Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de online shop van Olympus

Artikel 1. Toepassingsgebied

Voor de zakelijke relatie tussen Olympus Nederland B.V., Simon Smitweg 18, 2353 GA Leiderdorp, geregistreerd in het Zoeterwoude handelsregister onder nummer 28028558, btw-nummer NL002219645B01 (hierna “Olympus”, “wij”, “ons” genoemd) en de koper, zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing conform de versie die op het moment van bestelling geldig is. Olympus erkent geen afwijkende voorwaarden van de koper tenzij Olympus hiermee schriftelijk instemt.Contactpersoon: shop.support@olympus.eu

Artikel 2. Contractsluiting

Orders kunnen uitsluitend online worden geplaatst op de website van de Olympus shop op https://shop.olympus.eu. Voor het verzenden van de order, kan de koper de gegevens op elk gewenst moment inzien en wijzigen. De koper doet een bindend contractueel aanbod ven zodra hij een vinkje plaatst in het hokje “Nu kopen”. Pas hierna wordt het verzoek geaccepteerd. Als de koper een order plaatst, sturen wij een ontvangstbevestiging via e-mail met daarin alle details (orderbevestiging). Deze orderbevestiging vormt geen acceptatie van het verzoek, maar informeert de koper slechts dat wij de order hebben ontvangen. Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product naar de koper sturen en de verzending bevestigen via een tweede e-mail (verzendbevestiging). Als de bestelling uit immateriële goederen bestaat (bijv. een tegoedbon of activeringscode), worden deze samen met de verzendinformatie verstuurd.

Artikel 3. Herroepingsrecht

Consumenten hebben onder de volgende voorwaarden het recht om hun order te herroepen. Een consument is elk natuurlijk persoon waarmee een wettelijke transactie wordt gesloten ten behoeve van een doel dat niet kan worden toegeschreven aan een commerciële of zelfstandige zakelijke activiteit.

INSTRUCTIES INZAKE HERROEPING

Annuleringsvoorwaarden

  1. U heeft het wettelijke recht om uw overeenkomst met ons gedurende de hieronder in clausule 3 genoemde periode te annuleren. Dit betekent dat u, als u van gedachte verandert of om welke andere reden dan ook gedurende die periode besluit dat u een product niet wilt ontvangen of houden, u ons alleen maar hoeft te informeren over uw beslissing dat u de overeenkomst wilt annuleren en u wordt terugbetaald.

  2. Dit annuleringsrecht is echter niet van toepassing in het geval van:

  (a) dicht verpakte producten die niet geschikt voor retournering zijn om redenen van gezondheid of hygiëne, als de verpakking na aflevering wordt geopend;

  (b) verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware, wanneer de verpakking van deze producten na ontvangst werd geopend; of

  (c) producten die na hun aflevering worden gemengd met andere artikelen en niet meer kunnen worden gescheiden.

  3. Uw wettelijk recht om uw overeenkomst met ons te annuleren begint op de datum waarop de overeenkomst gesloten wordt.

  De uiterste datum voor het annuleren van uw overeenkomst hangt dan af van wat u heeft besteld en hoe het is geleverd, als hieronder uiteengezet:

  3.1 Als de overeenkomst is voor een enkel product (dat niet in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd), de einddatum is het einde van 14 dagen na de dag waarop u of een door u genoemde derde het product ontvangt;

  3.2 Als het een overeenkomst is voor:

  (a) een product dat in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd; of

  (b) meerdere producten die op verschillende dagen worden geleverd; is de einddatum 14 dagen na de dag waarop u de laatste termijn van het product of het laatste van de verschillende bestelde producten ontvangt;

  4. Om uw overeenkomst te annuleren:
  U hoeft ons alleen te laten weten dat u heeft besloten te annuleren. U kunt de ter beschikking gestelde voorbeeldannuleringsverklaring gebruiken of Olympus Nederland B.V., Simon Smitweg 18, 2353 GA Leiderdorp aanschrijven. U kunt ook een email sturen naar shop.support@olympus.eu, contact met ons opnemen per telefoon op 00800-65967873 of per fax op +420 221 985 599. Voeg uw ordergegevens alstublieft bij als u ons een e-mail stuurt of schrijft, om ons te helpen deze te identificeren. Als u ons uw annuleringskennisgeving per e-mail of per post stuurt, dan gaat uw annulering in vanaf de datum dat u ons de e-mail of de brief stuurt.

  5. Als u de overeenkomst annuleert zullen wij:

  (a) de prijs die u heeft betaald voor de producten terugbetalen. Wij zijn echter wettelijk gerechtigd een reductie in de waarde van de goederen voor teruggave toe te passen, als deze waardevermindering is veroorzaakt door uw omgang met het product op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan.

  (b) leveringskosten die u heeft betaald terugbetalen, met dien verstande dat wij, conform de wettelijke bepalingen, ons beperken tot maximale terugbetaling van de standaard leveringskosten die wij aanbieden (mits dit een gebruikelijke en algemeen acceptabele methode is);

  (c) de terugbetaling aan u zo snel mogelijk uitvoeren en in elk geval binnen de hieronder aangegeven termijn:

  (i) als u het product hebt ontvangen: 14 dagen na de dag waarop wij het product van u retour ontvangen of, indien eerder, de dag waaraan u ons het bewijs ter beschikking stelt dat u het product aan ons retour heeft gezonden. Kijk voor informatie over de retournering van een product onder clausule 8;

  (ii) als u het product niet hebt ontvangen: 14 dagen nadat u ons uw beslissing de overeenkomst te annuleren heeft medegedeeld.

  6. Als u de producten aan ons retour heeft gezonden met inachtneming van deze annuleringsvoorwaarden, omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen wij de prijs van de producten volledig terugbetalen, samen met eventuele leveringskosten en eventuele redelijke bezorgkosten die u heeft gemaakt om het artikel aan ons te retourneren.

  7. Wij zullen u terugbetalen via de betaalmethode die u heeft gebruikt om te betalen.

  8. Indien een product aan u is geleverd voordat u besloot om uw overeenkomst te annuleren:

  (a) dan moet u het onverwijld aan ons retourneren en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons liet weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren;

  (b) wij zullen de kosten van de retournering van de producten aan ons vergoeden.

  9. Omdat u consument bent, hebben wij de wettelijke plicht producten te leveren die voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst en heeft u wettelijke rechten indien de producten defect zijn of niet met de beschrijving overeenkomen. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door uw recht op retourzending en terugbetaling in deze annuleringsvoorwaarden of enige andere bepaling in Leveringsvoorwaarden.

EINDE VAN DE INSTRUCTIES INZAKE ANNULERING

Artikel 4. Prijzen

De op de website getoonde productprijs is de prijs inclusief btw, maar exclusief verzendkosten banken creditcardkosten (tenzij anders aangegeven).

Het vermelde bedrag in de orderbevestiging is het definitieve te betalen bedrag inclusief alle toepasselijke belastingen (inclusief omzetbelasting). Deze prijs omvat de prijs van het product alsook eventuele verzend- en leveringskosten, bankkosten of kosten die worden berekend voor het gebruik van een creditcard.

Artikel 5. Levering

De levering vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. De informatie over de leveringstermijn is gebaseerd op de verwachte leveringstijden die onze leveranciers aan ons doorgeven. Wij kunnen echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de exacte naleving van de aangegeven leveringstermijn. Tenzij de vertraging door Olympus of een partnerbedrijf is veroorzaakt en is gebaseerd op opzet of grove nalatigheid, heeft de koper geen recht op een vergoeding of de opzegging van de overeenkomst op grond van de vertraagde levering. Als de leveringsvertraging meer dan dertig (30) dagen bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Wanneer wij buiten onze eigen schuld niet in staat zijn de bestelde goederen te leveren, omdat onze leverancier niet aan zijn contractuele verplichtingen voldoet, hebben wij het recht om de overeenkomst met de koper te ontbinden. In een dergelijk geval wordt de koper onmiddellijk geïnformeerd dat het bestelde product niet beschikbaar is. De wettelijke rechten van de koper blijven onverminderd van kracht.

Als de levering aan de koper niet mogelijk is, omdat de geleverde goederen niet door de ingang, voordeur of het trappenhuis van de koper passen, of als de koper niet aanwezig is op het aangegeven leveradres hoewel de koper binnen een redelijke termijn voorafgaand aan de levering werd geïnformeerd over het leveringstijdstip, zijn de kosten van de mislukte levering voor rekening van de koper.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden

Alle betalingen zijn bij het sluiten van de overeenkomst verschuldigd. Olympus behoudt zich het recht voor, haar vordering op de koper, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten, aan derden over te dragen. In beginsel bieden wij de hieronder beschreven betaalmogelijkheden aan, maar wij behouden ons het recht voor - afhankelijk van het resultaat van de kredietwaardigheidscontrole - om u alleen bepaalde betaalmethoden voor uw bestelling aan te bieden.

1. Betaalmethoden met Wirecard:

Als er een betaalmethode wordt gebruikt die wij aanbieden via onze betaaldienstverlener Wirecard (Wirecard Bank AG), kunnen de betalingsgegevens door Wirecard worden verzameld. Er wordt door gebruik te maken van een Wirecard betaalmethode geen contract gesloten tussen Wirecard en de klant. De vorderingen van Olympus op de klant worden gecedeerd aan Wirecard en de klant heeft het recht om betalingen te doen aan Wirecard met schuldbevrijdende werking.

Betaling per creditcard: Bij gebruik van de creditcardbetaalmethode (Visa en Mastercard) wordt u doorgestuurd naar onze betalingsdienstaanbieder Wirecard. U betaalt daar direct door uw creditcardgegevens in te voeren. Na het versturen van uw bestelling en het invoeren van uw creditcardgegevens wordt uw creditcard meteen belast.

2. Betaling via PayPal:

Wanneer u PayPal als betaalmethode kiest betaald u rechtstreeks via uw account of directe incasso. Zodra order geplaatst zult u automatisch doorgeschakeld worden naar PayPal. Hier geeft u opdracht tot vrijgeven van het bedrag die overeenstemt met de waarde van uw order. Zodra onze PayPal account de autorisatie krijgt zullen wij uw order verschepen aan de hand van de gespecificeerde respectievelijke levertijd.

3. Betalen met iDEAL:

Bij iDEAL word je tijdens het betalingsproces omgeleid naar de betaalomgeving van je bank. Je hebt de mogelijkheid om per iDEAL te betalen als je gebruik maakt van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank, SNS Regio Bank, Van Lanschot Bankiers en Triodos Bank. Bij deze betaalwijze wordt je betaling direct afgeschreven van je rekening.

4. Betaling met Klarna:

In samenwerking met Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden wij u de volgende andere betalingsmogelijkheden.

Aankoop op rekening: De aankoop op rekening van Klarna is alleen beschikbaar voor consumenten en de betaling moet gebeuren aan Klarna. Bij aankoop op rekening bij Klarna ontvangt u eerst de goederen en heeft u een betalingstermijn van 14 dagen. Tijdens het bestelproces krijgt u meer informatie over de aankoop op rekening van Klarna. Het gebruik van deze betaalmethode vereist een positieve kredietbeoordeling.

Sofort: (onmiddellijke betaling): Na het plaatsen van uw bestelling, wordt u doorgestuurd naar de website van de online provider Klarna. Als u het factuurbedrag wilt betalen met Sofort, moet u een online bankrekening hebben met PIN / TAN die is geactiveerd voor deelname aan Sofort. U moet uzelf verifiëren en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. De betalingstransactie wordt onmiddellijk uitgevoerd en uw account wordt gedebiteerd.

Artikel 7. Compensatie, recht op retentie

De koper heeft alleen recht op compensatie wanneer zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Voor het uitoefenen van een recht van retentie is de koper slechts in zoverre bevoegd, als zijn tegenvordering berust op dezelfde overeenkomstverhouding.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

De goederen blijven het eigendom van Olympus totdat zij volledig zijn betaald.

Artikel 9. Garantie

Voor alle goederen die in de Olympus online shop zijn gekocht, geldt een wettelijke garantie. De overdracht van garantieclaims door de koper is uitgesloten.

Als de gewenste vorm van nakoming tot stand komt door een vervangende levering, is de koper verplicht om eerder geleverde goederen binnen 30 dagen op kosten van Olympus aan Olympus te retourneren. Op retourleveringen is het wettelijk recht van toepassing. Olympus behoudt zich het recht voor om schadevergoeding te eisen op de bij wet geregelde voorwaarden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Olympus is niet aansprakelijk voor schade aan andere zaken dan het geleverde artikel; Olympus is in het bijzonder niet aansprakelijk voor gederfde winst of enig ander economisch verlies van de koper. Voor zover de aansprakelijkheid van Olympus is uitgesloten of beperkt, geldt deze uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid tevens voor de persoonlijke aansprakelijkheid van zijn medewerkers, vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Deze beperkingen zijn niet van toepassing als de schade is veroorzaakt als gevolg van opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van persoonlijk letsel. Dit is eveneens niet van toepassing als de koper vorderingen instelt waarin de wet voorziet. Wanneer Olympus uit onachtzaamheid een wezenlijke verplichting in de overeenkomst (“kardinale plicht”) schendt en deze schending het bereiken van contractuele doelstellingen in gevaar brengt, of voor de niet-naleving van verplichtingen wier vervulling de reglementaire uitvoering van het contract pas mogelijk maakt en op wier naleving u regelmatig vertrouwt, is de verplichting om de materiële schade te vergoeden beperkt tot de redelijkerwijs te verwachten schade.

Artikel 11. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

Nederlands recht is van toepassing, m.u.v. het Weense Koopverdrag (CISG). Zoeterwoude is de plaats van de bevoegde rechtbank, indien de koper geen consument is.

Onder de Verordening (EU) nr. 524/2013, heeft de Europese Commissie een platform in het leven geroepen voor buitengerechtelijke geschillen en dit is beschikbaar op https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsproces voor een instantie voor consumentenzaken.

U kunt voor aanvullende informatie rechtstreeks contact opnemen met onze klachtenafdeling via email (shop.support@olympus.eu), telefonisch (00800-65967873) of fax (+420 221 985 599).

Om door te kunnen gaan met de bestelling, dient u deze algemene voorwaarden te accepteren.