Vilkår og betingelser

Generelle forretningsbetingelser for Olympus nettbutikk

Avsnitt 1 Omfang

For forretningssamarbeidet mellom Olympus Norge AS, Drengsrudbekken 121383 Asker, registrert i handelsregisteret i/på Asker med nummer 950 637 323, VAT-nummer NO950637323MVA (heretter kalt “Olympus”, “vi”, “oss”) og kunden, vil følgende generelle betingelser gjelde i henhold til den versjonen som gjaldt på bestillingstidspunktet. Olympus godtar ikke avvik i betingelsene til kunden dersom ikke Olympus har godkjent en søknad om dette skriftlig.

Kontakt: shop.support@olympus.eu

Avsnitt 2 Kontraktsinngåelse

Bestillinger kan sendes inn kun på Olympus´ hjemmeside på https://shop.olympus.eu. Før bestillingen sendes, kan kunden se og endre data når som helst. Kundens bestilling er et bindende tilbud til oss om å inngå en avtale. Bestillingen kan imidlertid kun sendes inn og overføres dersom bestilleren krysser av i avkrysningsboksen for å godta disse forretningsbetingelsene og forespørselen dermed aksepteres. Dersom kunden sender inn en bestilling, sender vi en e-post tilbake som bekrefter at vi har mottatt bestillingen (ordrebekreftelse). Ordrebekreftelsen er ikke en akseptering av tilbudet, men en informasjon til kunde om at vi har mottatt bestillingen. En avtale blir trer først i kraft når vi sender det bestilte produktet til kunden og bekrefter frakt i en annen e-post (fraktbekreftelse). Dersom produktet som er kjøpt, er en tjeneste (immaterielt) (f.eks. kupongkode eller aktiveringskode), utføres frakten med fraktbekreftelsen. Avtalen inkluderer ikke produkter som ikke er oppført i fraktbekreftelsen. Kontraktspartneren er Olympus. Olympus tilbyr ikke salg av produkter til mindreårige. Selv våre produkter for barn kan kun kjøpes av voksne.

Avsnitt 3 Angrerett

Forbrukere har rett til å heve et kjøp under følgende betingelser. En forbruker er en person det er avtalt en juridisk transaksjon med, hovedsakelig med et formål som ikke kan tildeles forbrukerens kommersielle eller selvstendig næringsdrivende forretningsaktivitet:

MELDING OM RETUR FOR FORBRUKERE
Avbestillingsbetingelser
  1. Du har en lovbestemt rett til å annullere kontrakten med oss i løpet av perioden som er fastsatt nedenfor i paragraf 3. Dette betyr at dersom du ombestemmer deg i den relevante perioden eller har en annen grunn til at du ikke ønsker å motta eller beholde et produkt, kan du varsle oss om din avgjørelse om å annullere kontrakten og motta tilbakebetaling.

  2. Retten til avbestilling gjelder imidlertid ikke for:

  (a) forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller av hygieniske årsaker hvis forseglingen har blitt brutt etter levering,

  (b) forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglet computerprogramvare når denne forseglingen har blitt brutt etter at produktene er mottatt eller

  (c) produkter som blandes med andre gjenstander etter levering og ikke kan separeres igjen

  3. Din lovbestemte rett til å annullere kontrakten med oss, starter fra bekreftelsesdatoen (den datoen vi sender deg en e-post for å bekrefte at vi har akseptert bestillingen og at det er opprettet en kontrakt mellom oss og deg). Fristen for annullering av kontrakten avhenger av hva du har bestilt og hvordan det leveres, som vist nedenfor:

  3.1 Hvis kontrakten er for et enkelt produkt (som leveres samlet), er sluttdatoen 14 dager etter den dagen du mottok produktet.

  3.2 Hvis kontrakten er for enten:

  (a) et produkt som leveres i deler over flere dager eller

  (b) flere produkter som leveres over flere dager sluttdatoen er 14 dager etter dagen du mottok siste levering av produktet eller det siste av de separate produktene som ble bestilt.

  4. For å annullere kontrakten:

  Du trenger bare å varsle oss om at du har bestemt deg for å annullere. Du kan bruke det leverte annulleringsskjemaet (PDF) eller sende som post til Olympus Norge AS, Drengsrudbekken 121383 Asker. Du kan også sende oss en e-post på shop.support@olympus.eu eller kontakte oss på telefon 00800-65967873. eller telefaks +420 221 985 599. Hvis du sender oss en e-post eller skriver til oss, vær så snill å oppgi detaljert informasjon om bestillingen slik at det blir lettere for oss å finne den. Hvis du sender annulleringsvarselet på e-post eller ordinær post, gjelder annulleringen fra den datoen du sender oss e-posten eller poster brevet til oss.

  5. Hvis du annullerer kontrakten, vil vi:

  (a) tilbakebetale prisen du betalte for produktene. Vi ber deg imidlertid om å være oppmerksom på at vi har lovfestet rett til å redusere tilbakebetalingen i samsvar med eventuell redusert verdi på varene, hvis dette er forårsaket av en behandling som ikke er tillatt i en butikk.

  (b) tilbakebetale eventuelle leveringskostnader du har betalt. Maksimal tilbakebetaling vil imidlertid, som fastsatt ved lov, være kostnadene for den leveringsmåten vi tilbyr som standard (forutsatt at dette er en vanlig og generelt akseptabel måte),

  (c) foreta alle tilbakebetalinger til deg så snart som mulig og alltid innen de frister som er angitt nedenfor:

  (i) hvis du har mottatt produktet: 14 dager etter dagen vi mottar produktet i retur fra deg, hvis tidligere dagen du gir bekreftelse på at du har sendt produktet tilbake til oss. Informasjon om hvordan du returnerer et produkt til oss, finner du i paragraf 8:

  (ii) Hvis du ikke har mottatt produktet: 14 dager etter du har informert oss om at du ønsker å annullere kontrakten.

  6. Hvis du har returnert produktene til oss i samsvar med disse annulleringsbetingelsene fordi at de er defekt eller feil beskrevet, vil vi tilbakebetale prisen av produktene i sin helhet sammen med eventuelle leveringskostnader samt eventuelle kostnader for returen fra deg til oss.

  7. Vi vil bruke samme måte for tilbakebetalingen som du brukte da du betalte.

  8. Hvis et produkt har blitt levert til deg før du bestemmer deg for å annullere kontrakten:

  (a) da må du returnere det til oss omgående og ikke senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du ønsker å annullere kontrakten

  (b) vi vil dekke kostnadene for retur av produktet til oss

  9. Hvis du er forbruker, har vi en lovfestet plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten, og du har lovfestede rettigheter i forhold til produkter som er defekte eller ikke som beskrevet. Disse lovfestede rettighetene påvirkes ikke av din rett til retur og tilbakebetaling i disse annulleringsbetingelsene eller annet i Betingelser.

SLUTT PÅ AVBESTILLINGSERKLÆRING

Avsnitt 4 Priser

Prisen på et produkt som vises på hjemmesiden, er inkluder merverdiagift, men ikke uten fraktomkostninger, bank- eller kredittkortgebyrer (dersom ikke annet er spesifisert).

Prisen som er angitt på ordrebekreftelsen er prisen som skal betales inkludert alle avgifter (og inkludert merverdiavgift). Prisen inkluderer prisen på produktet samt eventuelle frakt- og levereringskostnader, bankgebyrer eller kostnader som oppstår når det betales med kredittkort.

Avsnitt 5 Levering

Informasjon om leveringstid er basert på forventet leveringstid gitt til oss av tredjeparter. Vi kan imidlertid ikke ta ansvar for at denne leveringstiden overholdes. Med mindre forsinkelsen er forårsaket av Olympus eller et partnerfirma og er basert på bevisst eller grov uaktsomhet, har ikke kunden rett til kompensasjon eller heving av kontrakten på grunn av forsinket levering. Skulle forsinkelsen imidlertid være på mer enn tretti (30) dager, kan kunden have kontrakten.

Dersom vi ikke er i stand til å levere bestilte varer fordi vår leverandør ikke oppfyller avtalefestede forpliktelser, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten med kunden. I slike tilfeller skal kunden informeres omgående om at produktet ikke er tilgjengelig. Kundens lovbestemte rettigheter forblir upåvirket.

Dersom det ikke er mulig å levere til kunden fordi at de leverte varene ikke passer gjennom kundens inngangsdør, ytterdør eller trapperom, eller kunden ikke er tilstede på leveringsadressen selv om han ble informert om leveringstidspunktet i god tid før levering, er kunden ansvarlig for kostnader som påløper på grunn av leveringen ikke lyktes.

Avsnitt 6 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfaller straks etter avtaleinngåelse. Olympus forbeholder seg retten til å kunne overdra fordringen sammen med rettighetene som følger med til tredjepart. Vi tilbyr i utgangspunktet de betalingsmulighetene som beskrives nedenfor men forbeholder oss retten til bare å tilby bestemte betalingsmetoder for bestillingen, alt etter resultatet av kredittvurderingen.

1. Betaling via Wirecard:

Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys av vår betalingstjeneste Wirecard (Wirecard Bank AG), kan betalingsinformasjonen innhentes av Wirecard. Ved transaksjoner via Wirecard blir det ikke gjort noen avtale mellom Wirecard og kunden. Fordringer fra Olympus overfor kunden blir overdratt til Wirecard, og kunden kan foreta betaling med øyeblikkelig virkning ved å betale til Wirecard.

Betaling med kredittkort: Betaler du med kredittkort (Visa eller Mastercard), blir du ledet videre til betalingstjenesten Wirecard. Du betaler direkte ved å oppgi kredittkortinformasjon. Etter at du har sendt bestillingen og avgitt kredittkortdetaljene, blir kredittkortet belastet direkte.

2. Betaling med Klarna:

I samarbeid med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, tilbyr vi ytterligere betalingsløsninger.

Fakturakjøp: Klarnas kjøp på regning er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med kjøp på regning får du først varen og har en betalingsfrist på 14 dager. Du får nærmere informasjon om Klarnas fakturakjøp i løpet av bestillingsprosessen. Kjøpet forutsetter en positiv kredittvurdering.

Avbetalingskjøp: Kjøp på avbetaling er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med Klarnas kontofaktura kan du betale kjøpet på fleksibel måte med månedlige avbetalinger på minimum 1/24 av totalsummen og med de betingelser som forøvrig angis i betalingsprosessen. Å benytte seg av denne betalingsmåten forutsetter en positiv kredittvurdering.

Avsnitt 7 Motregning, tilbakeholdelse

Kunden har kun rett til å motregne dersom motkravet er fastsatt ved lov eller står uimotsagt av Olympus. Kunden kan gjennomføre rett til tilbakeholdelse kun i den grad motkravet er basert på samme kontraktsfestede forhold.

Avsnitt 8 Tilbakeholdelse av tittel

Varene forblir Olympus´ eiendom til de er fullstendig betalt.

Avsnitt 9 Garanti

Vedtatte garantirettigheter foreligger for alle varer som er kjøpt i Olympus´ nettbutikk. Garantikrav fra kunden er ekskludert.

Dersom oppfyllelse skjer ved erstatningslevering, er kunden forpliktet til å returnere opprinnelig leverte varer til Olympus innen 30 dager på Olympus´ kostnad. Vedtatte lover gjelder for returer. Olympus forbeholder seg retten til å vurdere skadene i henhold til lovbetemte rettigheter.

Avsnitt 10 Ansvar

Olympus er ikke ansvarlig for skader som ikke var oppstått på da varen ble levert; spesielt ikke for tapt profitt eller andre økonomiske tap for kunden. I den grad Olympus´ ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder denne utelukkingen eller begrensningen også personlig ansvar for ansatte, representanter og vikarierende agenter. Disse begrensningene gjelder ikke for skader basert vond vilje eller kraftig forsømmelse eller for personskader. De gjelder heller ikke dersom kunden følger lovbestemte rettigheter. Dersom Olympus´ forsømmelse krenker en forpliktelse i kontrakten (hovedforpliktelse), og denne krenkelsen setter målet med kontrakten i fare, eller for krenkelse av plikter der oppfyllelse er avgjørende for riktig implementering av kontrakten og i samsvar med det du vanligvis stoler på, er forpliktelsen til refusjon for materielle skader begrenset til skader som kan forventes.

Avsnitt 12 Gjeldende lov og løsning av tvister

Norsk lov gjelder, og utelukker EUs kjøpslov (CISG). Asker er avtalt som jurisdiksjon dersom kunden ikke er forbruker.

I henhold til direktiv (EU) nr. 524/2013 har EU-kommisjonen opprettet en plattform for løsning av tvister utenfor rettssalen, og denne er tilgjengelig fra http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteprosess foran en forbrukermeglingsmyndighet (informasjon i henhold til avsnitt 36 i den tyske forbrukertvistløsningen - VSBG).

Du kan kontakte vår klageavdeling direkte på e-post (shop.support@olympus.eu), telefon (00800- 65967873) eller faks (+420 221 985 599) for mer informasjon.

For å fortsette bestillingen må du godta disse generelle foretningsbetingelsene.