Annuleringsvoorwaarden

Annuleringsvoorwaarden

 1. 1. U heeft het wettelijke recht om uw overeenkomst met ons gedurende de hieronder in clausule 3 genoemde periode te annuleren. Dit betekent dat u, als u van gedachte verandert of om welke andere reden dan ook gedurende die periode besluit dat u een product niet wilt ontvangen of houden, u ons alleen maar hoeft te informeren over uw beslissing dat u de overeenkomst wilt annuleren en u wordt terugbetaald.
 2. 2. Dit annuleringsrecht is echter niet van toepassing in het geval van:
 3. (a) dicht verpakte producten die niet geschikt voor retournering zijn om redenen van gezondheid of hygiëne, als de verpakking na aflevering wordt geopend;
 4. (b) verzegelde audio- of video-opnamen of verzegelde computersoftware, wanneer de verpakking van deze producten na ontvangst werd geopend; of
 5. (c) producten die na hun aflevering worden gemengd met andere artikelen en niet meer kunnen worden gescheiden.
 6. 3. Uw wettelijk recht om uw overeenkomst met ons te annuleren begint vanaf de datum van de bevestiging (de datum waarop wij u een e-mail sturen om onze acceptatie van uw bestelling te bevestigen en een overeenkomst tussen ons en u tot stand is gekomen). De uiterste datum voor het annuleren van uw overeenkomst hangt dan af van wat u heeft besteld en hoe het is geleverd, als hieronder uiteengezet:
 7. 3.1 Als de overeenkomst is voor een enkel product (dat niet in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd), de einddatum is het einde van 14 dagen na de dag waarop u het product ontvangt;
 8. 3.2 Als het een overeenkomst is voor:
 9. (a) een product dat in termijnen op verschillende dagen wordt geleverd; of
 10. (b) meerdere producten die op verschillende dagen worden geleverd; is de einddatum 14 dagen na de dag waarop u de laatste termijn van het product of het laatste van de verschillende bestelde producten ontvangt;
 11. 4. Om uw overeenkomst te annuleren: U hoeft ons alleen te laten weten dat u heeft besloten te annuleren. U kunt het ter beschikking gestelde annuleringsformulier (annuleringsformulier) gebruiken of een schriftelijke mededeling sturen naar OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. U kunt ook een e-mail sturen naar eshop.support@om-digitalsolutions.com. Voeg uw ordergegevens alstublieft bij als u ons een e-mail stuurt of schrijft, om ons te helpen deze te identificeren. Als u ons uw annuleringskennisgeving per e-mail of per post stuurt, dan gaat uw annulering in vanaf de datum dat u ons de e-mail of de brief stuurt.
 12. 5. Als u uw overeenkomst opzegt zullen wij:
 13. (a) de prijs die u heeft betaald voor de producten terugbetalen. Wij zijn echter wettelijk gerechtigd een reductie in de waarde van de goederen voor teruggave toe te passen, als deze waardevermindering is veroorzaakt door uw omgang met het product op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan.
 14. (b) leveringskosten die u heeft betaald terugbetalen, met dien verstande dat wij, conform de wettelijke bepalingen, ons beperken tot maximale terugbetaling van de standaard leveringskosten die wij aanbieden (mits dit een gebruikelijke en algemeen acceptabele methode is);
 15. (c) de terugbetaling aan u zo snel mogelijk uitvoeren en in elk geval binnen de hieronder aangegeven termijn:
 16. (i) als u het product hebt ontvangen: 14 dagen na de dag waarop wij het product van u retour ontvangen of, indien eerder, de dag waaraan u ons het bewijs ter beschikking stelt dat u het product aan ons retour heeft gezonden. Kijk voor informatie over de retournering van een product onder clausule 8;
 17. (ii) als u het product niet hebt ontvangen: 14 dagen nadat u ons uw beslissing de overeenkomst te annuleren heeft medegedeeld.
 18. 6. Als u de producten aan ons retour heeft gezonden met inachtneming van deze annuleringsvoorwaarden, omdat ze defect of verkeerd beschreven zijn, zullen wij de prijs van de producten volledig terugbetalen, samen met eventuele leveringskosten en eventuele redelijke bezorgkosten die u heeft gemaakt om het artikel aan ons te retourneren.
 19. 7. Wij zullen u terugbetalen via de betaalmethode die u heeft gebruikt om te betalen.
 20. 8. Indien een product aan u is geleverd voordat u besloot om uw overeenkomst te annuleren:
 21. (a) dan moet u het onverwijld aan ons retourneren en in elk geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons liet weten dat u de overeenkomst wenst te annuleren;
 22. (b) wij zullen de kosten van de retournering van de producten aan ons vergoeden.
 23. 9. Omdat u consument bent, hebben wij de wettelijke plicht producten te leveren die voldoen aan de bepalingen in deze overeenkomst en heeft u wettelijke rechten indien de producten defect zijn of niet met de beschrijving overeenkomen. Deze wettelijke rechten worden niet beïnvloed door uw recht op retourzending en terugbetaling in deze annuleringsvoorwaarden of enige andere bepaling in n Leveringsvoorwaarde.