Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi & Copyright

Copyright © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Visas tiesības aizsargātas. Uz visiem materiāliem šajā tīmekļa lapā attiecas autortiesību un preču zīmju aizsardzības likumi.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbilstoši Vācijas likumiem un tās centrs atrodas Hamburgā, Vācijā. Uzņēmums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ir reģistrēts ar numuru HRB 10554 un nodarbojas ar optisko instrumentu, biznesa ierīču un saistīto preču tirdzniecību. Pievienotās vērtības nodokļa maksātāja identifikācijas numurs: DE118673662 Izpilddirektors: Stefans Kaufmans (Stefan Kaufmann).

Lietošanas noteikumi

Piemērojamie likumi

Mājaslapas satur informāciju par izstrādājumiem, kuri var būt vai var nebūt pieejami konkrētajā valstī, un nepieciešamības gadījumā varētu būt saņēmuši apstiprinājumu vai tirgus valsts reglamentējošās iestādes apstiprinājumu par dažādām norādēm un ierobežojumiem attiecīgajās valstīs. Katrai valstij ir īpaši tiesību akti, noteikumi un medicīniskā prakse, kas reglamentē komunikāciju vai kādu citu informācijas apriti par medicīniskajiem izstrādājumiem internetā. Nekas šajos tekstos nav jāuztver kā kāda izstrādājuma piedāvājums, reklamēšana vai norādīšana uz kādu konkrētu izstrādājumu, kurš nav atļauts ar normatīvajiem aktiem tajā valstī, kur lasītājs dzīvo.

Aktualizēti lietošanas noteikumi

Uzņēmums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG šajā serverī sniedz informāciju kā publisku pakalpojumu saviem klientiem, saglabājot tiesības mainīt informācijas saturu bez iepriekšēja brīdinājuma. Uzņēmums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG nav atbildīgs par šeit sniegtās informācijas satura precizitāti, pilnīgumu un/vai ticamību. Apmeklējot šo vietni, jūs piekrītat turpmāk aprakstītajiem lietošanas noteikumiem

Ārpus atbildības paziņojums

Šī tīmekļa vietne var tikt paplašināta, papildināta un atjaunināta. Lai gan Olympus pieliek lielas pūles, lai nodrošinātu precīzu un atjauninātu informāciju, Olympus neuzņemas atbildību, vai nesniedz garantijas attiecībā uz tīmekļa vietnes satura informācijas precizitāti un aktualitāti un neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām, trūkumiem un iespējami novecojušu informāciju. Jo īpaši, Olympus nav atbildīgs par jebkuras citas vietnes saturu, kur var nokļūt no šīs vietnes. Turklāt Olympus neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem vai vīrusiem, kas var ietekmēt jūsu datoru vai citu aprīkojumu, kas radies, piekļūstot, izmantojot vai lejupielādējot informāciju no šīs vietnes.

Preču zīmes un reģistrētas preču zīmes

Visu šajā vietnē minēto izstrādājumu vai pakalpojumu nosaukumi ir attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Mājaslapa un visa informācija, teksts, attēli, video un audio materiāli tajā ir paredzēti tikai nekomerciālai un personiskai lietošanai. Pieejamība šajā vietnē nedot atļauju izmantot patentēto logotipu, pakalpojumu zīmes vai preču zīmes. Jūs varat kopēt, saglabāt un izdrukāt visas šeit pieejamās informācijas kopijas personīgai lietošanai, ņemot vērā, ka OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG saglabā autortiesības uz visiem plašsaziņas līdzekļiem, tostarp tekstus, grafisko attēlojumu un fotogrāfijas. Taču nav atļauts izplatīt, apmainīt, mainīt, pārdot vai nodot jebkādu informāciju par šo tīmekļa vietni. Ja vien nav noradīts citādi, visi šīs tīmekļa vietnes materiāli ir aizsargāti ar autortiesībām un tos nedrīkst izmantot komerciāliem vai publiskiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG atļaujas. Nav arī atļauts saistīt vai attēlot kādu daļu no šīs tīmekļa vietnes bez iepriekšējas, rakstiskas OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG atļaujas.

Datu konfidencialitāte

Uzņēmums OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ievēro mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju jebkādā veidā sniegtās personīgās informācijas konfidencialitāti. Detalizētu informāciju skatiet šajā tīmekļa lapā: Konfidencialitātes paziņojums.