Privacyverklaring

Privacybeleidsverklaring voor de Olympus online shop

1. Inleiding

Voor het gebruik van de Olympus online shop op https://shop.olympus.eu is de navolgende privacybeleidsverklaring van toepassing.

OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG de juridische persoon, die de doelen en middelen van de verwerking van persoonsinformatie op deze website bepaalt ("verantwoordelijke instantie").

In deze privacybeleidsverklaring verklaren wij, hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken. Lees deze privacybeleidsverklaring zorgvuldig door, voordat u persoonlijke informatie aan ons overdraagt. Het is niet nodig om persoonlijke informatie te verstrekken, wanneer u op onze website surft. Onze server registreren echter automatisch bepaalde informatie (bijvoorbeeld het IP-adres van uw computer) voor gebruik van de website. Met deze gegevens kunnen wij u echter niet identificeren (zie nummer 9)

Als u vragen over deze privacybeleidsverklaring heeft, kunt u zich op elk moment per e-mail (mailto: DataProtection@olympus-europa.com ) tot ons richten.

Deze privacybeleidsverklaring kan op elk gewenst moment worden bijgewerkt. De datum van de laatste actualisering vindt u aan het einde van de verklaring. Zouden wij de privacybeleidsverklaring moeten actualiseren, dan zullen wij op onze website een duidelijke mededeling plaatsen, waarmee wij u over de actualisering zullen informeren. Geregistreerde gebruikers worden bovendien per e-mail over iedere actualisering geïnformeerd.

2. Wanneer registreren wij persoonlijke gegevens?

Wij registreren persoonlijke gegevens van u, wanneer u:

 1. zich op onze website registreert;
 2. producten of diensten bestelt;
 3. andere vragen aan ons stelt;
 4. onze website bezoekt, zonder geregistreerd te zijn (hierbij gaat het echter niet om gegevens, waarmee wij u kunnen identificeren).

3. Welke persoonlijke gegevens van u registreren wij?

Wij registreren de volgende gegevens van u, wanneer u zich registreert:

 1. Naam;
 2. Adres;
 3. Telefoonnummer;
 4. E-mailadres;
 5. Creditcardgegevens en al naar gelang betalingsmethode andere informatie (zie Art. 6)
 6. verdere persoonlijke informatie, die u ons vrijwillig geeft en
 7. uw IP-adres, informatie over de websites die u bezoekt en uw gebruikspatronen als onder de nummers 7 en 9 van deze privacybeleidsverklaring beschreven.

4. Wat doen wij met uw persoonlijke gegevens?

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, zullen wij deze gegevens uitsluitend voor de volgende doelen benutten:

 1. Websitebeheer;
 2. Verbetering van onze website volgens gebruikspatronen;
 3. Het gebruik van bepaalde diensten op onze website mogelijk maken;
 4. Afwikkeling van uw bestellingen;
 5. Correspondentie met betrekking tot uw bestellingen;
 6. Verzending van facturen en afwikkeling van de betalingsprocedure;
 7. Om u over nieuws of speciale aanbiedingen voor onze producten of dienstverleningen te informeren, wanneer u ons een uitdrukkelijke toestemming voor de ontvangst van dergelijke informatie heeft verleend. U kunt dergelijke informatie op elk gewenst moment opzeggen en uw verleende toestemming herroepen, door ons een e-mail te sturen (DataProtection@olympus-europa.com);
 8. om uw vragen te beantwoorden.

5. Aan wie geven wij uw persoonlijke gegevens door?

Wij zullen uw persoonlijke gegevens behalve aan de betalingsprovider (zie Art. 6) niet aan andere bedrijven buiten de Olympus groep doorgeven, maar alleen aan andere bedrijven binnen de Olympus groep en verbonden ondernemingen. Een lijst van deze ondernemingen vindt u onder http://www.olympus-europa.com/corporate/. Deze ontvangers van de gegevens gebruiken uw gegevens uitsluitend voor de onder nummer 4 genoemde doelen.

6. Verstrekking van gegevens aan betalingsprovider

6.1 Wirecard Bank AG und RatePay GmbH

De afwikkeling van de betalingsprocessen kan al naar gelang van geselecteerde betalingsmethode en beschikbaarheid door Wirecard Bank AG worden uitgevoerd ("Wirecard-betalingsmethode"). Voor zover een Wirecard-betalingsmethode beschikbaar is en gekozen wordt, kunnen de volgende gegevens aan RatePay GmbH, Schlüterstraße 39, D-10629 Berlijn en aan Wirecard Bank AG, Einsteinring 35, D-85609 Aschheim doorgegeven worden en daar voor de navolgend weergegeven doeleinden verwerkt worden:

 1. Titel, voornamen, achternaam, geboortedatum, adres, e-mailadres en telefoonnummer
 2. Rekeningnummer (bij Wirecard-betalingsmethode incasso): rekeninghouder, rekeningnummer, bankcode, kredietinstelling, IBAN, BIC/Swift
 3. Bestelgegevens: gegevens betr. de huidige, voorgaande en/of toekomstige bestellingen van de klanten bij de dealers en andere online shops, waarmee Wirecard en RatePay samenwerken, zoals bijv. gegevens over de door de eindafnemer geselecteerde producten en betalingsmethoden
 4. Kredietwaardigheidsgegevens: gegevens, in het bijzonder informatie die opheldering over de kredietwaardigheid van de klanten geven, zoals bijv. gegevens over eventuele vorderingen met een executoriale beslissing tegen de klant en andere kredietwaardigheidsgegevens
 5. Technische gegevens: gegevens over het door de klant voor de bestelprocedure gebruikte eindapparaat

De klantgegevens worden voor de volgende doeleinden gebruikt:

 1. Risicobeoordeling voor bestellingen bij de dealer
 2. Verstrekking van de klantgegevens aan Wirecard en RatePay en doorsturen van klantgegevens betreffende de aanvraag, bevestiging en beëindiging van de overeenkomst tussen eindafnemer en Olympus door Wirecard en RatePay aan SCHUFA Holding AG, Infoscore Consumer Data GmbH (ICD), Creditreform Boniversum GmbH, Deltavista GmbH en/of Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG (BWI) met als doel de verstrekking van informatie over de klanten aan deze kredietbureaus. Tot deze informatie behoren eventueel kredietwaardigheidsgegevens op basis van mathematisch-statistische procedures, in de berekening waarvan onder andere ook adresbestanden meengenomen worden. Wirecard heeft het recht, op elk gewenst moment met het doel informatie over klanten te verkrijgen een andere leverancier opdracht te verstrekken.
 3. Bepaling van de eigen scorewaarden en andere beoordelingen (zoals bijv. risicocategorieën) door Wirecard en/of RatePay.
 4. Het nemen van een beslissing door Wirecard op deze basis over de levering van de door de klant gewenste Wirecard-betalingsmethode (zowel voor de actuele als toekomstige bestellingen in de shop van Olympus) en verstrekking hiervan aan Olympus.
 5. Gebruik van adresbestanden door Olympus en verstrekking daarvan aan Wirecard en RatePay, om het risico van wanbetalingen in bepaalde gevallen te kunnen inschatten.
 6. Risicobeoordeling voor bestellingen bij andere online shops:
 7. Uitvoering van de in het voorgaande punt beschreven risicobeoordeling door Wirecard en RatePay, ook voor de exploitant van meerdere online shops, wanneer de klant bij een dergelijke online shop een aflevering gebruik wil maken van een Wirecard-betalingsmethode.
 8. Verstrekking van de klantgegevens in het kader van de cessie van vorderingen aan Wirecard en gebruik van de klantgegevens door Wirecard, voor zover dit voor de aanspraak en handhaving van de gecedeerde vorderingen nodig is.

6.2 PayPal

Bij betaling via PayPal geven wij uw betalingsgegevens in het kader van de betalingsafwikkeling aan PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (navolgend "'PayPal"), door. PayPal behoudt zich het recht op uitvoering van een kredietwaardigheidscontrole voor. Het resultaat van de kredietcontrole met betrekking tot de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling gebruikt PayPal voor de beslissing over de terbeschikkingstelling van de betalingsmethode. De kredietwaardigheidscontrole kan waarschijnlijkheidswaarden bevatten (zgn. scorewaarden). Voor zover scorewaarden in het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole worden meegenomen, zijn deze hun gebaseerd op een wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedure. In de berekening van de scorewaarden worden onder andere adresbestanden meegenomen.

7. Cookies

Wanneer u onze website gebruikt, bewaren wij bepaalde informatie op de harde schijf van uw computer met behulp van zogenaamde cookies (kleine tekst- of beeldbestanden). Met cookies kunnen wij de website aan uw interesses en behoeften aanpassen. Een cookie kan bijvoorbeeld informatie over de door u bezochte pagina's bevatten, wat het ons mogelijk maakt om de website bij uw volgende bezoek voor u aan te passen. Cookies geven ons geen toegang tot andere gedeelten van uw computer.

De meeste internetbrowsers bieden de mogelijkheid om cookies te verwijderen of een waarschuwing te ontvangen, voordat een cookie op uw harde schijf wordt opgeslagen. Kijk in de documentatie van uw browser of het Help-scherm, voor meer informatie over deze optie. Houd er echter rekening mee, dat u mogelijkerwijs niet alle diensten of aanbiedingen op onze website kunt gebruiken, wanneer u cookies uitschakelt.

8. Toepassing van trackingtool, Social media plugins

8.1 Adobe Analytics

Op onze website wordt bovendien Adobe Analytics, een webanalyseservice van Adobe Systems Software Ireland Limited („Adobe“), gebruikt. Adobe Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Wordt de door de cookie geproduceerde informatie over het gebruik van de website aan een server van Adobe doorgegeven, dan is door de instellingen gewaarborgd, dat het IP-adres voor de geolocalisering geanonimiseerd en voor opslag door een generiek IP-adres vervangen wordt. In opdracht van OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG zal Adobe deze informatie gebruiken om het gebruik van de website door de gebruiker te analyseren, om rapportages over de website-activiteiten samen te stellen en om meer met het websitegebruik en internetgebruik gerelateerde dienstverleningen aan de websitebeheerder aan te bieden. De in het kader van Adobe Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Adobe samengevoegd. U kunt de opslag van cookies door een bijbehorende instelling van uw browsersoftware verhinderen. Wij wijzen u er echter op, dat u in dit geval wellicht niet alle functies van deze website geheel kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Adobe evenals de verwerking van deze gegevens door Adobe verhinderen, door de onder deze link beschikbare browser plugin te downloaden en te installeren: http://www.adobe.com/nl/privacy/opt-out.html

8.2 Google Analytics

Onze website gebruikt Google Analytics, een webanalyseservice van Google, Inc. („Google”). Google Analytics gebruikt zgn. „cookies“, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie van Google Analytics geproduceerde informatie over uw gebruik van de website worden in het algemeen naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar opgeslagen. Op deze website werd Google Analytics met de code „gat._anonymizeIp();“ uitgebreid, om een geanonimiseerde registratie van IP-adressen (zgn. IP-masking) te kunnen garanderen. Daardoor wordt uw IP-adres op voorhand door Google binnen de EU-lidstaten of andere lidstaten of van de Europese Unie ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres aan een server van Google in de Verenigde Staten doorgegeven en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om berichten over de website-activiteiten voor de eigenaar van de website samen te stellen en om meer met het websitegebruik en internetgebruik verbonden dienstverleningen aan te bieden.

De door uw browser in het kader van Google Analytics doorgegeven IP-adres wordt met geen andere door Google opgeslagen gegevens gekoppeld. U kunt de vastlegging de door het Google Analytics-cookie gegenereerde gegevens, die op uw gebruik van de website betrekking hebben (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen, door de via de volgende link verkrijgbare browser plugin downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

U kunt de registratie door Google Analytics verhinderen, door op volgende link te klikken. Er wordt een opt-out cookie gezet, die de toekomstige registratie van uw gegevens bij het bezoek van deze website verhindert: Google Analytics deaktivieren.

Nadere informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html resp. op https://www.google.com/intl/nl/policies/.

8.3 Google AdWords

Onze website gebruikt de dienst Google AdWords. Google AdWords is een online reclameprogramma van Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Daarbij gebruiken wij enerzijds de remarketingfunctie van de Google AdWords diensten. Met de remarketingfunctie kunnen wij gebruikers van onze website op andere websites binnen het Google Displaynetwerk (op Google zelf, zgn. „Google advertenties“ of op andere websites) op uw interesses gebaseerde advertenties presenteren. Daarvoor wordt de interactie van de gebruiker op onze website geanalyseerd, bijv. voor welke aanbiedingen de gebruiker interesse had, om de gebruikers ook na het bezoek van onze website op andere pagina's doelgerichte reclame te kunnen laten zien. Hiervoor slaat Google een getal op in de browser van gebruikers, die bepaalde Google-diensten of websites in het Google Displaynetwerk bezoeken. Via deze als “cookie” omschreven getallen worden de bezoeken van deze gebruiker geregistreerd. Dit getal dient voor de eenduidige identificatie van een webbrowser op een bepaalde computer en niet voor de identificatie van een persoon, persoonsgerelateerde gegevens worden niet opgeslagen. U kunt het gebruik van cookies door Google uitschakelen, door de volgende link te volgen en de daar ter beschikking gestelde plugin te downloaden en te installeren: https://www.google.com/settings/ads/plugin. Nadere informatie over Google Remarketing plus de privacybeleidsverklaring van Google kunt u inzien onder: http://www.google.com/privacy/ads/

Verder gebruiken wij in het kader van het gebruik van de Google AdWords diensten het zgn. Conversion Tracking. Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor de Conversion Tracking op uw computer/ eindapparaat opgeslagen. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid, bevatten geen persoonsgerelateerde gegevens en dienen daarmee niet de persoonlijke identificatie. De informatie, die met behulp van de Conversion-cookie verkregen worden, dienen om conversiestatistieken aan te maken voor AdWords-klanten, die voor Conversion Tracking hebben gekozen.

U kunt de opslag van de cookies door een instelling van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u echter er op, dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website geheel zult kunnen gebruiken. Bovendien kunt u interesse gerelateerde advertenties op Google plus interesse gerelateerde Google advertenties op het web (binnen het Google Displaynetwerk) in uw browser uitschakelen, door onder http://www.google.com/settings/ads de toets „Uit“ in te schakelen of de uitschakeling onder http://www.aboutads.info/choices/ uit te voeren. Meer informatie over uw hiermee samenhangende instellingsmogelijkheden en de gegevensbescherming bij Google vindt u op https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

8.4. Pinterest

Onze website gebruikt als social plugin de Pin-it knop van Pinterest. Bij deze advertentie resp. het aanklikken wordt een directe verbinding tussen uw computer en de server van Pinterest gemaakt. Daarbij kunnen door Pinterest persoons- en niet-persoonsgerelateerde gegevens van u worden geregistreerd. Wij adviseren u zich over de hierdoor vervatte soorten gegevens plus doeleinden en omvang van de verzameling van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest plus over uw hiermee samenhangende rechten en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer te informeren, door de privacyverklaringen op facebook.nl, twitter.com of pinterest.com te lezen.

9. Uw rechten

Wanneer u naar uw persoonlijke gegevens gaat en deze wilt laten corrigeren, bijwerken of verwijderen, kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen, door via de onder de rubriek "Contact opnemen:" aangegeven contactgegevens contact met ons op te nemen.

Wanneer u in de Europese Unie woonachtig bent, kunt u bovendien tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens bezwaar aantekenen, ons verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken of de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan te vragen. Ook deze rechten kunt u uitoefenen, door via de contactgegevens onder de rubriek ""Hoe u contact met ons opneemt" contact met ons op te nemen.

U heeft op elk gewenst moment het recht, de toezending van reclame-uitingen door ons te weigeren. U kunt dit recht uitoefenen door in de e-mails die wij u toezenden, op de link "Afmelden" te klikken. Neem om andere vormen van reclame (bijv. via de post) te weigeren, alstublieft contact met ons op via de contactgegevens onder de rubriek "Contact opnemen:".

Ook kunt u uw toestemming op elk gewenst moment herroepen, wanneer wij uw persoonsgerelateerde gegevens met uw toestemming registreren en verwerken. Het herroepen van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking van de persoonsgerelateerde gegevens die wij voor de herroeping van uw toestemming hebben uitgevoerd, noch op de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens die wij vanwege van een gegronde interesse hebben uitgevoerd en waarvoor geen toestemming verplicht is.

U heeft het recht bij een gegevensbeschermingsautoriteit bezwaar te maken tegen het registreren en het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Actualiseringen van deze privacybeleidsverklaring
Wij behouden ons het recht voor, deze privacybeleidsverklaring van tijd tot tijd te actualiseren, wanneer de juridische, technisch of economische randvoorwaarden veranderen. Wanneer wij onze privacyverklaringen actualiseren, zullen wij passende maatregelen nemen om u over de betekenis van de door ons aangebrachte veranderingen te informeren. Wij zullen voor alle belangrijkste veranderingen van de privacyverklaringen uw toestemming vragen, wanneer en voor zover dit volgens de geldende wetgeving op bescherming van persoonsgegevens verplicht is.

U kunt zien wanneer deze privacybeleidsverklaring het laatst geactualiseerd werd, door de datum van de laatste actualisering onderaan deze privacybeleidsverklaring te controleren.

Zo bereikt u ons
Wanneer u vragen of bedenkingen heeft met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens, neem dan contact op met DataProtection@olympus-europa.com.