Noteikumi un nosacījumi

Olympus interneta veikala lietošanas vispārējie noteikumi un nosacījumi

1. nodaļa Darbības joma

Tālāk izklāstītie noteikumi un nosacījumi (NN) darījumu attiecību regulēšanai starp OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg, reģistrētu Hamburg, komercreģistrā ierakstītu ar reģistrācijas numuru HRA 116518, PVN maksātāja numurs DE 118673662 (turpmāk tekstā – „Olympus“, „mēs“, „mums“) un pasūtītāju tiek piemēroti atbilstoši pasūtījuma veikšanas laikā spēkā esošajai redakcijai. Olympus neatzīst pasūtītāja atkāpšanos no nosacījumiem, izņemot, ja Olympus rakstveidā piekrīt pasūtītāja iesniegumam.Sazināšanās: shop.support@olympus.eu

2. nodaļa Līguma slēgšana

Pasūtījumus var iesniegt tikai un vienīgi tiešsaistē Olympus veikala tīmekļa vietnē https://shop.olympus.eu. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas pasūtītājs katrā laikā var aplūkot un mainīt datus. Pasūtītājs nodod saistošu līguma noslēgšanas piedāvājumu, uzklikšķinot uz pogas “[Pirkt tagad]”. Tomēr pasūtījumu var iesniegt un nodot tikai tādā gadījumā, ja pasūtītājs atzīmē atbilstošo lodziņu, pieņemot šos NN, un līdz ar to pieprasījums tiek pieņemts. Ja pasūtītājs iesniedz pasūtījumu, mēs nosūtām e-pastu, kas apstiprina pasūtījuma saņemšanu un kurā sniegta papildu informācija (pasūtījuma apstiprināšana). Šis pasūtījuma apstiprinājums nenorāda uz piedāvājuma pieņemšanu, bet gan informē pasūtītāju, ka mēs esam saņēmuši pasūtījumu. Mēs pieņemam piedāvājumu noslēgt līgumu tajā brīdī, kad pasūtītājs ir pilnīgi vai daļēji samaksājis pirkuma cenu. Pasūtītājs atsakās no pieņemšanas apstiprinājuma. Gadījumā, ja līgums netiek noslēgts, mums ir tiesības pieprasīt atpakaļ visus sniegtos pakalpojumus/piegādātos produktus. Līgumslēdzējs partneris ir Olympus. Olympus nepiedāvā produktus pārdošanai nepilngadīgām personām. Arī produktus, kas ir paredzēti bērniem, var iegādāties tikai pieaugušas personas.

3. nodaļa Atcelšanas tiesības

Klientiem ir tiesības atcelt pasūtījumu saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem. Klients ir fiziska persona, ar kuru vienošanās par juridisku darījumu notikusi galvenokārt nolūkā, kas nav attiecināms uz viņa komerciālu vai pašnodarbinātas personas uzņēmējdarbību:

PAZIŅOJUMS KLIENTIEM PAR PREČU ATPAKAĻATDOŠANU

Atcelšanas noteikumi

  1. Jums ir likumīgas tiesības tālāk 3. pantā paredzētajā laika posmā atcelt ar mums noslēgto līgumu. Tas nozīmē, ka, ja jūs attiecīgajā periodā pārdomājat vai citu iemeslu dēļ nolemjat, ka nevēlaties saņemt vai paturēt produktu, jūs varat mums paziņot par savu lēmumu atcelt līgumu un saņemt kompensāciju.

  2. Tomēr šīs atcelšanas tiesības neattiecas uz tālāk norādītajiem gadījumiem:

  (a) uz produktiem cieši noslēgtā iepakojumā, kas veselības aizsardzības vai higiēnas iemeslu dēļ nav piemēroti atpakaļatdošanai, ja pēc saņemšanas to iepakojums ir ticis atvērts;

  (b) uz audio vai video ierakstiem vai datorprogrammatūru cieši noslēgtā iepakojumā, ja pēc saņemšanas to iepakojums ir ticis atvērts; vai

  (c) uz jebkuriem produktiem, kas pēc to saņemšanas ir neatdalāmi savienoti ar citiem priekšmetiem.

  3. Jūsu likumīgās tiesības atcelt ar mums noslēgto līgumu ir spēkā, sākot no līguma noslēgšanas datuma. Jūsu Līguma atcelšanas termiņš ir atkarīgs no tā, ko jūs esat pasūtījis un kā tas ir piegādāts, saskaņā ar tālāk norādīto:

  3.1 ja jūsu līgums attiecas uz vienu produktu (kas netiek piegādāts pa daļām atsevišķās dienās), beigu datums ir 14 dienu perioda, kas sākas pēc dienas, kad jūs vai jūsu pilnvarota trešā persona saņēma produktu, pēdējā diena;

  3.2 Ja jūsu līgums attiecas uz vai nu:

  (a) vienu produktu, kas tiek piegādāts pa daļām atsevišķās dienās; vai

  (b) vairākiem produktiem, kas tiek piegādāti atsevišķās dienās; beigu datums ir 14 dienas pēc dienas, kad jūs saņēmāt produkta pēdējo daļu vai pēdējo no atsevišķi pasūtītajiem produktiem.

  4. Rīcība, lai atceltu līgumu:

  jums vienkārši mums jāpaziņo, ka esat nolēmis atcelt līgumu. Jūs varat izmantot standarta atcelšanas veidlapu vai nosūtīt paziņojumu uz adresi OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg. Jūs varat arī nosūtīt mums e-pastu uz shop.support@olympus.eu vai sazināties ar mums pa tālruni 00800-65967873 vai faksu +420 221 985 599. Ja sazināties ar mums pa e-pastu vai pastu, lūdzu, iekļaujiet informāciju par savu pasūtījumu, lai palīdzētu mums to identificēt. Ja sūtat mums atcelšanas paziņojumu pa e-pastu vai pastu, tad atcelšana ir spēkā no datuma, kurā nosūtījāt mums e-pastu vai vēstuli.

  5. Ja atceļat līgumu, mēs rīkosimies tālāk norādītajā kārtībā:

  (a) atmaksāsim jums cenu, ko samaksājāt par produktiem. Tomēr, lūdzu, ievērojiet, ka likums mums atļauj samazināt atmaksājamo summu, lai atspoguļotu preču vērtības samazināšanos, ja to ir izraisījusi jūsu apiešanās ar produktiem veidā, kādā tas netiktu pieļauts veikalā.

  (b) atmaksāsim piegāžu izmaksas, ko jau esat samaksājis, lai gan maksimālo atmaksājamo summu veidos mūsu piedāvātā standarta piegādes veida izmaksas (ar noteikumu, ka tas ir parasts, vispārēji pieņemams veids);

  (c) veiksim nepieciešamo atmaksāšanu cik vien ātri iespējams un katrā ziņā tālāk norādīto termiņu ietvaros:

  (i) ja esat saņēmis produktu: 14 dienu laikā kopš dienas, kad mēs saņemam produktu no jums atpakaļ, vai, ja agrāk, kopš dienas, kad jūs mums sniedzat pierādījumu, ka esat nosūtījis mums atpakaļ produktu. Informāciju par to, kā nosūtīt mums atpakaļ produktu, skatiet 8. pantā;

  (ii) ja neesat saņēmis produktu: 14 dienu laikā pēc tam, kad jūs mūs informējat par savu lēmumu atcelt līgumu.

  6. Ja esat atdevis mums atpakaļ produktus saskaņā ar šiem atcelšanas noteikumiem, jo produkti ir bojāti vai nepareizi aprakstīti, mēs jums pilnībā atmaksāsim produktu cenu kopā ar piemērojamām piegādes maksām, kā arī pamatotas piegādes izmaksas, kas jums radušās, nogādājot produktu atpakaļ pie mums.

  7. Mēs atmaksāsim izmaksas, izmantojot to pašu samaksas veidu, kādu jūs izmantojāt maksāšanai.

  8. Ja produkts jums ir piegādāts pirms pieņemat lēmumu atcelt līgumu:

  (a) tādā gadījumā produkts jāatdod mums atpakaļ bez nepamatotas kavēšanās un katrā ziņā ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc dienas, kad jūs mums ziņojāt, ka vēlaties atcelt Līgumu;

  (b) mēs segsim izmaksas, kas radīsies, lai produktu nogādātu mums atpakaļ.

  9. Tā kā jūs esat patērētājs, mums ir ar likumu noteikts pienākums piegādāt produktus, kas ir atbilstoši šim līgumam, un jums ir likumīgas tiesības attiecībā uz produktiem, kuri ir bojāti vai neatbilst aprakstam. Jūsu tiesības atdot produktu atpakaļ un saņemt atmaksu, kas paredzētas šajos atcelšanas noteikumos vai citur Noteikumos un nosacījumos, neietekmē šīs likumīgās tiesības.

PAZIŅOJUMA KLIENTIEM PAR PREČU ATPAKAĻATDOŠANU BEIGAS

4. nodaļa Cenas

Tīmekļa vietnē norādītajā produkta cenā ir iekļauts PVN, bet nav iekļautas pārvadāšanas izmaksas, bankas un kredītkartes maksa (ja vien nav norādīts citādi).

Pasūtījuma apstiprinājumā norādītā cena ir galīgā cena, un tajā ir iekļauti visi nodokļi (tostarp PVN). Šajā cenā ir iekļauta produkta cena, kā arī pārvadāšanas un piegādes izmaksas, bankas komisijas maksa vai maksa, kas rodas, maksājot ar kredītkarti.

5. nodaļa Piegāde

Piegādi veicam tikai Latvijas robežās. Informācija par piegādes periodu ir sagatavota, pamatojoties uz prognozējamiem piegāžu laikiem, ko mums ir paziņojušas trešās puses. Tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par norādīto piegāžu laiku precīzu ievērošanu. Izņemot, ja aizkavēšanos ir izraisījis Olympus vai partneruzņēmums, un aizkavēšanās pamatā ir ar nodomu vai neuzmanības izraisīta nolaidība, pasūtītājam aizkavējušās piegādes dēļ nav tiesības uz kompensāciju vai līguma atcelšanu. Ja piegāde kavējas ilgāk par trīsdesmit (30 dienām), pasūtītājam ir tiesības atteikties no pasūtījuma.

Ja mēs no mums neatkarīgu apstākļu dēļ neesam spējīgi piegādāt pasūtītās preces, jo mūsu piegādātājs neizpilda savus līgumā noteiktos pienākumus, mums ir tiesības atteikties no līguma ar pasūtītāju. Šajā gadījumā pasūtītāju bez kavēšanās informē, ka pasūtītais produkts nav pieejams. Likumā noteiktās pasūtītāja tiesības netiek ietekmētas.

Ja piegāde pasūtītājam nav iespējama, jo piegādātās preces apjomi neatbilst pasūtītāja ieejas durvīm, mājas durvīm vai kāpņu telpai, vai pasūtītājs neatrodas norādītajā adresē, lai gan pasūtītājs tika informēts par piegādi saprātīgā laika periodā pirms piegādes, neizdevušās piegādes izmaksas sedz pasūtītājs.

6. nodaļa Maksājumu noteikumi

Visi maksājumi jāveic ar līguma noslēgšanu. Kompānija Olympus ir tiesīga nodot trešajām personām pret pasūtītāju izvirzītās prasījuma tiesības un visas saistītās tiesības. Vispār mēs piedāvājam zemāk norādītās maksājumu metodes, taču mums ir tiesības atkarībā no maksātspējas pārbaudes rezultātiem piedāvāt Jums tikai noteiktas maksājumu metodes Jūsu pasūtījuma apmaksai.

Izmantojot Wirecard maksājumu metodi, kuru mums nodrošina Wirecard Bank AG, Wirecard var vākt ar maksājumu saistītos datus. Wirecard maksājumu metodes izmantošana nenozīmē līguma noslēgšanu starp Wirecard un klientu. Olympus pret klientu izvirzītās prasījuma tiesības nodod Wirecard, un klients ir tiesīgs veikt maksājumus tieši Wirecard, sedzot ar to savas parādsaistības.

Maksājums ar kredītkarti: Izmantojot maksājumu metodi “kredītkarte” (Visa un Mastercard), Jūsu maksājuma process tiek pāradresēts uz mūsu maksājumu nodrošinātāju Wirecard. Jūs veicat maksājumu tieši tur, ievadot kredītkartes datus. Attiecīgā naudas summa tiek noņemta no Jūsu kredītkartes tieši pēc pasūtījuma nosūtīšanas un kredītkartes datu ievadīšanas.

7. nodaļa Kompensēšana, paturēšana

Pasūtītājam ir tiesības uz kompensāciju tikai tādā gadījumā, ja pretprasība ir tiesiski pamatota vai Olympus nav to apstrīdējis. Pasūtītājam ir atļauts piemērot paturēšanas tiesības tikai tiktāl, ciktāl pretprasības pamatā ir tādas pašas līgumattiecības.

8. nodaļa Īpašumtiesību paturēšana

Preces paliek Olympus īpašumā, līdz tās ir pilnībā apmaksātas.

9. nodaļa Garantija

Uz visām Olympus interneta veikalā iegādātajām precēm attiecas likumā noteiktās garantijas tiesības. Pasūtītāja garantijas prasību piešķiršana nav iekļauta.

Ja pasūtījums tiek izpildīts vēlāk, jo piegādātas aizvietotas preces, pasūtītājam jānogādā atpakaļ sākotnēji piegādātās preces uz Olympus rēķina 30 dienu laikā. Uz preču atpakaļatdošanu attiecas vispārējas tiesības. Olympus patur tiesības pieprasīt segt zaudējumus saskaņā ar likumā paredzētajiem noteikumiem.

10. nodaļa Saistības

Olympus nav atbildīgs par kaitējumu, ja tas nav radies piegādātajai precei; Olympus it īpaši nav atbildīgs par pasūtītāja peļņas zaudējumu vai citiem ekonomiska rakstura zaudējumiem. Tiktāl, ciktāl Olympus ir atbrīvots no atbildības vai Olympus atbildība ir ierobežota, šī atbrīvošana no atbildības vai atbildības ierobežošana attiecas arī uz Olympus darbinieku, pārstāvju un aizstājošo starpnieku atbildību. Šie ierobežojumi neattiecas uz kaitējumu, kura pamatā ir ar nodomu vai neuzmanības izraisīta nolaidība, vai uz miesas bojājumiem. Tie neattiecas arī gadījumā, ja pasūtītājs aizstāv likumā paredzētas tiesības.

Ja Olympus savas nolaidības dēļ neizpilda kādu līgumam būtisku pienākumu („izšķirošu pienākumu“), un šī neizpilde apdraud līguma mērķa sasniegšanu, vai, pienākumu neizpildes gadījumā, ja šo pienākumu izpilde ir būtiska līguma pienācīgai īstenošanai un atbilstībai, uz ko jūs regulāri paļaujaties, pienākums atlīdzināt būtisku kaitējumu attiecas vienīgi uz tāda kaitējuma atlīdzību, kas parasti ir prognozējams.

11. nodaļa Piemērojamie tiesību akti un strīdu risināšana

Attiecas Vācija tiesību akti, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma– pārdevuma līgumiem. Ja pasūtītājs nav patērētājs, puses vienojas, ka strīdu izskatīšanas vieta ir Hamburg.

ES Komisija saskaņā ar ES Regulu Nr. 524/2013 ir izveidojusi platformu strīdu ārpustiesas izšķiršanai, un tā ir pieejama no vietnes https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mēs nevēlamies un mūsu pienākums nav piedalīties strīdu risināšanā pirms patērētāju šķīrējtiesas iestādes iesaistīšanās.

Lai saņemtu plašāku informāciju, varat tieši sazināties ar mūsu sūdzību nodaļu pa e-pastu (shop.support@olympus.eu), tālruni (+358 9 875 810) vai faksu (+358 9 8758 11 00).

Lai turpinātu pasūtīšanas procesu, jums jāpieņem vispārējie darījumu noteikumi un nosacījumi.