Anuliavimo sąlygos

Anuliavimo sąlygos

 1. 1. Turite įstatymuose numatytą teisę per 3 straipsnyje numatytą laikotarpį anuliuoti su mumis sudarytą sutartį. Tai reiškia, kad pakeitę savo nuomonę arba dėl kokių nors priežasčių nusprendę, kad nenorite gauti ir turėti prekės, per atitinkamą laikotarpį galite mums pranešti apie savo sprendimą anuliuoti sutartį bei atgauti sumokėtus pinigus.
 2. 2. Tačiau tokia anuliavimo teisė negalioja:
 3. a) sandariai uždarytoms prekėms, kurios netinka grąžinimui dėl sveikatos apsaugos ar higienos užtikrinimo priežasčių, jei tokios prekės po pristatymo buvo išimtos iš pakuotės;
 4. b) sandariai uždarytoms garso ir vaizdo įrašymo prekėms arba kompiuterių programinei įrangai, jei šių gaminių pakuotės po pristatymo buvo atidarytos;
 5. c) bet kurioms prekėms, kurios po pristatymo buvo neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis.
 6. 3. Įstatymuose numatyta Jūsų teisė anuliuoti su mumis pasirašytą sutartį įsigalioja nuo patvirtinimo dienos (dienos, kada mes išsiuntėme elektroninį laišką, patvirtinantį Jūsų užsakymo priėmimą ir sutarties sudarymą). Tuomet laikotarpis, per kurį galite anuliuoti sutartį, priklauso nuo to, ką Jūs užsakėte ir kaip prekė buvo pristatyta:
 7. 3.1 jei sutartis sudaryta vienai prekei (kuri nėra pristatoma dalimis skirtingomis dienomis), atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos;
 8. 3.2 jei sutartis sudaryta:
 9. a) vienai prekei, kuri pristatoma dalimis skirtingomis dienomis;
 10. b) kelioms prekėms, kurios pristatomos dalimis skirtingomis dienomis; atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo tos dienos, kada gavote paskutinę prekės dalį arba paskutinę atskirą užsakytą prekę.
 11. 4. Norėdami anuliuoti sutartį, informuokite mus apie savo sprendimą. Galite naudoti pateiktą anuliavimo formą (PDF) arba rašyti mums adresu OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Taip pat galite rašyti mums elektroniniu paštu eshop.support@om-digitalsolutions.com. Jei mums rašote elektroniniu arba įprastu paštu, nurodykite savo užsakymo informaciją, kad galėtume surasti Jūsų užsakymą. Jei apie sutarties anuliavimą pranešate elektroniniu laišku arba paštu, tuomet sutartis anuliuojama tą dieną, kada Jūs išsiunčiate laišką elektroniniu arba įprastu paštu.
 12. 5. Jei anuliuojate sutartį, mes:
 13. a) grąžinsime Jums sumokėtus už prekes pinigus. Tačiau nepamirškite, kad įstatymai suteikia mums teisę sumažinti grąžinamą pinigų sumą tiek, kiek sumažėjo grąžinamos prekės vertė, jei taip atsitiko dėl Jūsų elgesio su preke, koks nebūtų leidžiamas parduotuvėje;
 14. b) grąžinsime Jūsų sumokėtą pristatymo mokestį, tačiau, kaip ir numato įstatymai, didžiausia grąžinama suma bus mūsų siūlomo standartinio pristatymo mokesčio dydis (su sąlyga, kad tai yra įprastas ir visuotinai priimtas metodas);
 15. (c) grąžinsime visas Jums priklausančias pinigų sumas kaip galima greičiau, tačiau visais atvejais ne vėliau, kaip per žemiau nurodytą terminą:
 16. i. jei gavote prekę per 14 dienų nuo tos dienos, kada mes iš Jūsų gavome prekę arba, jei tai atsitinka anksčiau, nuo tos dienos, kada pateikėte įrodymą, kad išsiuntėte mums prekę. Informacija apie prekės grąžinimą pateikta 8 straipsnyje;
 17. ii. jei negavote prekės per 14 dienų nuo tos dienos, kada mus informavote apie sprendimą anuliuoti sutartį.
 18. 6. Jei grąžinote mums prekes pagal šias anuliavimo sąlygas, nes prekės yra su defektais arba neatitinka aprašymo, mes grąžinsime visą prekių kainą ir visus taikomus pristatymo mokesčius, taip pat kitus pagrįstus pristatymo mokesčius, kuriuos Jūs sumokėjote grąžindami mums prekes.
 19. 7. Mes grąžinsime Jums pinigus tuo pačiu būdu, kokiu sumokėjote mums.
 20. 8. Jei prekė Jums pristatyta anksčiau, nei nusprendėte anuliuoti sutartį:
 21. a) grąžinkite mums prekę kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kada mus informavote apie sprendimą anuliuoti sutartį;
 22. b) padengsime visas prekių grąžinimo mums išlaidas.
 23. 9. Kadangi Jūs esate vartotojas, mes privalome pristatyti Jums prekes, kurios atitinka šios sutarties sąlygas, o Jūs turite atitinkamas teises, susijusias su defektų turinčiomis arba aprašymų neatitinkančiomis prekėmis. Šioms teisėms nedaro įtakos Jūsų teisė grąžinti prekes ir atgauti sumokėtus pinigus pagal šias anuliavimo sąlygas arba kitas Sąlygųnuostatas.