Noteikumi un nosacījumi

OM Digital Solutions tiešsaistes veikala Vispārīgie noteikumi un nosacījumi

§ 1 Piemērošanas joma

Darījumu attiecībām starp OM Digital Solutions GmbH, adrese: Domstrasse 10, 20095 Hamburga, Vācija, reģistrēta Hamburga komercreģistrā ar numuru: HRA 163550, PVN numurs: DE334687531, (turpmāk: "OM Digital Solutions", "mēs", "mūs", “mums”) un pircēju ir piemērojami šādi Vispārīgie noteikumi un nosacījumi (VNN), redakcijā, kas bija spēkā pasūtījuma izdarīšanas brīdī. No šiem atšķirīgus pircēja noteikumus un nosacījumus OM Digital Solutions pieņem tikai tad, ja tā ir rakstiski piekritusi to piemērošanai.

Kontaktinformācija: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Līguma slēgšana

Pasūtījumus var veikt tikai tiešsaistē, izmantojot OM Digital Solutions veikala tīmekļa vietni https://shop.olympus.eu. Jebkurā laikā pirms pasūtījuma veikšanas pircējs var aplūkot un mainīt datus. Pircējs izsaka saistošu piedāvājumu slēgt līgumu, tiklīdz tas noklikšķina uz pogas "pirkt tūlīt". Tomēr pasūtījums var tikt nosūtīts un pārraidīts tikai tad, ja pircējs apstiprina savu piekrišanu šiem VNN, atzīmējot atbilstošo izvēles rūtiņu. Pircējam ir iespēja pirms pasūtījuma pabeigšanas iepazīties līguma noteikumiem, tostarp VNN, un saglabāt tos reproducējamā formā. Mēs apstiprinām pircēja pasūtījuma saņemšanu, nosūtot e-pastu, kurā apstiprinām pasūtījuma saņemšanu un norādām tā saturu (pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums). Šāds pasūtījuma saņemšanas apstiprinājums nav uzskatāms par piedāvājuma akceptēšana, bet ir paredzēts vienīgi tam, lai informētu pircēju, ka pasūtījumu esam saņēmuši. Līgums tiek noslēgts tikai ar brīdi, kad OM Digital Solutions sniedz akceptēšanas deklarāciju, kas ne vēlāk kā līdz preču nosūtīšanas brīdim tiek nosūtīta ar atsevišķu e-pastu (līguma noslēgšanas apstiprinājums). Šajā e-pastā vai atsevišķā e-pastā, kuri tiks nosūtīti ne vēlāk kā līdz preču piegādes brīdim, pircējam tiks nosūtīts līguma teksts (kas sastāv no pasūtījuma, VNN un pasūtījuma saņemšanas apstiprinājuma) uz pastāvīga informācijas nesēja (e-pasts vai papīra izdruka). Mēs neuzglabāsim līguma tekstu, lai pircējs to atgūtu pēc pasūtījuma procesa pabeigšanas. Līgumattiecību partneris ir OM Digital Solutions. OM Digital Solutions pārdošanas piedāvājums nav paredzēts nepilngadīgajiem. Pat bērniem paredzētās mūsu preces drīkst iegādāties tikai pieaugušie. Lai izvairītos no šaubām, mūsu tiešsaistes veikals ir paredzēts patērētājiem. Ja esat uzņēmums, lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs neizsniedzam PVN rēķinus saviem klientiem, kuri iepērkas mūsu tiešsaistes B2C veikalā, tāpēc kā uzņēmums jūs nevarēsit pieprasīt PVN atpakaļ. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs pārdodam produktus tikai tādos daudzumos, kas atbilst vidējas mājsaimniecības tipiskām vajadzībām. Tas attiecas gan uz viena pasūtījuma ietvaros pasūtīto preču skaitu, gan uz vairāku pasūtījumu veikšanu vienai un tai pašai precei, ja individuālie pasūtījumi veido parastai mājsaimniecībai raksturīgu daudzumu.Līgums tiek noslēgts latviešu valodā.

§ 3 Atteikuma tiesības

Patērētājiem ir atteikuma tiesības, ievērojot turpmāk minētos nosacījumus. Patērētājs ir fiziska persona, ar kuru tiek slēgts tiesisks darījums ar mērķi, kas nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

ATTEIKUMA TIESĪBU IZMANTOŠANAS APRAKSTS
Atteikuma tiesības

Jums ir tiesības atteikties no šī līguma 14 dienu laikā, nenorādot atteikuma iemeslu. Atteikuma tiesību izmantošanas termiņš beigsies 14 dienas pēc tās dienas, kurā Jūs vai Jūsu norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, ir ieguvusi preces, bet, ja pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi – no dienas, kad ieguvusi pēdējās preces.

Lai izmantotu savas atteikuma tiesības, jums ir jāinformē mūs, OM Digital Solutions GmbH -, e-pasts: eshop.support@om-digitalsolutions.com, adrese: Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Vācija, tālruņa numurs +351 239 910 250, par savu lēmumu atteikties no šī līguma ar nepārprotamu paziņojumu (piemēram, ar vēstuli, kas nosūtīta pa pastu vai e-pastu). Šim nolūkam varat izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, taču tā nav obligāta.

Lai ievērotu atteikuma tiesību izmantošanas termiņu, pietiek ar to, ka nosūtat paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu pirms atteikuma termiņa beigām.

Atteikuma sekas

Ja Jūs atsakāties no šī līguma, mēs Jums atmaksāsim visus no Jums saņemtos maksājumus, tostarp piegādes izmaksas (izņemot papildu izmaksas, kas izriet no Jūsu izvēlētā piegādes veida, kas nav lētākais mūsu piedāvātais standarta piegādes veids), bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad būsim tikuši informēti par Jūsu lēmumu atteikties no šī līguma. Mēs atmaksāsim minēto summu, lietojot tos pašus maksāšanas līdzekļus, ko izmantojāt sākotnējam darījumam, ja vien neesat nepārprotami piekritis citam atmaksas veidam; jebkurā gadījumā atmaksas saņemšanai Jums nebūs jāveic nekādi maksājumi.

Jums ir jānosūta atpakaļ preces vai jānodod tās mums bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad paziņojāt mums par savu atteikšanos no šī līguma. Termiņš tiek ievērots, ja preci nosūtat atpakaļ pirms 14 dienu termiņa beigām.

Jums būs jāsedz preču atpakaļ nosūtīšanas tiešās izmaksas.

Jūs esat atbildīgs tikai par tādu preču vērtības samazināšanos, kas radusies tādu darbību rezultātā, kas nav nepieciešamas preču rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai.

Tomēr atteikuma tiesības neattiecas uz:

  • precēm slēgtā iepakojumā, kas nav piemērotas atpakaļ atdošanai veselības aizsardzības vai higiēnas apsvērumu dēļ, ja pēc to piegādes to iepakojums ir atvērts,
  • iepakojumā esošiem audioierakstiem, videoierakstiem vai datorprogrammām, ja iepakojums pēc piegādes ir atvērts.
ATTEIKUMA TIESĪBU APRAKSTA BEIGAS

Atteikuma veidlapas paraugs

(Ja vēlaties atteikties no līguma, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu un nosūtiet to atpakaļ).

  • Kam: OM Digital Solutions GmbH – Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, reģistrēta Hamburga komercreģistrā ar numuru: HRA 163550, PVN numurs: DE334687531, E-pasts eshop.support@om-digitalsolutions.com
  • Es/mēs (*) ar šo paziņojam, ka es/mēs atsakāmies no mana/mūsu pirkuma līguma attiecībā uz šādām precēm (*)/šādu pakalpojumu izmantošanu(*)
  • Pasūtīts (*)/saņemts (*)
  • Patērētāja(-u) vārds/uzvārds
  • Patērētāja(-u) adrese
  • Patērētāja(-u) paraksts (tikai tad, ja šī veidlapa tiek iesniegta papīra formā)
  • Datums

(*) Izdzēst, ja nav piemērojams

§ 4 Cenas

Vietnē norādītā preces cena ir jāsaprot kā cena ar pievienotās vērtības nodokli, bet tā neietver piegādes izmaksas, kā arī bankas un kredītkaršu izmaksas (ja nekas vairāk nav norādīts). Pasūtījuma saņemšanas apstiprinājumā norādītā cena ir galīgā cena un, tā ietver visus nodokļus (ieskaitot pievienotās vērtības nodokli). Šajā cenā ir iekļauta preces cena, kā arī visas nosūtīšanas un piegādes izmaksas, bankas komisijas maksas vai maksa par kredītkartes izmantošanu.

§ 5 Piegāde

Piegāde notiek tikai Latvijas teritorijā.

Ja mūsu tiešsaistes veikalā attiecīgajām precēm nav norādīts piegādes laiks vai koriģētais piegādes laiks, piegādes termiņš ir 14 dienas. Mūsu norādītie piegādes termiņi tiek aprēķināti no līguma noslēgšanas brīža, ja pirkuma cena ir samaksāta avansā (izņemot pirkumu uz kredīta).

Ja pasūtījuma veikšanas brīdī pircēja izvēlētā prece nav pieejama, OM Digital Solutions nekavējoties par to informēs pircēju pasūtījuma apstiprinājumā. Ja prece nav pieejama pastāvīgi, mēs atturēsimies no pieņemšanas deklarācijas izsniegšanas. Šādā gadījumā līgums netiks noslēgts.

Ja pircēja pasūtījumā izvēlētā prece tikai īslaicīgi nav pieejama, par to arī nekavējoties informēsim pircēju pasūtījuma apstiprinājumā.

§ 6 Maksāšanas noteikumi

Visu maksājumu samaksas termiņš iestājas ar līguma noslēgšanu. OM Digital Solutions patur tiesības cedēt trešajām personām savas prasījuma tiesības pret pircēju, tostarp visas blakus tiesības, ja ar to netiek aizskartas patērētāju tiesības. Principā mēs piedāvājam tālāk aprakstītās apmaksas metodes, taču paturam tiesības – atkarībā no kredītspējas pārbaudes rezultāta – par Jūsu veikto pasūtījumu piedāvāt Jums tikai noteiktus maksājuma veidus.

1. PayPal maksājumi:

Izmantojot PayPal maksājuma veidu, Jūs maksājat tieši, izmantojot savu PayPal kontu vai tiešo debetu. Pēc sava pasūtījuma iesniegšanas Jūs tiksiet novirzīts uz PayPal, kur veiksiet maksājumu pasūtījuma vērtības apmērā. Tiklīdz mūsu PayPal kontā būs saņemta informācija par Jūsu maksājuma autorizāciju, piegāde tiks veikta atbilstoši norādītajam piegādes laikam.

2. Adyen maksāšanas metodes:

Izmantojot maksājuma veidu, ko piedāvājam ar mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēja Adyen starpniecību, Adyen var apkopot maksājumu datus. Adyen maksāšanas metodes izmantošana nerada līgumu starp Adyen un pircēju. OM Digital Solutions prasījumi pret pasūtītāju tiek cedēti Adyen, un pasūtītājam ir tiesības veikt maksājumus Adyen, kura sekas ir parāda dzēšana.

Maksāšana ar kredītkarti: Maksājot ar kredītkarti (Visa un Mastercard), Jūs tiksiet novirzīts uz mūsu maksājumu pakalpojumu sniedzēju Adyen. Tur Jūs maksāsiet tieši, ievadot savas kredītkartes datus. Pēc pasūtījuma iesniegšanas un kredītkartes datu ievadīšanas no Jūsu kredītkartes tiks iekasēta maksa tiešā veidā.

3. Klarna maksājumi:

Sadarbībā ar Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stokholma, Zviedrija, mēs piedāvājam šādas papildu maksāšanas iespējas.

Pirkums kredītā: Klarna pirkums kredītā ir pieejams tikai patērētājiem, un maksājums jāveic Klarna. Pērkot kredītā Klarna, Jūs vispirms saņemat preces un Jums tiek piešķirts 14 dienu apmaksas termiņš. Papildu informāciju par Klarna pirkumu kredītā saņemsiet pasūtīšanas laikā. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, nepieciešams pozitīvs kredītspējas pārbaudes rezultāts.

Nomaksas pirkums: Klarna nomaksas pirkums ir pieejams tikai patērētājiem, un maksājums jāveic Klarna. Izmantojot Klarna finansēšanas pakalpojumu, Jūs varat elastīgi norēķināties par pirkumu, veicot ikmēneša maksājumus vismaz 1/24 no kopējās summas vai saskaņā ar citiem noteikumiem, kas tiks norādīti pasūtīšanas laikā. Lai izmantotu šo maksājuma veidu, nepieciešams pozitīvs kredītspējas pārbaudes rezultāts.

Sofort: Pēc pasūtījuma veikšanas Jūs tiksiet novirzīts uz tiešsaistes pakalpojumu sniedzēja Klarna vietni. Lai varētu apmaksāt rēķina summu, izmantojot Sofort, Jums ir jābūt tiešsaistes bankas kontam ar aktivizētu PIN/TAN procedūru dalībai Sofort, Jums sevi atbilstoši jāidentificē un jāsniedz mums maksājuma uzdevuma apstiprinājums. Maksājums tiks veikts nekavējoties pēc tam, un Jūsu konts tiks debetēts.

§ 7 Ieskaits, aizturējuma tiesības

Pircējam, kas nav patērētājs, ir tiesības veikt ieskaitu tikai tad, ja tā pretprasību ir atzinusi tiesa vai tā nav apstrīdēta. Tomēr šādam pircējam ir tiesības veikt ieskaitu pret OM Digital Solutions prasījumiem arī tad, ja tas prasību pamato ar preces defektu vai arī prasības izriet no tā paša pirkuma līguma.

Pircējs, kas nav patērētājs, ir tiesīgs izmantot aizturējuma tiesību tikai tad, ja pretprasība uz kuru tas balsta savu aizturējuma tiesību, pamatojas uz tām pašām līgumattiecībām.

§ 8 Īpašumtiesību saglabāšana

Preces paliek OM Digital Solutions īpašumā līdz pilnas apmaksas veikšanai.

§ 9 Garantija

Precēm, kas iegādātas OM Digital Solutions tiešsaistes veikalā ir piemērojamas likumā noteiktās patērētāja prasījuma tiesības.

Jebkura papildu piešķirtā komerciālā garantija tiek sniegta papildus patērētāju likumā noteiktajām (bez maksas) prasījuma tiesībām preces defektu vai citas neatbildības gadījumā. Sīkāka informācija par šādu komerciālo garantiju apjomu ir izklāstīta attiecīgajos garantijas noteikumos, kas ir pievienoti precēm vai ir pieejami mūsu tīmekļa vietnē un ir pieejami pircējam pa e-pastu vai izdrukas veidā, vēlākais līdz piegādei.

§ 10 Atbildība

OM Digital Solutions atbildību attiecībā pret patērētājiem nosaka piemērojamie normatīvie akti.

OM Digital Solutions ir atbildīga pret pircēju, kurš nav patērētājs, tikai par šādam pircējam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies OM Digital Solutions nodoma vai rupjas neuzmanības dēļ. OM Digital Solutions nav atbildīga par pircēja negūto peļņu.

§ 11 Informācija par baterijām un elektroniskajām ierīcēm

Informāciju par bateriju un elektronisko ierīču atpakaļ nodošanu un utilizāciju var atrast mūsu tīmekļa vietnē https://shop.olympus.eu/lv_LV/DISPOSAL_OF_ELECTRONIC_EQUIPMENT.html.

§ 12 Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana

Līgumam piemērojami Latvijas tiesību akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem. Ja pircējs ir veicis pasūtījumu kā patērētājs un viņa pastāvīgā dzīvesvieta pasūtījuma veikšanas brīdī ir citā valstī, šīs valsts obligāti piemērojamās tiesību normas turpina palikt piemērojamas, un tās neietekmē pirmajā teikumā izdarītā tiesību aktu izvēle.

Ja pircējs nav patērētājs, jurisdikcijas vieta ir Rīga, Latvija.

Jebkuru neskaidrību vai sūdzību gadījumā Jums jāvēršas pie OM Digital Solutions, izmantojot šajos VNN norādīto kontaktinformāciju. Ja OM Digital Solutions atsakās izpildīt Jūsu prasījumu vai Jūs neapmierina mūsu piedāvātais risinājums, Jums ir tiesības vērsties: (i) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; (ii) pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots vai (iii) tiesā. Informācija par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzi: www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze

Patērēju tiesību aizsardzības uzraudzību veic Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (adrese: Brīvības iela 55, Rīga, LV 1010, e-pasts: pasts@ptac.gov.lv, tālr.: +371 65452554, fakss: +371 67388634).

Ar Regulu (ES) Nr.524/2013 Eiropas Komisija ir izveidojusi platformu strīdu ārpustiesas izšķiršanai, kura ir pieejama šeit https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Jūs varat tieši sazināties ar mūsu sūdzību dienestu pa e-pastu(eshop.support@om-digitalsolutions.com), lai saņemtu sīkāku informāciju.

Lai turpinātu pasūtīšanas procesu, Jums ir jāpiekrīt šiem noteikumiem un nosacījumiem.