Ülesütlemise tingimused

Ülesütlemise tingimused

 1. 1. Teil on seaduslik õigus ütelda meiega sõlmitud leping üles allpool punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul. See tähendab seda, et kui peaksite nimetatud perioodil meelt muutma või otsustate muul põhjusel, et te ei soovi toodet saada ega alles hoida, siis võite meid teavitada lepingu ülesütlemise otsusest ja saada raha tagasi.
 2. 2. Ülesütlemise õigus ei kehti siiski järgmistel juhtudel:
 3. (a) pitseeritud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni põhjustel tagastamiseks sobivad, kui nende pitser on pärast kättetoimetamist avatud;
 4. (b) pitseeritud audio- või videosalvestised või tarkvara, kui olete need pärast saamist avanud või
 5. (c) mis tahes tooted, mis on pärast kättetoimetamist muude toodetega eraldamatult segunenud.
 6. 3. Te omandate õiguse leping üles öelda kinnituse kuupäeval (kuupäeval, millal me saadame teile e-kirja, milles kinnitame tellimuse vastuvõtmist ning meie ja teie vahelise lepingu teket). Lepingu ülesütlemise õiguse lõppemise aeg sõltub sellest, mida te tellite ja kuidas tellitu teile kätte toimetatakse, nagu allpool on kirjeldatud:
 7. 3.1 kui teie leping käsitleb ühte toodet (mida ei toimetata kätte osadena eri päevadel), siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel toote kättesaamise päevast;
 8. 3.2 kui teie leping puudutab kas
 9. (a) ühte toodet, mis toimetatakse kätte osadena eri päevadel või
 10. (b) mitut toodet, mis toimetatakse kätte eri päevadel, siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel toote viimase osa või tellitud viimase eraldi toote kättesaamise päevast.
 11. 4. Lepingu ülesütlemiseks: peate lihtsalt meid oma ülesütlemise otsusest teavitada. Võite kasutada aadressilt (aadressilt) leitavad ülesütlemisvormi või kirjutada meile aadressile OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Võite meile ka saata e-kirja aadressile eshop.support@om-digitalsolutions.com. E-kirja või kirja saatmise korral palume lisada tellimuse andmed, et meil oleks seda lihtsam tuvastada. Kui saadate ülesütlemisteate e-posti või posti teel, siis jõustub ülesütlemine päevast, millal te ekirja meile saadate või kirja postitate.
 12. 5. Lepingu ülesütlemisel me:
 13. (a) tagastame teile hinna, mille te toodete eest maksite. Pange siiski tähele, et vastavalt seadusele võime teile tagastatavat summat vähendada, kui kauba väärtus on vähenenud, kuna olete seda käsitsenud viisil, mis kaupluses oleks keelatud;
 14. (b) tagastame teie makstud kättetoimetamiskulud, kuid vastavalt seadusele on maksimaalseks tagastatavaks summaks kättetoimetamiskulud meie pakutavat standardset tarnemeetodit kasutades (tingimusel, et tegemist on tavalise ja üldiselt aktsepteeritud tarneviisiga);
 15. (c) tagastame teile tagastamisele kuuluvad summad niipea kui võimalik ja kindlasti allpool toodud tähtajaks:
 16. (i) kui olete toote kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil me toote teilt tagasi saame, või varem kui esitate meile tõendid, et olete toote meile tagasi saatnud. Vt punktist 8 teavet selle kohta, kuidas meile toodet tagastada;
 17. (ii) kui te ei ole toodet kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil teatate meile oma lepingu ülesütlemise otsusest.
 18. 6. Kui olete tooted meile vastavalt ülesütlemise tingimustele tagastanud põhjusel, et need on defektsed või ei vasta kirjeldusele, siis tagastame teile toodete täishinna ja selle kättetoimetamise kulud ning muud mõistlikud saatekulud, mis teil toodete tagastamisel võivad tekkida.
 19. 7. Tagastamiseks kasutame sama makseviisi, mida te maksmiseks kasutati.
 20. 8. Kui toode on teile kätte toimetatud enne, kui otsustasite lepingu üles öelda:
 21. (a) peate toote meile viivitamata tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul päevast, mil teavitasite meid oma lepingu ülesütlemise soovist;
 22. (b) hüvitame toote meile tagastamisega seotud kulud.
 23. 9. Kuna teie olete tarbija, siis peame vastavalt seadusele tarnima tooteid, mis vastavad sellele lepingule ja teil on seaduslikud õigused seoses toodetega, mis on defektsed või ei vasta kirjeldusele. Selliseid seaduslikke õigusi ei mõjuta teie õigus tooteid tagastada ja raha tagasi saada vastavalt käesolevatele ülesütlemise tingimustele või tingimustele.