Lemondási feltételek

Lemondási feltételek

  1. Önnek törvényes joga, hogy lemondja velünk kötött szerződését alábbi 3. pontban meghatározott időszak során. Ez azt jelenti, hogy ha az érintett időszakban meggondolja magát, vagy úgy dönt, hogy bármilyen más oknál fogva nem szeretne termékeket kapni vagy megtartani, akkor a szerződés lemondásáról értesíthet bennünket és megkapja a visszatérítést.

  2. Azonban ez a lemondási jog nem alkalmazható a következő esetekben:

  (a) lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt nem alkalmasak visszaküldésre, ha szállítás után felbontották azokat;

  b) lezárt hang- vagy képfelvételek vagy zárt számítógépes program, ha ezeket a termékeket a kézhez vétel után felbontották; vagy

  (c) olyan termékek, amelyek szállításuk után elválaszthatatlanul összekeveredtek más termékekkel.

  3. A velünk kötött szerződés lemondására vonatkozó törvényes joga a megerősítés napján veszi kezdetét (azon a napon, amelyen e-mailben megerősítjük, hogy rendelését elfogadtuk és a szerződés Ön és mi közöttünk létrejött). A szerződés lemondására vonatkozó határidő attól függ, hogy Ön mit rendelt és az hogyan került szállításra az alábbiak szerint:

  3.1 Ha a szerződés egyetlen terméket érint (amelynek szállítása nem részletekben, másmás napokon történik), a befejező dátum a termék átvételét követő 14. nap vége;

  3.2 Ha a szerződés tárgya vagy:

  (a) egyetlen termék, amelynek szállítása részletekben, más-más napokon történik; vagy

  (b) több termék, amelyek szállítása más-más napokon történik; a befejező dátum a termék utolsó részletszállításának vagy a különálló termékek utolsó darabjának a kézbesítési napját követő 14. nap;

  4. A szerződés megszüntetéséhez:

  Csak tudatnia kell velünk, hogy a lemondás mellett döntött. Használhatja a megadott lemondási űrlapot (PDF), vagy lemondhatja postai úton a OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg címen. Bármikor küldhet nekünk e-mailt is a shop.support@olympus.eu címre, kapcsolatba léphet velünk a 00800-65967873 telefonszámon vagy a +420 221 985 599 faxszámon. Ha e-mailt vagy hagyományos levelet küld, kérjük, adja meg rendelése adatait, mert ezzel segíti az azonosítást. Ha e-mailben vagy postai úton elküldi nekünk a lemondó nyilatkozatot, akkor a lemondás attól a dátumtól érvényes, amikor az e-mailt vagy a levelet elküldte nekünk.

  5. Ha lemondja a velünk kötött szerződést:

  (a) visszatérítjük Önnek a termékekért kifizetett árat. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a törvény lehetővé teszi számunkra a visszatérítés csökkentését a termék értékében bekövetkezett változás esetén, ha ezt a változást az üzletben nem engedélyezett módon történő kezelés okozta.

  (b) visszatérítünk minden szállítási költséget, jóllehet, a törvény által megengedett módon a visszatérítés maximális összege a normál szállítási mód költsége lesz (feltéve, hogy ez egy ismert és általánosan elfogadott módszer);

  (c) minden visszatérítést a lehető leggyorsabban teljesítünk, és minden esetben az alábbi határidőkön belül:

  (i) ha megkapta a terméket: 14 nappal azt követően, hogy a terméket visszakaptuk Öntől, vagy korábban, azon a napon, amikor elküldi nekünk a termék visszaküldését megerősítő igazolást. A termék részünkre történő visszaküldésére vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban;

  (ii) ha nem kapta meg a terméket: 14 nappal azt követően, hogy tájékoztat bennünket a szerződés lemondására vonatkozó szándékáról.

  6. Ha a terméket ezen lemondási feltételek szerint visszaküldte nekünk, mert az hibás vagy nem megfelelő a leírása, akkor a termék teljes árát visszatérítjük a hozzánk történő visszaküldés miatt felmerülő esetleges szállítási költségekkel együtt.

  7. A visszatérítésre a fizetéshez Ön által használt módon kerül sor.

  8. Ha a terméket már kiszállították Önhöz, mielőtt a lemondásról döntött volna:

  (a) akkor a terméket haladéktalanul vissza kell küldenie hozzánk legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amelyen Ön tudatta velünk a szerződés lemondására irányuló szándékát;

  (b) fedezzük a részünkre történő visszaküldés költségét.

  9. Mivel Ön fogyasztó, jogi kötelezettségünk olyan termékeket biztosítani, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak, és Ön törvényes jogokkal rendelkezik a hibás vagy nem a leírás szerinti termékekkel kapcsolatban. Ezeket a törvényes jogokat nem érintik azok a visszaküldési és visszatérési jogok, amelyek Önt a jelen lemondási feltételek vagy a Felhasználási feltételekmás pontjai szerint megilletik.