Az Olympus Online Shop általános szerződési feltételei

Az Olympus Online Shop általános szerződési feltételei

1. szakasz Hatály

Az OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg cég, amelynek bejegyzésére Hamburg cégbíróságán HRA 116518alatt került sor DE 118673662 adószámmal (a továbbiakban „Olympus”, „mi”, „minket”) és a megrendelő közötti üzleti kapcsolatra az alábbi általános szerződési feltételeknek (T&C) a megrendelés időpontjában hatályban lévő változatai érvényesek. Az Olympus nem ismeri el a megrendelő fél eltérő feltételeit, hacsak az Olympus cég írásban hozzá nem járul azok alkalmazásához.

Kapcsolat: shop.support@olympus.eu

2. szakasz A szerződés létrejötte

Megrendelések kizárólag online módon, az Olympus Shop honlapján https://shop.olympus.eu adhatók fel. A megrendelés elküldése előtt a megrendelő bármikor megtekintheti és módosíthatja az adatokat. A megrendelő által küldött megrendelés kötelező érvényű ajánlat nekünk egy megállapodás megkötésére. A megrendelés azonban csak akkor nyújtható be és továbbítható, ha a megrendelő a megfelelő négyzetet bejelölve elfogadja ezt a T&C-t, és így a kérelem elfogadásra került. Ha a megrendelő elküld egy megrendelést, küldünk egy e-mailt, amely megerősíti a megrendelés beérkezését és felsorolja a részleteket (megrendelés-visszaigazolás). Ez megrendelésvisszaigazolás nem jelenti az ajánlat elfogadását, hanem csak jelzi a megrendelő felé, hogy megrendelését megkaptuk. Egy megállapodás csak akkor lép hatályba, amikor a megrendelt terméket elküldjük a megrendelőnek, és egy második e-mailben megerősítjük a kiszállítást (szállítási visszaigazolás). Ha a megvásárolt termék nem kézzel fogható (pl. utalvány vagy aktiválókód), akkor a szállítás a szállítás megerősítésével teljesül. A megállapodás nem vonatkozik olyan termékekre, amelyek nem szerepelnek a szállítási visszaigazolásban. A szerződéses partner az Olympus. Az Olympus nem kínál semmilyen kiskorúaknak történő értékesítésre. Még a gyermekeknek szánt termékeket is csak felnőttek vásárolhatják meg.https://shop.olympus.eu

3. szakasz Visszavonási jog

A vásárlókat visszavonási jog illeti meg a következő feltételekkel. Fogyasztó az a természetes személy, akivel a jogi ügylet megkötésre került elsősorban olyan célra, amely nem kapcsolható a fogyasztó kereskedelmi vagy önálló vállalkozói tevékenységéhez:

VISSZAKÜLDÉSI ÉRTESÍTÉS VÁSÁRLÓKNAK
Lemondási feltételek
  1. Önnek törvényes joga, hogy lemondja velünk kötött szerződését alábbi 3. pontban meghatározott időszak során. Ez azt jelenti, hogy ha az érintett időszakban meggondolja magát, vagy úgy dönt, hogy bármilyen más oknál fogva nem szeretne termékeket kapni vagy megtartani, akkor a szerződés lemondásáról értesíthet bennünket és megkapja a visszatérítést.

  2. Azonban ez a lemondási jog nem alkalmazható a következő esetekben:

  (a) lezárt termékek, amelyek egészségvédelmi vagy higiéniai okok miatt nem alkalmasak visszaküldésre, ha szállítás után felbontották azokat;

  (b) lezárt hang- vagy képfelvételek vagy zárt számítógépes program, ha ezeket a termékeket a kézhez vétel után felbontották; vagy

  (c) olyan termékek, amelyek szállításuk után elválaszthatatlanul összekeveredtek más termékekkel.

  3. A velünk kötött szerződés lemondására vonatkozó törvényes joga a megerősítés napján veszi kezdetét (azon a napon, amelyen e-mailben megerősítjük, hogy rendelését elfogadtuk és a szerződés Ön és mi közöttünk létrejött). A szerződés lemondására vonatkozó határidő attól függ, hogy Ön mit rendelt és az hogyan került szállításra az alábbiak szerint:

  3.1 Ha a szerződés egyetlen terméket érint (amelynek szállítása nem részletekben, másmás napokon történik), a befejező dátum a termék átvételét követő 14. nap vége;

  3.2 Ha a szerződés tárgya vagy:

  (a) egyetlen termék, amelynek szállítása részletekben, más-más napokon történik; vagy

  (b) több termék, amelyek szállítása más-más napokon történik; a befejező dátum a termék utolsó részletszállításának vagy a különálló termékek utolsó darabjának a kézbesítési napját követő 14. nap;

  4. A szerződés megszüntetéséhez: Csak tudatnia kell velünk, hogy a lemondás mellett döntött. Használhatja a megadott lemondási űrlapot (PDF), vagy lemondhatja postai úton a OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg címen. Bármikor küldhet nekünk e-mailt is a shop.support@olympus.eu címre, kapcsolatba léphet velünk a 00800-65967873 telefonszámon vagy a +420 221 985 599 faxszámon. Ha e-mailt vagy hagyományos levelet küld, kérjük, adja meg rendelése adatait, mert ezzel segíti az azonosítást. Ha e-mailben vagy postai úton elküldi nekünk a lemondó nyilatkozatot, akkor a lemondás attól a dátumtól érvényes, amikor az e-mailt vagy a levelet elküldte nekünk.

  5. Ha lemondja a velünk kötött szerződést:

  (a) visszatérítjük Önnek a termékekért kifizetett árat. Kérjük, vegye figyelembe azonban, hogy a törvény lehetővé teszi számunkra a visszatérítés csökkentését a termék értékében bekövetkezett változás esetén, ha ezt a változást az üzletben nem engedélyezett módon történő kezelés okozta.

  (b) visszatérítünk minden szállítási költséget, jóllehet, a törvény által megengedett módon a visszatérítés maximális összege a normál szállítási mód költsége lesz (feltéve, hogy ez egy ismert és általánosan elfogadott módszer);

  (c) minden visszatérítést a lehető leggyorsabban teljesítünk, és minden esetben az alábbi határidőkön belül:

  (i) ha megkapta a terméket: 14 nappal azt követően, hogy a terméket visszakaptuk Öntől, vagy korábban, azon a napon, amikor elküldi nekünk a termék visszaküldését megerősítő igazolást. A termék részünkre történő visszaküldésére vonatkozó információkat lásd a 8. szakaszban;

  (ii) ha nem kapta meg a terméket: 14 nappal azt követően, hogy tájékoztat bennünket a szerződés lemondására vonatkozó szándékáról.

  6. Ha a terméket ezen lemondási feltételek szerint visszaküldte nekünk, mert az hibás vagy nem megfelelő a leírása, akkor a termék teljes árát visszatérítjük a hozzánk történő visszaküldés miatt felmerülő esetleges szállítási költségekkel együtt.

  7. A visszatérítésre a fizetéshez Ön által használt módon kerül sor.

  8. Ha a terméket már kiszállították Önhöz, mielőtt a lemondásról döntött volna:

  (a) akkor a terméket haladéktalanul vissza kell küldenie hozzánk legkésőbb 14 napon belül attól a naptól számítva, amelyen Ön tudatta velünk a szerződés lemondására irányuló szándékát;

  (b) fedezzük a részünkre történő visszaküldés költségét.

  9. Mivel Ön fogyasztó, jogi kötelezettségünk olyan termékeket biztosítani, amelyek megfelelnek a jelen szerződésben foglaltaknak, és Ön törvényes jogokkal rendelkezik a hibás vagy nem a leírás szerinti termékekkel kapcsolatban. Ezeket a törvényes jogokat nem érintik azok a visszaküldési és visszatérési jogok, amelyek Önt a jelen lemondási feltételek vagy a Felhasználási feltételek más pontjai szerint megilletik.

A VISSZAVONÁSI NYILATKOZAT VÉGE

4. szakasz Árak

A termék honlapon látható ára forgalmi adóval együtt értendő, de nem tartalmazza a szállítási költségeket, a bank- és hitelkártya-költségeket (ha más megállapodás nem történt).

A megrendelés visszaigazolásán feltüntetett ár a végleges ár, amely tartalmaz minden adót (ÁFA is). Ez az ár magában foglalja a termék árát, valamint a szállítási és a kézbesítési költségeket, a banki díjakat vagy illetékeket, amelyek bankkártyás fizetés esetén merülnek fel.

5. szakasz Szállítás

A szállítási időszakra vonatkozó információ a külső partnerek által rendelkezésünkre bocsátott várható szállítási időkön alapul. Nem tudunk azonban felelősséget vállalni a közölt szállítási idők pontos betartásáért. Azokat az eseteket kivéve, amikor a késés az Olympus cég vagy egy partner cég miatt következik be szándékos vagy súlyos gondatlanság miatt, a megrendelő a késedelmes szállítás miatt nem jogosult sem kompenzációra, sem a szerződés visszavonására. Ha a szállítási késedelem több mint harminc (30) nap, a megrendelő jogosult a megrendelést visszavonni.

Ha a megrendelt árut nem a mi hibánkból nem tudjuk leszállítani azért, mert a beszállítónk nem teljesíti szerződéses kötelezettségét, jogosultak vagyunk visszavonni a megrendelővel kötött megállapodást. Ebben az esetben a megrendelőt azonnal tájékoztatjuk arról, hogy a termék nem áll rendelkezésre. A megrendelő törvényes jogai változatlanok maradnak.

Ha a szállítás a megrendelő felé azért nem lehetséges, mert a szállított áru nem fér át a megrendelő bejárati kapuján, lakásának ajtaján vagy a lépcsőházán, vagy ha a megrendelő nincs jelen a szállítási címen annak ellenére, hogy a megrendelő ésszerű időn belül tájékoztatást kapott a kiszállítás várható idejéről, akkor a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket a megrendelő viseli.

6. szakasz Fizetési feltételek

Az összes fizetés szerződéskötés után azonnal esedékes. Az Olympus fenntartja a jogot, hogy a megrendelővel szemben fennálló követelését az összes ahhoz kapcsolódó joggal együtt harmadik félre átruházza. Alapvetően a következőkben leírt fizetési módokat kínáljuk, azonban fenntartjuk a jogot, hogy – a fizetőképesség-vizsgálat eredményétől függően – megrendelése esetében csak bizonyos fizetési módokat biztosítsunk.

1. Wirecard fizetési módok:

A Wirecard (Wirecard Bank AG) pénzforgalmi szolgáltatón keresztül bonyolított fizetési módok esetében lehetséges, hogy a fizetésekkel kapcsolatos adatokat a Wirecard tárolja. Wirecard fizetési mód alkalmazásakor nem jön létre szerződés az ügyfél és a Wirecard között. Az Olympus az Ügyféllel szemben fennálló követeléseit átruházza a Wirecard-ra, és az Ügyfélnek joga van a fizetést a Wirecard részére teljesíteni, ami által az Ügyfél szabadul tartozásai alól.

Fizetés bankkártyával: A bankkártya (Visa és Mastercard) fizetési mód igénybe vételekor a Wirecard pénzforgalmi szolgáltatóhoz irányítjuk át, ahol bankkártyája adatainak megadásával közvetlenül teljesítheti a fizetést. Miután elküldte megrendelését és megadta bankkártyája adatait, a Wirecard rendszere közvetlenül megterheli bankkártyáját.

7. szakasz Beszámítás, megtartás

A megrendelőnek csak akkor van joga beszámításra, ha az ellenigénylést benyújtották vagy ha azt az Olympus nem vitatja. A megrendelő számára a visszatartási jog csak az ellenigény mértékéig megengedett ugyanazon szerződéses kapcsolat alapján.

8. szakasz A tulajdonjog fenntartása

Az áru az Olympus cég tulajdonában marad a teljes kifizetésig.

9. szakasz Szavatosság

Törvényes garanciális jogok vonatkoznak az Olympus online üzletében vásárolt minden termékre. A szavatossági igények átruházása a megrendelő részéről kizárt.

Ha utólagos teljesítés történik csere szállítás miatt, akkor a megrendelő köteles az eredetileg szállított árut 30 napon belül visszaküldeni az Olympus céghez az Olympus költségére. A visszárukra törvényes jogok vonatkoznak. Az Olympus fenntartja a jogot kártérítés igénylésére a törvényben meghatározott feltételek szerint.

10. szakasz Felelősség

Az Olympus nem felelős olyan károkért, amelyek nem a szállított tárgyon keletkeztek; az Olympus különösen nem vállal felelősséget a megrendelő elvesztett profitjáért vagy más gazdasági veszteségeiért. Az Olympus felelősségének kizárása vagy korlátozása mértékéig ez a kizárás vagy korlátozás vonatkozik a cég alkalmazottainak, képviselőinek és mögöttes ügynökeinek személyi felelősségére is. Ezek a korlátozások nem vonatkoznak szándékos vagy súlyos gondatlanság miatti károkért vagy személyi sérülésekért. Nem érvényesek akkor sem, ha a megrendelő törvényben szabályozott jogát érvényesíti.Ha Olympus gondatlanságból megsérti a szerződés szerinti anyagi kötelezettségét („sarkalatos kötelezettség”), és ez a jogsértés veszélyezteti a szerződés céljának megvalósítását, vagy ha olyan kötelezettségek megsértése áll fenn, amelyek teljesítése elengedhetetlen a szerződés megfelelő teljesítése szempontjából, akkor az anyagi kár megtérítésének kötelezettsége a tipikusan várható kár mértékéig áll fenn.

12. szakasz Alkalmazandó jog és a vitás kérdések rendezése

A(z) Germany törvényérvényes, az ENSZ közbeszerzési törvénye (CISG) kizárásával. Hamburg az elfogadott jogorvoslati hely, ha a megrendelő fél nem fogyasztó.

Az 524/2013 sz. (EU) rendelet értelmében az Európai Bizottság létrehozott egy platformot a jogviták bíróságon kívüli rendezésére, és ez a következő címen érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nem szeretnénk és nem vagyunk kötelesek részt venni vitarendezési eljárásban egy fogyasztói joghatóság előtt (a német fogyasztóvédelmi törvény - VSBG - 36. szakasza szerinti információ).


Panaszkezelési részlegünk további információkért közvetlenül elérhető e-mailben (shop.support@olympus.eu), telefonon (00800-65967873) vagy faxon (+420 221 985 599).

A megrendelési folyamat folytatásához el kell fogadnia ezeket az általános üzleti feltételeket.