Kasutustingimused

Kasutustingimused ja autoriõigused

Autoriõigused; 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Kõik õigused reserveeritud. Kõigile siin veebis olevatele materjalidele laienevad autoriõiguste ja/või kaubamärgi kaitse seadused.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG vastavalt Saksamaa seadusandlusele registreeritud aktsiaselts ja selle peakorter asub Hamburgis, Saksamaal. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG on registreeritud numbri HRB 10554 all ning selle tegevusvaldkondadeks on kauplemine optiliste instrumentide, ärirakenduste ja vastavate artiklitega. Käibemaksu identifitseerimisnumber: DE118673662 Tegevjuht: Stefan Kaufmann.

Kasutustingimused

Rakendatavad õigusnormid

Veebilehed sisaldavad informatsiooni toodete kohta, mis ei pruugi kõikides riikides saadaval olla, mõningatel juhtudel on erinevates riikides kehtivate nõuete täitmiseks saadud riiklikelt järelvalveasutustelt nõusolek või turu kliirens. Igas riigis kehtivad meditsiinilise teabe või muu meditsiinilisi tooteid puudutava informatsiooni levitamise kohta Internetis kindlad seadused, regulatsioonid ja arstipraktikad. Siinkohal toodut ei tohiks tõlgendada kui reklaami või viidet toodetele, mis on lugeja asukohariigis seaduse või regulatsioonidega keelatud.

Kasutustingimuste uuendamine

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG esitab siin serveris informatsiooni kui oma klientidele suunatud avalikku teenust ja säilitab õiguse muuta informatsiooni sisu ilma ette teatamata. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ei vastuta siinkohal toodud informatsiooni täpsuse, täielikkuse ja/või usaldusväärsuse eest. Seda veebilehte külastades nõustud allpool toodud sätete ja kasutustingimustega.

Õigusliku vastutuse puudumine

Seda veeblehte pakutakse "nagu on" ja see võib laieneda, muutuda ning täieneda. Kuigi Olympus pingutab, et pakkuda avalikkusele täpset ja ajakohast informatsiooni, ei võta Olympus endale mingit vastutust ega anna garantiisid selle veebi sisu täpsuse või asjakohasuse kohta, ning ei võta mingit vastutust vigade, puudujääkide või võimaliku kehtetuse eest. Samuti ei vastuta Olympus ühegi veebilehe sisu eest, millele käesolev veebileht võib viidata. Lisaks ei võta Olympus endale mingit vastutust ühegi kahjustuse või viiruse eest, mis võib tulenevalt käesoleva veebilehe külastamisest, kasutamisest või sisu allalaadimisest, kahjustada Teie arvutit või muud omandit.

Kaubamärgid ja registreeritud kaubamärgid

Kõik siin veebilehel mainitud toote- või teenuste nimed on nende vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Käesolev veebileht ja kogu siin kasutatud andmestik, tekst, pildid, video või heli on ainult mitte-äriliseks ja isiklikuks kasutuseks. Antud veebilehel avaldamine ei anna litsentsi logode, teenusmärkide või kaubamärkide kasutamiseks. Kogu siin esitatud informatsiooni võib oma isiklikuks kasutuseks vabalt duplikeerida, salvestada ja trükkida, kuid OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG säilitab kõik autoriõigused kogu meediale, sealhulgas tekstile, piltidele ja fotodele. Kuid ühtegi osa siin veebis olevast materialist ei või levitada, vahetada, modifitseerida, müüa ega edasi saata. Välja arvatud juhul, kui on märgitud teisiti, on kogu siin veebis olev materjal kaitstud autoriõigustega ning seda ei tohi kasutada ärilistel või avalikel eesmärkidel ilma Olympus Europa GmbH eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sa ei tohi ka viidata või " peegeldada" ühtegi osa sellest veebist ilma OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Andmete privaatsus

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG austab igasuguse veebi külastajate poolt esitatud isikliku informatsiooni privaatsust. Täpsema teabe saamiseks vaata palun meie Privaatsuspoliitikat.