Warunki odstąpienia od umowy

Warunki odstąpienia

 1. 1. Mają Państwo prawo do odstąpienia od swojej Umowy zawartej z nami w okresie określonym poniżej w Klauzuli 3. Oznacza to, że w odpowiednim okresie czasu, jeżeli zmienią Państwo zdanie lub zdecydują z jakiegokolwiek innego powodu, iż nie chcą Państwo otrzymać lub zatrzymać produktu, mogą Państwo powiadomić nas o swojej decyzji odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu.
 2. 2. Jednak odstąpienie to nie ma zastosowania w przypadkach:
 3. (a) produktów zaplombowanych, które nie nadają się do zwrotu ze względów związanych z ochroną zdrowia lub higieną, jeżeli uległy rozplombowaniu po dostawie;
 4. (b) zaplombowanych nagrań audio lub wideo lub zaplombowanego oprogramowania komputerowego, po ich otrzymaniu przez Państwa i następnie rozplombowaniu; lub
 5. (c) wszelkich produktów, które mogłyby ulec nieodwracalnemu zmieszaniu z innymi artykułami po ich dostawie.
 6. 3. Nabywają Państwo swojego prawa do odstąpienia od zawartej z nami umowy od dnia Potwierdzenia (dzień, w którym wysyłamy do Państwa wiadomość e-mail w celu potwierdzenia naszej akceptacji Państwa zamówienia i zawarta zostaje umowa pomiędzy nami a Państwem). Termin ostateczny odstąpienia od Umowy zależy wówczas od rodzaju przedmiotu Państwa zamówienia i od tego, jak został on dostarczony, zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 7. 3.1 Jeżeli Państwa umowa obejmuje pojedynczy produkt (który nie jest dostarczany w ratach przez odrębne dni), datą końcową jest data upłynięcia okresu 14 dni po dniu otrzymania produktu przez Państwa;
 8. 3.2 Jeżeli umowa dotyczy:
 9. (a) jednego produktu dostarczonego w ratach w ciągu odrębnych dni; lub
 10. (b) kilku produktów dostarczonych w ciągu odrębnych dni; datą końcową jest data upłynięcia okresu 14 dni po dniu otrzymania przez Państwa ostatniej raty produktu lub ostatniego z odrębnych zamówionych produktów;
 11. 4. Aby odstąpić od swojej umowy:
  muszą Państwo jedynie poinformować nas o podjęciu przez Państwa decyzji o odstąpieniu. Mogą Państwo skorzystać z udostępnionego formularza odstąpienia (PDF) lub skontaktować się z nami drogą pocztową pod adresem: OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Mogą Państwo także skontaktować się z nami za pomocą poczty elektronicznej na adres eshop.support@om-digitalsolutions.com. Jeżeli Państwo kontaktują się z nami za pomocą poczty elektronicznej lub piszą do nas, prosimy do zawarcie szczegółów Państwa zamówienia, aby pomóc nam w jego identyfikacji. Jeżeli wyślą nam Państwo swoje powiadomienie o odstąpieniu pocztą elektroniczną lub pocztą konwencjonalną, wówczas Państwa odstąpienie wchodzi w życie w dniu wysłania przez Państwa listu poczty elektronicznej lub nadania listu konwencjonalnego do nas.
 12. 5. Jeżeli odstępują Państwo od swojej umowy:
 13. (a) dokonamy zwrotu ceny zapłaconej przez Państwa za produkty. Prosimy jednak o uwzględnienie tego, że prawo pozwala nam na obniżenie zwracanej kwoty z tytułu jakiejkolwiek utraty wartości towarów, jeżeli wynikła ona ze sposobu obchodzenia się z nimi, który to sposób byłby nie do zaakceptowania w sklepie.
 14. (b) dokonamy zwrotu wszelkich poniesionych przez Państwa kosztów dostawy, chociaż, zgodnie z prawem, maksymalna kwota zwrotu będzie stanowiła koszty dostawy zrealizowanej oferowaną przez standardową metodą dostawy (pod warunkiem, że jest to standardowa i powszechnie akceptowana metoda);
 15. (c) zrealizujemy wszelkie należne Państwu zwroty w możliwie jak najszybszym czasie oraz, niezależnie od okoliczności, w następujących terminach:
 16. (i) jeżeli otrzymaliście Państwo produkt: 14 dni od dnia, w którym otrzymamy produkt z powrotem od Państwa lub, o ile nastąpi to wcześniej, dnia, w którym dostarczą nam Państwo dowód odesłania produktu do nas. Informacje dotyczące sposobu dokonania zwrotu produktu do nas zawiera klauzula 8;
 17. (ii) jeżeli nie otrzymaliście Państwo produktu: 14 dnie od momentu poinformowania nas o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy.
 18. 6. Jeżeli dokonali Państwo zwrotu produktów do nas zgodnie z tymi warunkami odstąpienia, ponieważ są one wadliwe lub błędnie opisane, dokonamy zwrotu ceny produktów w całości, wraz z wszelkimi stosownymi kosztami dostawy, oraz wszelkimi racjonalnie uzasadnionymi kosztami, które zostały poniesione przez Państwa w celu zwrotu artykułu do nas.
 19. 7. Zwrotu dokonamy korzystając z tego samego kanału płatności, z którego skorzystali Państwo w celu dokonania zapłaty.
 20. 8. Jeżeli produkt został dostarczony do Państwa, zanim podjęli Państwo decyzję o odstąpieniu od Państwa umowy:
 21. (a) muszą wówczas Państwo zwrócić go do nas bez opóźnień i w terminie nie późniejszym, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swojej woli odstąpienia od Umowy;
 22. (b) pokryjemy koszt zwrotu produktów do nas.
 23. 9. W związku z faktem, że jesteście Państwo konsumentem, jesteśmy prawnie zobowiązani do dostarczenia Państwu produktów, które zachowują zgodność z niniejszą umową, a Państwo nabywają praw wobec produktów, które są wadliwe lub niezgodne z opisem. Praw tych nie narusza Państwa prawo do zwrotu produktu i uzyskania zwrotu kosztów określonych w niniejszych warunkach odstąpienia lub jakikolwiek zapis zawarty w Warunkach.