Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden en copyright

Copyright © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Alle rechten voorbehouden. Op alle materialen op deze website is de wet- en regelgeving van toepassing met betrekking tot de bescherming van copyright en handelsmerken.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG wordt conform de Duitse wetgeving gezien als een bedrijf met beperkte aansprakelijkheid en heeft een hoofdkantoor in Hamburg, Duitsland. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG is geregistreerd onder nummer HRB 10554 en is gerechtigd te handelen in optische instrumenten, zakelijke toepassingen en aanverwante producten. Het BTW-nummer is: DE118673662. Executive Managing Director: Stefan Kaufmann.

Gebruiksvoorwaarden

Geldende wet- en regelgeving

De websites bevatten informatie over producten die al dan niet beschikbaar zijn in verschillende landen en al dan niet door regelgevende overheidsinstanties voor de handel zijn goedgekeurd voor verschillende indicaties en beperkte toelating in de verschillende landen. Elk land kent zijn eigen specifieke wetten en regels met betrekking tot de communicatie van medische of andersoortige informatie over medische producten op internet. De informatie op de websites dient in geen geval te worden gezien als aanbeveling voor een bepaald product of voor een indicatie voor een product dat niet is goedgekeurd door de instanties in het land waar de lezer woonachtig is.

Toelichting bij de gebruiksvoorwaarden

Olympus biedt de informatie op deze server aan als een algemene service voor haar klanten en behoudt het recht om de inhoud van de informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG is niet verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en/of betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Deze website kan te allen tijde worden uitgebreid, gewijzigd of bijgewerkt. Hoewel Olympus ernaar streeft altijd correcte en actuele informatie te publiceren, kan zij geen garanties geven betreffende de juistheid en actualiteit van de inhoud van de website en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor onjuistheden, ontbrekende informatie of eventuele veroudering. Ook is Olympus niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die via een koppeling op deze site kunnen worden benaderd. Daarnaast aanvaardt Olympus geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of virussen die uw computer of andere apparatuur beschadigen, als gevolg van de toegang tot, het gebruik van of het downloaden van informatie van deze site.

Handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken

Alle product- of servicenamen die op deze site worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. De website, en alle daarop gepubliceerde gegevens, tekst, beelden en video- en audiofragmenten zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel en persoonlijk gebruik. Met het vermelden van de logo's, servicemerken en handelsmerken wordt geen toestemming verleend om deze te gebruiken. Het staat u vrij om alle hier opgenomen informatie voor persoonlijk gebruik te vermenigvuldigen, op te slaan of af te drukken. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG behoudt echter het copyright voor alle media, waaronder tekst, afbeeldingen en foto's. Het is niet toegestaan om informatie van deze website te verspreiden, uit te wisselen, te wijzigen, te verkopen of te verzenden. Tenzij anders vermeld, wordt al het materiaal op deze site beschermd door copyright. Dit materiaal mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG worden gebruikt voor commerciële of publieke doeleinden. Het is niet toegestaan om de informatie op deze site geheel of gedeeltelijk over te nemen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Gegevensbescherming

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG respecteert de privacy van persoonlijke gegevens die worden verstrekt door de bezoekers van onze website. Raadpleeg voor meer informatie ook onze privacyrichtlijnen.