Vilkår og betingelser

Generelle forretningsbetingelser for OM Digital Solutions nettbutikk

Avsnitt 1 Omfang

For forretningssamarbeidet mellom OM Digital Solutions GmbH – Norway Branch, 28 Nydalsveien, Oslo 0484, registrert i handelsregisteret i Oslo med nummer 925 941 263 , VAT-nummer 925 941 263 (heretter kalt “OM Digital Solutions”, “vi”, “oss”) og kunden, vil følgende generelle betingelser gjelde i henhold til den versjonen som gjaldt på bestillingstidspunktet. OM Digital Solutions godtar ikke avvik i betingelsene til kunden dersom ikke OM Digital Solutions har godkjent en søknad om dette skriftlig.Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

Avsnitt 2 Kontraktsinngåelse

2.1 Bestillinger kan sendes inn kun på OM Digital Solutions´ hjemmeside på https://shop.olympus.eu. Før bestillingen sendes, kan kunden se og endre data når som helst. Kunden gir et bindende tilbud om å inngå en avtale når han/hun klikker på «kjøp nå». Bestillingen kan imidlertid kun sendes inn og overføres dersom bestilleren krysser av i avkrysningsboksen for å godta disse forretningsbetingelsene slik at forespørselen dermed aksepteres. Dersom kunden sender inn en bestilling, sender vi en e-post tilbake som bekrefter at vi har mottatt bestillingen (ordrebekreftelse). Ordrebekreftelsen er ikke en aksept av tilbudet, men en informasjon til kunden om at vi har mottatt bestillingen. Vi aksepterer tilbudet om å inngå en kjøpsavtale først når kjøpsprisen er helt eller delvis belastet bestilleren. Bestilleren gir avkall på å få akseptbekreftelse. Om en kjøpsavtale ikke kommer i stand, forbeholder vi oss å tilbakekalle eventuelle ytelser fra vår side. Kontraktspartneren er OM Digital Solutions. 

2.2 OM Digital Solutions tilbyr ikke salg av produkter til mindreårige. Selv våre produkter for barn kan kun kjøpes av voksne.

2.3 Nettbutikken vår er bare ment for forbrukere. Hvis du representerer en bedrift, må du være klar over at vi ikke utsteder MVA-fakturaer til kundene våre for produkter som er kjøpt i nettbutikken for forbrukere. Derfor vil bedriften din ikke kunne kreve MVA-beløpet refundert.

2.4 Merk at vi bare selger produkter i mengder som tilsvarer typiske behov for en gjennomsnittlig husholdning. Dette gjelder både antall produkter i én enkelt bestilling og bestilling av samme produkt i flere bestillinger som totalt utgjør et antall som er typisk for en normal husholdning.

Avsnitt 3 Angrerett

Forbrukere har rett til å heve et kjøp under følgende betingelser. En forbruker er en person det er avtalt en juridisk transaksjon med, hovedsakelig med et formål som ikke kan tildeles forbrukerens kommersielle eller selvstendig næringsdrivende forretningsaktivitet:

FORKLARING OM AVBESTILLING FOR FORBRUKERE
Avbestillingsbetingelser
  1. Du har en lovbestemt rett til å annullere kontrakten med oss i løpet av perioden som er fastsatt nedenfor i paragraf 3. Dette betyr at dersom du ombestemmer deg i den relevante perioden eller har en annen grunn til at du ikke ønsker å motta eller beholde et produkt, kan du varsle oss om din avgjørelse om å annullere kontrakten og motta tilbakebetaling.
  2. Retten til avbestilling gjelder imidlertid ikke for:
  (a) forseglede produkter som ikke er egnet for retur på grunn av helsevern eller av hygieniske årsaker hvis forseglingen har blitt brutt etter levering,
  (b) forseglede lyd- eller videoopptak eller forseglet computerprogramvare når denne forseglingen har blitt brutt etter at produktene er mottatt eller
  (c) produkter som blandes med andre gjenstander etter levering og ikke kan separeres igjen
  3. Din lovbestemte rett til å annullere kontrakten med oss starter fra den datoen da kontrakten ble sluttet. Fristen for annullering av kontrakten avhenger av hva du har bestilt og hvordan det leveres, som vist nedenfor:
  3.1 Hvis kontrakten er for et enkelt produkt (som leveres samlet), er sluttdatoen 14 dager etter den dagen du eller en tredjepart utnevnt av deg mottok produktet.
  3.2 Hvis kontrakten er for enten:
  (a) et produkt som leveres i deler over flere dager eller
  (b) flere produkter som leveres over flere dager, er sluttdatoen 14 dager etter dagen du mottok siste levering av produktet eller det siste av de separate produktene som ble bestilt.
  4. For å annullere kontrakten:
  Du trenger bare å varsle oss om at du har bestemt deg for å annullere. Du kan bruke annulleringsskjemaet (PDF) eller sende annulleringen som post til OM Digital Solutions GmbH – Norway Branch, 28 Nydalsveien, Oslo 0484. Du kan også sende oss en e-post på eshop.support@om-digitalsolutions.com. Hvis du sender oss en e-post eller skriver til oss, vær så snill å oppgi detaljert informasjon om bestillingen slik at det blir lettere for oss å finne den. Hvis du sender annulleringserklæringen på e-post eller med brevpost, gjelder annulleringen fra den datoen du sender oss e-posten eller poster brevet til oss.
  5. Hvis du annullerer kontrakten, vil vi:
  (a) tilbakebetale prisen du betalte for produktene. Vi ber deg imidlertid om å være oppmerksom på at vi har lovfestet rett til å redusere tilbakebetalingen i samsvar med eventuell redusert verdi på varene, hvis dette er forårsaket av en behandling som ikke vil være tillatt i en butikk.
  (b) tilbakebetale eventuelle leveringskostnader du har betalt. Maksimal tilbakebetaling vil imidlertid, som fastsatt ved lov, være kostnadene for den leveringsmåten vi tilbyr som standard (forutsatt at dette er en vanlig og generelt akseptabel måte),
  (c) foreta alle tilbakebetalinger til deg så snart som mulig og alltid innen de frister som er angitt nedenfor:
  (i) hvis du har mottatt produktet: 14 dager etter den dagen vi mottar produktet i retur fra deg eller, hvis det skjer tidligere, den dagen du gir dokumentasjon på at du har sendt produktet tilbake til oss. Informasjon om hvordan du returnerer et produkt til oss, finner du i paragraf 8.
  (ii) Hvis du ikke har mottatt produktet: 14 dager etter du har informert oss om at du ønsker å annullere kontrakten.
  6. Hvis du har returnert produktene til oss i samsvar med disse annulleringsbetingelsene fordi de er defekt eller feil beskrevet, vil vi tilbakebetale prisen på produktene i sin helhet sammen med eventuelle leveringskostnader samt eventuelle kostnader for returen fra deg til oss.
  7. Vi vil bruke samme måte for tilbakebetalingen som du brukte da du betalte.
  8. Hvis et produkt er levert til deg før du bestemmer deg for å annullere kontrakten:
  (a) må du returnere det til oss omgående og ikke senere enn 14 dager etter den dagen du informerte oss om at du ønsker å annullere kontrakten.
  (b) vil vi dekke kostnadene for retur av produktet til oss.
  9. Siden du er forbruker, har vi en lovfestet plikt til å levere produkter som er i samsvar med denne kontrakten, og du har lovfestede rettigheter når det gjelder produkter som er defekte eller feil beskrevet. Disse lovfestede rettighetene påvirkes ikke av din rett til retur og refundering eller andre forhold beskrevet i de alminnelige forretningsbetingelsene om annullering.
SLUTT PÅ FORKLARING OM AVBESTILLING

Avsnitt 4 Priser

Prisen på et produkt som vises på hjemmesiden, er inkludert merverdiavgift men eksklusive fraktomkostninger, bank- eller kredittkortgebyrer (dersom ikke annet er angitt).

Prisen som er angitt på ordrebekreftelsen, er prisen som skal betales inkludert alle avgifter (også merverdiavgift). Prisen inkluderer prisen på produktet samt eventuelle frakt- og leveringskostnader, bankgebyrer eller gebyrer som oppstår når det betales med kredittkort.

Avsnitt 5 Levering

Levering foretas utelukkende innen Norge. Informasjon om leveringstid er basert på forventet leveringstid gitt til oss av tredjeparter. Vi kan imidlertid ikke ta ansvar for at denne leveringstiden overholdes. Med mindre forsinkelsen er forårsaket av OM Digital Solutions eller et partnerfirma og er basert på bevisst eller grov uaktsomhet, har ikke kunden rett til kompensasjon eller heving av kontrakten på grunn av forsinket levering. Skulle forsinkelsen imidlertid være på mer enn tretti (30) dager, har kunden rett til å heve kontrakten.

Dersom vi ikke er i stand til å levere bestilte varer fordi vår leverandør ikke oppfyller avtalefestede forpliktelser, har vi rett til å trekke oss fra kontrakten med kunden. I slike tilfeller skal kunden informeres omgående om at produktet ikke er tilgjengelig. Kundens lovbestemte rettigheter forblir upåvirket.

Dersom det ikke er mulig å levere til kunden fordi de leverte varene ikke går gjennom, ytterdør, trapperom eller kundens inngangsdør, eller kunden ikke er tilstede på leveringsadressen selv om han ble informert om leveringstidspunktet i god tid før levering, er kunden ansvarlig for kostnader som påløper på grunn av mislykket levering.

Avsnitt 6 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfaller ved avtaleinngåelse. OM Digital Solutions forbeholder seg retten til å kunne overdra fordringen og de medfølgende rettighetene til tredjepart. Vi tilbyr i utgangspunktet de betalingsmulighetene som beskrives nedenfor men forbeholder oss retten til bare å tilby bestemte betalingsmetoder for bestillingen, alt etter resultatet av kredittvurderingen.

1. Betaling via Adyen:

Hvis du velger en betalingsmetode som tilbys av vår betalingstjeneste Adyen, kan betalingsinformasjonen innhentes av Adyen. Ved transaksjoner via Adyen blir det ikke gjort noen avtale mellom Adyen og kunden. Fordringer fra OM Digital Solutions overfor kunden blir overdratt til Adyen, og kunden kan foreta betaling med øyeblikkelig virkning ved å betale til Adyen.

Betaling med kredittkort: Betaler du med kredittkort (Visa eller Mastercard), blir du ledet videre til betalingstjenesten Adyen. Du betaler direkte ved å oppgi kredittkortinformasjon. Etter at du har sendt bestillingen og avgitt kredittkortdetaljene, blir kredittkortet belastet direkte.


2. Betaling med Klarna:

I samarbeid med Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, tilbyr vi ytterligere betalingsløsninger.

Fakturakjøp: Klarnas kjøp på regning er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med kjøp på regning får du først varen og har en betalingsfrist på 14 dager. Du får nærmere informasjon om Klarnas fakturakjøp i løpet av bestillingsprosessen. Kjøpet forutsetter en positiv kredittvurdering.

Avbetalingskjøp: Kjøp på avbetaling er bare tilgjengelig for forbrukere og betalingen skjer til Klarna. Med Klarnas kontofaktura kan du betale kjøpet på fleksibel måte med månedlige avbetalinger på minimum 1/24 av totalsummen og med de betingelser som forøvrig angis i betalingsprosessen. Å benytte seg av denne betalingsmåten forutsetter en positiv kredittvurdering.

Avsnitt 7 Motregning, tilbakeholdelse

Kunden har kun rett til å motregne dersom motkravet er fastsatt ved lov eller står uimotsagt av OM Digital Solutions. Kunden kan gjennomføre rett til tilbakeholdelse kun i den grad motkravet er basert på samme kontraktsfestede forhold.

Avsnitt 8 Tilbakeholdelse av tittel

Varene forblir OM Digital Solutions´ eiendom til de er fullstendig betalt.

Avsnitt 9 Garanti

Vedtatte garantirettigheter foreligger for alle varer som er kjøpt i OM Digital Solutions´ nettbutikk. Garantikrav fra kunden er ekskludert.

Dersom oppfyllelse skjer ved erstatningslevering, er kunden forpliktet til å returnere opprinnelig leverte varer til OM Digital Solutions innen 30 dager på OM Digital Solutions´ kostnad. Vedtatte lover gjelder for returer. OM Digital Solutions forbeholder seg retten til å vurdere skadene i henhold til lovbestemte rettigheter.

Avsnitt 10 Ansvar

OM Digital Solutions er ikke ansvarlig for skader som ikke var oppstått da varen ble levert; spesielt ikke for tapt profitt eller andre økonomiske tap for kunden. I den grad OM Digital Solutions´ ansvar er utelukket eller begrenset, gjelder denne utelukkingen eller begrensningen også personlig ansvar for ansatte, representanter og vikarierende agenter. Disse begrensningene gjelder ikke for skader basert på vond vilje eller kraftig forsømmelse eller for personskader. De gjelder heller ikke dersom kunden følger lovbestemte rettigheter. Dersom OM Digital Solutions´ forsømmelse krenker en forpliktelse i kontrakten (hovedforpliktelse), og denne krenkelsen setter målet med kontrakten i fare eller er en krenkelse av plikter der oppfyllelse er avgjørende for riktig implementering av kontrakten og i samsvar med det du vanligvis kan stole på, er forpliktelsen til refusjon for materielle skader begrenset til skader som kan forventes.

Avsnitt 11 Gjeldende lov og løsning av tvister

Norsk lov gjelder, og utelukker FNs kjøpslov (CISG). Oslo er avtalt som jurisdiksjon dersom kunden ikke er forbruker.

I henhold til EU-forordning nr. 524/2013 har EU-kommisjonen opprettet en plattform for løsning av tvister utenfor rettssalen, og denne er tilgjengelig fra https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er verken villige eller forpliktet til å delta i en tvisteprosess foran en forbrukermeglingsmyndighet.

Du kan kontakte vår klageavdeling direkte på e-post (eshop.support@om-digitalsolutions.com) for mer informasjon.

For å fortsette bestillingen må du godta disse generelle forretningsbetingelsene.