikować, sprzedawać ani transmitować żadnych informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej. Jeżeli wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie materiały znajdujące się na niniejszej stronie internetowej są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych lub prezentowane publicznie bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ze strony OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG. Nie można również umieszczać linków do niniejszej strony internetowej ani tworzyć lustrzanych odbić jakiegokolwiek jej fragmentu bez uzyskania uprzedniego pisemnego pozwolenia ze strony OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Zachowanie poufności danych

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG dba o zachowanie poufności danych osobowych użytkowników odwiedzających niniejszą stronę internetową. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności.