Internetinės parduotuvės „Olympus“ bendrosios sąlygos

Internetinės parduotuvės „OM Digital Solutions“ bendrosios sąlygos

1 skyrius. Objektas

Verslo santykiams tarp OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, registracijos kodas HRA 163550, PVM kodas LT100013714614 (toliau – „OM Digital Solutions“ arba „mes“), ir užsakančiosios šalies taikomos šios bendrosios sąlygos (BS), kurių versija galioja užsakymo metu. „OM Digital Solutions“ nepripažįsta jokių skirtingų užsakančiosios šalies sąlygų, išskyrus, kai ji sutinka su tokiomis sąlygomis raštu.Kontaktinis asmuo: eshop.support@om-digitalsolutions.com

2 skyrius. Sutarties sudarymas

Užsakymai gali būti teikiami tik internetu parduotuvės „OM Digital Solutions“ interneto svetainėje https://shop.olympus.eu. Prieš siųsdama užsakymą, užsakančioji šalis bet kada gali peržiūrėti ir pakeisti duomenis. Užsakovas sudaro įpareigojančią sutartį, kai tik paspaudžia mygtuką „[Pirkti dabar]“. Tačiau užsakymas gali būti teikiamas ir perduodamas tik tuo atveju, jei užsakančioji šalis pažymi atitinkamą langelį varnele, jei sutinka su šiomis bendrosiomis sąlygomis, ir tik tuomet reikalavimas yra priimtas. Jei užsakančioji šalis pateikia užsakymą, mes siunčiame jį patvirtinantį elektroninį laišką, kuriame taip pat pateikiama informacija (užsakymo patvirtinimas). Šis užsakymo patvirtinimas nereiškia pasiūlymo priėmimo, tačiau juo siekiama informuoti užsakančiąją šalį, kad mes gavome jos užsakymą. Mes priimame pasiūlymą sudaryti pirkimo sutartį, kai iš kliento sąskaitos nuskaitoma dalis ar visa pirkimo suma. Klientas atsisako teisės gauti priėmimo pareiškimą. Jei pirkimo sutartis nesudaroma, mes pasiliekame teisę pareikalauti grąžinti mūsų suteiktas paslaugas. Sutarties partneris yra „OM Digital Solutions“. „OM Digital Solutions“ nesiūlo parduoti jokių produktų nepilnamečiams. Net jei mūsų gaminiai yra skirti vaikams, juos pirkti gali tik suaugusieji.

3 skyrius. Anuliavimo teisė

Vartotojams suteikiama anuliavimo teisė tokiomis sąlygomis. Vartotojas yra fizinis asmuo, su kuriuo sutariamas teisinis sandoris, kurio tikslo negalima priskirti vartotojo komercinei ar individualiai verslo veiklai:

PRANEŠIMAS VARTOTOJAMS APIE GRĄŽINIMĄ

Anuliavimo sąlygos

  1. Turite įstatymuose numatytą teisę per 3 straipsnyje numatytą laikotarpį anuliuoti su mumis sudarytą sutartį. Tai reiškia, kad pakeitę savo nuomonę arba dėl kokių nors priežasčių nusprendę, kad nenorite gauti ir turėti prekės, per atitinkamą laikotarpį galite mums pranešti apie savo sprendimą anuliuoti sutartį bei atgauti sumokėtus pinigus.

  2. Tačiau tokia anuliavimo teisė negalioja:

  a) sandariai uždarytoms prekėms, kurios netinka grąžinimui dėl sveikatos apsaugos ar higienos užtikrinimo priežasčių, jei tokios prekės po pristatymo buvo išimtos iš pakuotės;

  b) sandariai uždarytoms garso ir vaizdo įrašymo prekėms arba kompiuterių programinei įrangai, jei šių gaminių pakuotės po pristatymo buvo atidarytos;

  c) bet kurioms prekėms, kurios po pristatymo buvo neatskiriamai sumaišytos su kitomis prekėmis.

  3. Įstatymuose numatyta Jūsų teisė anuliuoti su mumis pasirašytą sutartį įsigalioja nuo sutarties sudarymo dienos. Tuomet laikotarpis, per kurį galite anuliuoti sutartį, priklauso nuo to, ką Jūs užsakėte ir kaip prekė buvo pristatyta:

  3.1 jei sutartis sudaryta vienai prekei (kuri nėra pristatoma dalimis skirtingomis dienomis), atsisakyti sutarties galite Jūs arba Jūsų įgaliota trečioji šalis per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos;

  3.2 jei sutartis sudaryta:

  a) vienai prekei, kuri pristatoma dalimis skirtingomis dienomis;

  b) kelioms prekėms, kurios pristatomos dalimis skirtingomis dienomis; atsisakyti sutarties galite per 14 dienų nuo tos dienos, kada gavote paskutinę prekės dalį arba paskutinę atskirą užsakytą prekę.

  4. Norėdami anuliuoti sutartį, informuokite mus apie savo ketinimą. Galite naudoti pateiktą anuliavimo pareiškimą arba rašyti mums adresu OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Taip pat galite rašyti mums elektroniniu paštu eshop.support@om-digitalsolutions.com. Jei mums rašote elektroniniu arba įprastu paštu, nurodykite savo užsakymo informaciją, kad galėtume surasti Jūsų užsakymą. Jei apie sutarties anuliavimą pranešate elektroniniu laišku arba paštu, tuomet sutartis anuliuojama tą dieną, kada Jūs išsiunčiate laišką elektroniniu arba įprastu paštu.

  5. Jei anuliuojate sutartį, mes:

  a) grąžinsime Jums sumokėtus už prekes pinigus. Tačiau nepamirškite, kad įstatymai suteikia mums teisę sumažinti grąžinamą pinigų sumą tiek, kiek sumažėjo grąžinamos prekės vertė, jei taip atsitiko dėl Jūsų elgesio su preke, koks nebūtų leidžiamas parduotuvėje;

  b) grąžinsime Jūsų sumokėtą pristatymo mokestį, tačiau, kaip ir numato įstatymai, didžiausia grąžinama suma bus mūsų siūlomo standartinio pristatymo mokesčio dydis (su sąlyga, kad tai yra įprastas ir visuotinai priimtas metodas);

  (c) grąžinsime visas Jums priklausančias pinigų sumas kaip galima greičiau, tačiau visais atvejais ne vėliau, kaip per žemiau nurodytą terminą:

  (i) jei gavote prekę per 14 dienų nuo tos dienos, kada mes iš Jūsų gavome prekę arba, jei tai atsitinka anksčiau, nuo tos dienos, kada pateikėte įrodymą, kad išsiuntėte mums prekę. Informacija apie prekės grąžinimą pateikta 8 straipsnyje;

  (ii) jei negavote prekės per 14 dienų nuo tos dienos, kada mus informavote apie sprendimą anuliuoti sutartį.

  6. Jei grąžinote mums prekes pagal šias anuliavimo sąlygas, nes prekės yra su defektais arba neatitinka aprašymo, mes grąžinsime visą prekių kainą ir visus taikomus pristatymo mokesčius, taip pat kitus pagrįstus pristatymo mokesčius, kuriuos Jūs sumokėjote grąžindami mums prekes.

  7. Mes grąžinsime Jums pinigus tuo pačiu būdu, kokiu sumokėjote mums.

  8. Jei prekė Jums pristatyta anksčiau, nei nusprendėte anuliuoti sutartį:

  a) grąžinkite mums prekę kuo skubiau, tačiau ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kada mus informavote apie sprendimą anuliuoti sutartį;

  b) padengsime visas prekių grąžinimo mums išlaidas.

  9. Kadangi Jūs esate vartotojas, mes privalome pristatyti Jums prekes, kurios atitinka šios sutarties sąlygas, o Jūs turite atitinkamas teises, susijusias su defektų turinčiomis arba aprašymų neatitinkančiomis prekėmis. Šioms teisėms nedaro įtakos Jūsų teisė grąžinti prekes ir atgauti sumokėtus pinigus pagal šias anuliavimo sąlygas arba kitas Sąlygų nuostatas.

ANULIAVIMO DEKLARACIJOS PABAIGA

4 skyrius. Kainos

Interneto svetainėje nurodyta produkto kaina yra su PVM, tačiau be pristatymo mokesčių, banko arba kredito kortelės rinkliavų (nebent nurodyta kitaip).

Užsakymo patvirtinime nurodyta kaina yra galutinė ir į ją įskaičiuoti visi mokesčiai (taip pat ir PVM). Į kainą įskaičiuota produkto kaina, siuntimo, pristatymo mokesčiai, banko rinkliavos arba atsiskaitinėjant kreditine kortele surenkami mokesčiai.

5 skyrius. Pristatymas

Prekės pristatomos tik Lietuvoje. Informacija apie pristatymo laiką paremta numatoma pristatymo trukme, apie kurią mus informuoja trečiosios šalys. Tačiau mes negalime prisiimti atsakomybės už tikslų pristatymo laiko sąlygos vykdymą. Nebent vėlavimą sąlygoja „OM Digital Solutions“ arba partnerių bendrovės sąmoningas, didelis aplaidumas, užsakančioji šalis neturi teisės reikalauti kompensacijos arba anuliuoti sutartį dėl pavėluoto pristatymo. Jei vėlavimas trunka ilgiau kaip trisdešimt (30) dienų, užsakančioji šalis turi teisę nutraukti sutartį.

Jei negalime pristatyti užsakytų prekių ne dėl savo kaltės, nes mūsų tiekėjai nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, mes turime teisę nutraukti sutartį su užsakančiąja šalimi. Šiuo atveju užsakančioji šalis nedelsiant informuojama, kad užsakytos prekės nėra. Įstatymų numatytos užsakančiosios šalies teisės lieka tokios pačios.

Jei pristatyti prekes užsakančiajai šaliai neįmanoma, todėl kad prekė netelpa per užsakančiosios šalies duris arba neišsitenka laiptinėje, arba užsakančiosios šalies nėra nurodytu pristatymo adresu, nors ji iš anksto buvo informuota apie pristatymą, užsakančioji šalis prisiima neįvykusio pristatymo išlaidas.

6 skyrius. Mokėjimo sąlygos

Visi mokėjimai turi būti atliekami sudarius sutartį. „OM Digital Solutions“ pasilieka teisę perduoti trečiosioms šalims savo teisę į gautiną sumą bei kitas susijusias teises. Paprastai mes siūlome toliau aprašytus mokėjimo būdus, tačiau pasiliekame teisę patikrinę jūsų kreditingumą pasiūlyti tik konkrečius mokėjimo būdus.

Atliekant mokėjimą per mūsų mokėjimo paslaugų teikėją „Adyen“ mokėjimo duomenys gali būti renkami iš „Adyen“. Atliekant mokėjimą per „Adyen“ tarp „Adyen“ ir kliento nesudaroma jokios sutarties. „OM Digital Solutions“ reikalavimai klientui perduodami „Adyen“, todėl klientas turi teisę atlikti atsiskaitymo mokėjimus „Adyen“.

Mokėjimai kredito kortele.Atlikdami mokėjimą kredito kortele („Visa“ ar „Mastercard“) jūs būsite nukreipti į mūsų mokėjimo paslaugų teikėjo „Adyen“ platformą. Joje jūs sumokėsite tiesiogiai įvedę savo kredito kortelės duomenis. Po to, kai atliksite užsakymą ir įvesite savo kredito kortelės duomenis, nurodyta suma bus nuskaičiuota tiesiogiai.

7 skyrius. Priešpriešiniai mokėjimai, mokėjimo sulaikymas

Užsakančioji šalis turi priešpriešinio mokėjimo teisę, jei priešpriešinis reikalavimas nustatytas pagal įstatymus arba „OM Digital Solutions“ jo neginčija. Užsakančioji šalis turi teisę pasinaudoti mokėjimo sulaikymo teise tik tiek, kiek priešpriešinis reikalavimas yra pagrįstas tais pačiais sutartiniais santykiais.

8 skyrius. Nuosavybės teisės išsaugojimas

Prekės lieka „OM Digital Solutions“ nuosavybe iki visiško apmokėjimo už jas.

9 skyrius. Garantija

Įstatymuose numatytos garantijos teisės galioja visoms internetinėje parduotuvėje „OM Digital Solutions“ įsigytoms prekėms. Užsakančioji šalis negali perleisti garantinių reikalavimų.

Jei prekės yra keičiamos, užsakančioji šalis privalo „OM Digital Solutions“ sąskaita grąžinti „OM Digital Solutions“ anksčiau pristatytas prekes per 30 dienų. Grąžinimui galioja įstatymuose numatytos taisyklės. „OM Digital Solutions“ pasilieka teisę įrodinėti žalą įstatymuose nustatytomis sąlygomis.

10 skyrius. Atsakomybė

„OM Digital Solutions“ neatsako už žalą, kuri nesusijusi su pristatytomis prekėmis, visų pirma už prarastą užsakančiosios šalies pelną ar kitus ekonominius nuostolius. Tiek, kiek „OM Digital Solutions“ atsakomybė yra apribota arba netaikoma, toks atsakomybės netaikymas ir apribojimas taip pat galioja „OM Digital Solutions“ darbuotojų, atstovų bei įgaliotų asmenų asmeninei atsakomybei. Šie apribojimai negalioja žalai, atsiradusiai dėl sąmoningo arba didelio aplaidumo, taip pat asmens sužalojimui. Jie taip pat negalioja, jei užsakančioji šalis įrodo įstatymuose numatytą teisę. Jei „OM Digital Solutions“ aplaidžiai pažeidžia esminius sutarties įsipareigojimus ir šis pažeidimas kelia riziką neįvykdyti sutarties tikslų arba kai pažeidžiami įsipareigojimai, kurių vykdymas yra būtinas tinkamam sutarties įgyvendinimui, ir kurių vykdymu Jūs nuolat pasitikite, pareiga atlyginti materialinius nuostolius apribojama iki žalos, kurios paprastai galima tikėtis.

11 skyrius. Taikomi įstatymai ir ginčų sprendimas

Galioja Germany įstatymai, išskyrus Jungtinių Tautų konvenciją dėl tarptautinių pirkimų pardavimų (angl. CISG). Sutariama, kad teismingumo vykdymo vieta yra Hamburg, jei užsakančioji šalis nėra vartotojas.

Pagal ES direktyvą Nr. 524/992013 ES Komisija sukūrė platformą neteisminiam ginčų nagrinėjimui, kurią galima rasti https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mes nenorime ir neprivalome dalyvauti ginčų sureguliavimo procese vartotojo arbitražo institucijoje.

Galite kreiptis į mūsų nusiskundimų sureguliavimo skyrių elektroniniu paštu (eshop.support@om-digitalsolutions.com]), kur Jums suteiks daugiau informacijos.

Norėdami tęsti užsakymo procesą, turite patvirtinti, kad sutinkate su šiomis bendrosiomis verslo sąlygomis.