Piegāde

Piegādes laiki

Piegādi veicam 3–4 darba dienu laikā. Plānotie pasūtījumi tiek izpildīti pirms plkst. 13:00. Piemēram, ja pasūtījums tiek veikts pirmdien pirms pl.13.00, tas tiks nosūtīts tajā pašā dienā un pie jums nonāks ne vēlāk kā ceturtdien.

OM Digital Solutions parūpēsies, lai visi pirkumi tiktu piegādāti tīmekļa vietnē norādītajā laika. Tomēr tīmekļa vietnē norādītie laiki ir tikai informējoši. OM Digital Solutions nekādā gadījumā nav atbildīgs par to, ja piegāde notiek vēlāk. Pārsniedzot piegādes termiņus un/vai pārsniedzot termiņus par 30 dienām no pasūtījuma iesniegšanas brīža, netiek uzskatītā par OM Digital Solutions saistību neizpildi.

Piegādes veidi

Ja kurjeram neizdodas ar pirmo piegājienu nogādāt jūsu pasūtījumu, viņš atstās ziņu, norādot, kurā vietā jūsu sūtījums tiek uzglabāts. Ja no jums nav saņemta cita informācija, kurjers atgriezīsies nākamajā darba dienā un, ja piegāde atkal neizdosies, atstās ziņu.

Ja arī otrajā reizē piegāde nenotiek, jums tiks atstāta visa informācija, lai jūs varētu sazināties ar kurjeru un atrast ērtu risinājumu, lai saņemtu sūtījumu. Sūtījums kurjera telpās tiks uzglabāts 10 darba dienas, ja šajā laikā no jums netiks saņemti nekādi noradījumi, sūtījums tiks atgriezts sūtītajam.

OM Digital Solutions ir apdrošinājis visu preci līdz tam brīdim, kad tā ir piegādāta jūsu adresē. Ja skaidri redzams, ka iepakojums ir bojāts, jums no sūtījuma jāatsakās. Pēc bojātā sūtījuma saņemšanas mēs organizēsim jaunu sūtījumu.

Jebkādas sūdzības par stāvokli, kāda prece ir piegādāta (tai skaitā trūkstošas lietas), jānosūta ne vēlāk kā divu darba dienu laikā pēc preču saņemšanas uz OM Digital Solutions e-pastu: eshop.support@om-digitalsolutions.com.