Warunki odstąpienia od umowy

 • 1. Konsument może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania zamówienia. Oznacza to, że jeśli w określonym terminie Konsument zdecyduje, że nie chce zatrzymać zamówionego produktu, może powiadomić firmę Olympus o swojej decyzji odstąpienia od umowy i otrzymać zwrot wpłaconych środków.

 • 2. Informujemy, że prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa oraz na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 • 3. Konsumenci nabywają prawo do odstąpienia od umowy w dniu otrzymania od firmy Olympus wiadomości e-mail zawierającej potwierdzenie otrzymania zamówienia. Zamówiony produkt można zwrócić w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
 • 4. Aby odstąpić od umowy, należy poinformować firmę Olympus o chęci zwrotu zamówionego produktu. W tym celu należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta (00800 67 10 83 00).
 • 5. Jeżeli Konsument odstąpi od umowy:
  1. firma Olympus dokona zwrotu wpłaconych środków na wskazane przez Konsumenta konto bankowe lub na wskazany przez Konsumenta rachunek karty kredytowej. Należy mieć na uwadze fakt, że prawo pozwala obniżyć zwracaną kwotę z tytułu jakiejkolwiek utraty wartości towarów, jeżeli wynika ona ze sposobu użytkowania zwracanego towaru, który to sposób uniemożliwiłby jego sprzedaż w sklepie;

  2. firma Olympus dokona zwrotu wpłaconych środków w możliwie jak najkrótszym czasie:

   • jeżeli Konsument otrzyma zamówiony produkt: zwrot wpłaconych środków zostanie zlecony w ciągu 5 (pięć) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwrotu. Wpłacone środki pojawią się na koncie Konsumenta lub na rachunku karty kredytowej Konsumenta w ciągu 10 (dziesięć) dni roboczych liczonych od dnia otrzymania zwrotu;
   • jeżeli Konsument nie otrzyma zamówionego produktu: zwrot wpłaconych środków nastąpi w ciągu 14 dni liczonych od dnia poinformowania firmy Olympus o decyzji o odstąpieniu od umowy.

 • 6. Zwrot wpłaconych środków zostanie dokonany z wykorzystaniem tego samego kanału płatności, którego używał Konsument w celu opłacenia zamówienia.
 • 7. Jeżeli produkt zostanie dostarczony Konsumentowi, zanim podejmie on decyzję o odstąpieniu od umowy, Konsument musi zwrócić otrzymany produkt w ciągu 14 dni liczonych od dnia, w którym poinformował firmę Olympus o swojej woli odstąpienia od umowy.
 • 8. Firma Olympus jest prawnie zobowiązana do dostarczenia Konsumentom produktów, które zachowują zgodność z zawartą umową.