Avbestillingsbetingelser

Avbestillingsbetingelser

 1. 1. Du har en lovbestemt rett til å annullere kontrakten med oss i løpet av perioden som er fastsatt nedenfor i paragraf 3. Dette betyr at dersom du ombestemmer deg i den relevante perioden eller har en annen grunn til at du ikke ønsker å motta eller beholde et produkt, kan du varsle oss om din avgjørelse om å annullere kontrakten og motta tilbakebetaling.
 2. 2. Retten til avbestilling gjelder imidlertid ikke for:
 3. (a) forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller av hygieniske årsaker hvis forseglingen har blitt brutt etter levering,
 4. (b) forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglet computerprogramvare når denne forseglingen har blitt brutt etter at produktene er mottatt eller
 5. (c) produkter som blandes med andre gjenstander etter levering og ikke kan separeres igjen
 6. 3. Din lovbestemte rett til å annullere kontrakten med oss, starter fra bekreftelsesdatoen (den datoen vi sender deg en e-post for å bekrefte at vi har akseptert bestillingen og at det er opprettet en kontrakt mellom oss og deg). Fristen for annullering av kontrakten avhenger av hva du har bestilt og hvordan det leveres, som vist nedenfor:
 7. 3.1 Hvis kontrakten er for et enkelt produkt (som leveres samlet), er sluttdatoen 14 dager etter den dagen du mottok produktet.
 8. 3.2 Hvis kontrakten er for enten:
 9. (a) et produkt som leveres i deler over flere dager eller
 10. (b) flere produkter som leveres over flere dager sluttdatoen er 14 dager etter dagen du mottok siste levering av produktet eller det siste av de separate produktene som ble bestilt.
 11. 4. For å annullere kontrakten:
  Du trenger bare å varsle oss om at du har bestemt deg for å annullere. Du kan bruke det leverte annulleringsskjemaet (PDF) eller sende som post til OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Du kan også sende oss en e-post på eshop.support@om-digitalsolutions.com. Hvis du sender oss en e-post eller skriver til oss, vær så snill å oppgi detaljert informasjon om bestillingen slik at det blir lettere for oss å finne den. Hvis du sender annulleringsvarselet på e-post eller ordinær post, gjelder annulleringen fra den datoen du sender oss e-posten eller poster brevet til oss.
 12. 5. Hvis du annullerer kontrakten, vil vi:
 13. (a) tilbakebetale prisen du betalte for produktene. Vi ber deg imidlertid om å være oppmerksom på at vi har lovfestet rett til å redusere tilbakebetalingen i samsvar med eventuell redusert verdi på varene, hvis dette er forårsaket av en behandling som ikke er tillatt i en butikk.
 14. (b) tilbakebetale eventuelle leveringskostnader du har betalt. Maksimal tilbakebetaling vil imidlertid, som fastsatt ved lov, være kostnadene for den leveringsmåten vi tilbyr som standard (forutsatt at dette er en vanlig og generelt akseptabel måte),
 15. (c) foreta alle tilbakebetalinger til deg så snart som mulig og alltid innen de frister som er angitt nedenfor:
 16. (i) hvis du har mottatt produktet: 14 dager etter dagen vi mottar produktet i retur fra deg, hvis tidligere dagen du gir bekreftelse på at du har sendt produktet tilbake til oss. Informasjon om hvordan du returnerer et produkt til oss, finner du i paragraf 8:
 17. (ii) Hvis du ikke har mottatt produktet: 14 dager etter du har informert oss om at du ønsker å annullere kontrakten.
 18. 6. Hvis du har returnert produktene til oss i samsvar med disse annulleringsbetingelsene fordi at de er defekt eller feil beskrevet, vil vi tilbakebetale prisen av produktene i sin helhet sammen med eventuelle leveringskostnader samt eventuelle kostnader for returen fra deg til oss.
 19. 7. Vi vil bruke samme måte for tilbakebetalingen som du brukte da du betalte.
 20. 8. Hvis et produkt har blitt levert til deg før du bestemmer deg for å annullere kontrakten:
 21. (a) da må du returnere det til oss omgående og ikke senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du ønsker å annullere kontrakten
 22. (b) vi vil dekke kostnadene for retur av produktet til oss
 23. 9. Hvis du er forbruker, har vi en lovfestet plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten, og du har lovfestede rettigheter i forhold til produkter som er defekte eller ikke som beskrevet. Disse lovfestede rettighetene påvirkes ikke av din rett til retur og tilbakebetaling i disse annulleringsbetingelsene eller annet i Betingelser.