Bruksvilkår

Bruksvilkår og opphavsrett

Copyright © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Alle rettigheter forbeholdes. Alle materialer som finnes på disse nettsidene er underlagt opphavsrett og/eller varemerkebeskyttende lover.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG er et selskap med begrenset ansvar i henhold til tysk lov med hovedkontor i Hamburg, Tyskland. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG er registrert under nummeret HRB 10554 og tilegnet handel med optiske instrumenter, forretningsapparater og relaterte artikler. Merdiavgiftsregistreringsnummer: DE118673662 Administrerende direktør: Stefan Kaufmann.

Bruksvilkår

Gjeldende lover

Nettsidene inneholder informasjon om produkter som kan være eller som ikke er tilgjengelige i et spesielt land, og hvis aktuelt, kan de ha mottatt markedsgodkjenning eller markedsklaring fra et lovgivende myndighetsorgan for ulike indikasjoner og restriksjoner i ulike land. Hvert land har spesifikke lover, forskrifter og medisinske praksiser som regulerer kommunikasjonen av medisinsk eller annen informasjon om medisinske produkter på Internett. Ikke noe i dette dokumentet skal anses som en lokking eller kampanje for noe produkt eller for noen indikasjon for noe produkt som ikke er autorisert av lover og forskrifter i det landet der leseren bor.

Oppdatering av bruksvilkår

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG gir informasjon på denne serveren som en offentlig tjeneste til sine kunder, og forbeholder seg retten til å endre innholdet av informasjonen uten varsel. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG er ikke ansvarlig for nøyaktigheten, fullstendigheten og/eller påliteligheten til innholdet som finnes her. Ved å gå til disse sidene godtar du vilkårene og betingelsene for bruk slik som fremsatt nedenfor.

Erklæring for ikke-ansvar

Disse nettsidene leveres « som de er » og kan være utsatt utvidelser, endringer og oppdateringer. Selv om Olympus gjør stor innsats for å levere nøyaktig og oppdatert informasjon til offentligheten, gir Olympus ingen representasjoner eller garantier når det gjelder nøyaktigheten eller emnet på sidene og tar ikke noe ansvar for feil, utelatelser eller mulig utdatering. Spesielt er Olympus ikke ansvarlig for innholdet på noen nettside du kan finne linker til fra disse sidene. Videre tar Olympus ikke ansvaret for skader eller virus som kan påvirke datamaskinen eller annen eiendom på grunn av tilgang, bruk eller nedlasting av innhold fra disse nettsidene.

Varemerker og registrerte varemerker

Alle produkter eller servicenavn som er nevnt på disse nettsidene er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Nettsidene og alle data, tekster, bilder, video eller lyd som finnes her, er kun til ikke-kommersiell og personlig bruk. Det gis ingen lisens til å bruke den opphavsrettslige logoen, servicemerkene eller varemerkene ved å gjøre dem tilgjengelig på disse nettsidene. Du er velkommen til å kopiere, lagre og skrive ut kopier av all informasjonen som finnes her til personlig bruk, med forståelsen av at OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG beholder opphavsretten for alle medier, inkludert tekst, grafikk og bilder. Men du kan likevel ikke distribuere, utveksle, modifisere, selge eller overføre noen informasjon fra disse nettsidene. Med mindre annet er angitt, er alt materialet på disse nettsidene beskyttet av opphavsrett og skal ikke brukes til kommersielle eller offentlige formål uten skriftlig forhåndstillatelse fra OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG. Du har ikke tillatelse til å linke eller « speilvende » noen del av disse nettsidene uten skriftlig tillatelse på forhånd fra OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Datapersonvern

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG respekterer den private naturen til all personlig informasjon som oppgis av de besøkende på disse sidene. For ytterligere opplysninger se vår Personvernserklæring.