Atteikuma tiesību izmantošanas noteikumi

Atcelšanas noteikumi

 1. 1. Jums ir likumīgas tiesības tālāk 3. pantā paredzētajā laika posmā atcelt ar mums noslēgto līgumu. Tas nozīmē, ka, ja jūs attiecīgajā periodā pārdomājat vai citu iemeslu dēļ nolemjat, ka nevēlaties saņemt vai paturēt produktu, jūs varat mums paziņot par savu lēmumu atcelt līgumu un saņemt kompensāciju.
 2. 2. Tomēr šīs atcelšanas tiesības neattiecas uz tālāk norādītajiem gadījumiem:
 3. (a) uz produktiem cieši noslēgtā iepakojumā, kas veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ nav piemēroti atpakaļatdošanai, ja pēc saņemšanas to iepakojums ir ticis atvērts;
 4. (b) uz audio vai video ierakstiem vai datorprogrammatūru cieši noslēgtā iepakojumā, ja pēc saņemšanas to iepakojums ir ticis atvērts; vai
 5. (c) uz jebkuriem produktiem, kas pēc to saņemšanas ir neatdalāmi savienoti ar citiem priekšmetiem.
 6. 3. Jūsu likumīgās tiesības atcelt ar mums noslēgto līgumu ir spēkā, sākot no Apstiprināšanas datuma (datuma, kurā mēs jums nosūtījām e-pastu, apstiprinot, ka esam pieņēmuši jūsu pasūtījumu un starp mums un jums ir noformēts līgums). Jūsu Līguma atcelšanas termiņš ir atkarīgs no tā, ko jūs esat pasūtījis un kā tas ir piegādāts, saskaņā ar tālāk norādīto:
 7. 3.1 ja jūsu līgums attiecas uz vienu produktu (kas netiek piegādāts pa daļām atsevišķās dienās), beigu datums ir 14 dienu perioda, kas sākas pēc dienas, kad jūs saņēmāt produktu, pēdējā diena;
 8. 3.2 Ja jūsu līgums attiecas uz vai nu:
 9. (a) vienu produktu, kas tiek piegādāts pa daļām atsevišķās dienās; vai
 10. (b) vairākiem produktiem, kas tiek piegādāti atsevišķās dienās; beigu datums ir 14 dienas pēc dienas, kad jūs saņēmāt produkta pēdējo daļu vai pēdējo no atsevišķi pasūtītajiem produktiem.
 11. 4. Rīcība, lai atceltu līgumu: jums vienkārši mums jāpaziņo, ka esat nolēmis atcelt līgumu. Jūs varat izmantot standarta atcelšanas veidlapu (PDF) vai nosūtīt paziņojumu uz adresi OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Jūs varat arī nosūtīt mums e-pastu uz eshop.support@om-digitalsolutions.com. Ja sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu, lūdzu, iekļaujiet informāciju par savu pasūtījumu, lai palīdzētu mums to identificēt. Ja sūtat mums atcelšanas paziņojumu pa e-pastu vai pastu, tad atcelšana ir spēkā no datuma, kurā nosūtījāt mums e-pastu vai vēstuli.
 12. 5. Ja atceļat līgumu, mēs rīkosimies tālāk norādītajā kārtībā:
 13. (a) atmaksāsim jums cenu, ko samaksājāt par produktiem. Tomēr, lūdzu, ievērojiet, ka likums mums atļauj samazināt atmaksājamo summu, lai atspoguļotu preču vērtības samazināšanos, ja to ir izraisījusi jūsu apiešanās ar produktiem veidā, kādā tas netiktu pieļauts veikalā.
 14. (b) atmaksāsim piegāžu izmaksas, ko jau esat samaksājis, lai gan maksimālo atmaksājamo summu veidos mūsu piedāvātā standarta piegādes veida izmaksas (ar noteikumu, ka tas ir parasts, vispārēji pieņemams veids);
 15. (c) veiksim nepieciešamo atmaksāšanu cik vien ātri iespējams un katrā ziņā tālāk norādīto termiņu ietvaros:
 16. (i) ja esat saņēmis produktu: 14 dienu laikā kopš dienas, kad mēs saņemam produktu no jums atpakaļ, vai, ja agrāk, kopš dienas, kad jūs mums sniedzat pierādījumu, ka esat nosūtījis mums atpakaļ produktu. Informāciju par to, kā nosūtīt mums atpakaļ produktu, skatiet 8. pantā;
 17. (ii) ja neesat saņēmis produktu: 14 dienu laikā pēc tam, kad jūs mūs informējat par savu lēmumu atcelt līgumu.
 18. 6. Ja esat atdevis mums atpakaļ produktus saskaņā ar šiem atcelšanas noteikumiem, jo produkti ir bojāti vai nepareizi aprakstīti, mēs jums pilnībā atmaksāsim produktu cenu kopā ar piemērojamām piegādes maksām, kā arī pamatotas piegādes izmaksas, kas jums radušās, nogādājot produktu atpakaļ pie mums.
 19. 7. Mēs atmaksāsim izmaksas, izmantojot to pašu samaksas veidu, kādu jūs izmantojāt maksāšanai.
 20. 8. Ja produkts jums ir piegādāts pirms pieņemat lēmumu atcelt līgumu:
 21. (a) tādā gadījumā produkts jāatdod mums atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un katrā ziņā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dienas, kad jūs mums ziņojāt, ka vēlaties atcelt Līgumu;
 22. (b) mēs segsim izmaksas, kas radīsies, lai produktu nogādātu mums atpakaļ.
 23. 9. Tā kā jūs esat patērētājs, mums ir ar likumu noteikts pienākums piegādāt produktus, kas ir atbilstoši šim līgumam, un jums ir likumīgas tiesības attiecībā uz produktiem, kuri ir bojāti vai neatbilst aprakstam. Jūsu tiesības atdot produktu atpakaļ un saņemt atmaksu, kas paredzētas šajos atcelšanas noteikumos vai citur Noteikumos un nosacījumos, neietekmē šīs likumīgās tiesības.