Veebipoe äritegevuse üldtingimused

OM Digital Solutionsi veebipoe üldtingimused

§ 1 Kohaldamisala

Ostja ja OM DIGITAL SOLUTIONS GmbH, Hamburgi äriregistri registrikood HRA 163550, aadress Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Saksamaa Liitvabariik, käibemaksukohustuslase number DE334687531 (edaspidi „OM Digital Solutions“ või „meie“ vastavas käändes) vahelisele ärisuhtele kohaldatakse neid üldtingimusi ostja tellimuse ajal kehtivas versioonis. OM Digital Solutions ei tunnista ostja teistsuguseid tingimusi, välja arvatud kui OM Digital Solutions on selliste tingimuste kohaldamisega kirjalikult nõustunud.

Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Lepingu sõlmimine

Tellimusi on võimalik esitada ainult elektrooniliselt OM Digital Solutionsi veebipoes aadressil https://shop.olympus.eu. Enne tellimuse esitamist on ostjal võimalik andmeid igal ajal vaadata ja muuta. Klõpsates nupule “Osta nüüd” teeb ostja siduva pakkumuse lepingu sõlmimiseks. Tellimuse esitamine ja edastamine on võimalik siiski ainult juhul, kui ostja linnutab nende tingimustega nõustumise kinnituseks vastava kasti. Enne tellimuse lõpuleviimist on ostjal võimalik tutvuda lepingu tingimuste ja nende üldtingimustega ning need endale taasesitamist võimaldavas vormis salvestada. Ostja esitatud tellimuse kättesaamise kinnituseks saadame talle e-kirja, milles kinnitame tellimuse saamist ja esitame tellimuse üksikasjad (kättesaamise kinnitus). See kättesaamise kinnitus ei ole ostja pakkumuse suhtes antud nõustumus, vaid tellimuse kinnituse eesmärgiks on ainult teavitada ostjat, et oleme tema tellimuse kätte saanud. Leping on sõlmitud alles siis, kui OM Digital Solutions on väljendanud oma nõustumust, mille saadame eraldi e-kirjaga (tellimuse kinnitus), kuid hiljemalt siis, kui oleme toote teele pannud. Anname ostjale lepingu teksti (mis koosneb tellimusest, neist tingimustest ja kättesaamise kinnitusest) püsival andmekandjal (e-kirjas või väljatrükina paberkandjal) viimati nimetatud e-kirjaga või eraldi saadetud e-kirjaga, kuid hiljemalt toote üleandmisel (tellimuse kinnitus). Tellimusprotsessi järel me lepingu teksti ostja jaoks ei säilita. Lepingupartneriks on OM Digital Solutions. OM Digital Solutionsi ettepanek ostjatele esitada pakkumus ei ole suunatud alaealistele. OM Digital Solutionsi, lastele mõeldud tooteid võivad samuti osta ainult täisealised isikud. Kahtluste vältimiseks on meie veebipood pühendatud tarbijatele. Kui olete ettevõtja, pidage meeles, et me ei väljasta meie veebipoe B2C poe kaudu ostvatele klientidele käibemaksuarveid, mistõttu ei saa te ettevõttena käibemaksu tagasi nõuda.Pange tähele, et müüme tooteid ainult keskmise leibkonna tüüpilistele vajadustele vastavates kogustes. See kehtib nii ühe tellimuse raames tellitud toodete arvu kui ka sama toote mitme tellimuse esitamise kohta, kui üksiktellimused hõlmavad tavalisele majapidamisele tüüpilise koguse. Leping sõlmitakse eesti keeles.

§ 3 Taganemisõigus

Järgnevalt esitatud tingimustel on tarbijatel õigus lepingust taganeda. Tarbija on füüsiline isik, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega.

LEPINGUST TAGANEMISE JUHISED
Taganemisõigus

Teil on õigus põhjust avaldamata taganeda lepingust 14 päeva jooksul. Taganemistähtaeg lõpeb 14 päeva möödumisel päevast, mil Teie või Teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, on saanud viimase toote enda valdusse.

Taganemisõiguse kasutamiseks teavitage meid, OM Digital Solutions GmbH’d, e-posti aadress eshop.support@om-digitalsolutions.com, telefoninumber +351 239 910 250, oma otsusest taganeda käesolevast lepingust ühemõttelise avaldusega (nt saates kirja posti või e-posti teel).

Võite selleks kasutada tingimustes esitatud taganemisavalduse tüüpvormi, kuid see ei ole kohustuslik.

Taganemisõiguse kasutamise tähtajast kinnipidamiseks piisab, kui saadate teate taganemisõiguse kasutamise kohta ära enne taganemistähtaja lõppu.

Lepingust taganemise tagajärjed

Kui Te taganete sellest lepingust, tagastame Teile kõik Teilt saadud maksed, sealhulgas kättetoimetamiskulud (välja arvatud täiendavad kulud, mis tulenevad Teie valitud kättetoimetamise viisist, mis erineb meie pakutud kõige odavamast tavapärasest kättetoimetamise viisist) viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil saame teada Teie otsusest taganeda käesolevast lepingust. Teeme nimetatud tagasimaksed, kasutades sama makseviisi, mida kasutasite algselt makse tegemiseks, välja arvatud juhul, kui olete sõnaselgelt andnud nõusoleku teistsuguse makseviisi kasutamiseks; igal juhul ei pea Te maksma tagasimaksetega seoses mingeid teenustasusid.

Saadate toote tagasi või annate selle meile üle viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel päevast, mil teatasite meile lepingust taganemisest. Olete tähtajast kinni pidanud, kui saadate toote tagasi enne 14-päevase tähtaja lõppu.

Toote tagastamise otsesed kulud tuleb katta Teil.

Vastutate toote väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui olete seda kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

Siiski puudub Teil taganemisõigus:

  • suletud pakendis toote puhul, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui toote pakend on pärast kohaletoimetamist avatud;
  • suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara puhul, kui ümbris on pärast kohaletoimetamist avatud.
LEPINGUST TAGANEMISE JUHISTE LÕPP

Lepingust taganemise avalduse vorm

(Täitke ja tagastage käesolev vorm juhul, kui soovite lepingust taganeda.)

  • Kellele: OM Digital Solutions GmbH, Domstrasse 10, 20095 Hamburg, Germany, e-posti aadress: eshop.support@om-digitalsolutions.com
  • Mina/meie(*) taganen(*) / taganeme(*) käesolevaga müügilepingust, mille esemeks on järgmine toode(*) / järgmised teenused(*):
  • Tellimuse esitamise kuupäev(*) / toote kättesaamise kuupäev(*)
  • Tarbija nimi või tarbijate nimed
  • Tarbija(te) aadress(id)
  • Tarbija allkiri või tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil)
  • Kuupäev

(*) Kustutage mittevajalik tekst

§ 4 Hinnad

Toote hind, mis on esitatud veebilehel, sisaldab kõiki makse (sealhulgas käibemaksu), kuid ei sisalda saatmiskulusid, panga- ega krediitkaarditasusid (kui ei ole sätestatud teisiti).

Kättesaamise kinnituses märgitud hind on lõplik hind ja sisaldab kõiki makse (sh käibemaksu). See hind sisaldab toote hinda, samuti kõiki saatmis- ja kohaletoimetamiskulusid, pangatasusid või tasusid, mis kaasnevad krediitkaardiga makstes või muid makseviise kasutades.

§ 5 Tarne

Tarne tehakse eranditult Eesti Vabariiki.

Kui meie veebipoes on toote puhul tarneaeg üldse nimetamata või puudub teistsugune tarneaeg, on tarneajaks 14 päeva. Meie poolt märgitud tarneajad on arvutatud lepingu sõlmimise ajast lähtudes, eeldusel (mis küll ei kehti juhul, kui ostja teeb makse arve alusel), et olete teinud ostuhinna ettemakse.

Kui ostja valitud toode ei ole tellimuse esitamise ajal veebipoes saadaval, teavitab OM Digital Solutions ostjat viivitamata sellest kättesaamise kinnituses. Kui toode ei ole püsivalt saadaval, siis me ei esita tellimuse suhtes nõustumust. Sellisel juhul ei ole lepingut sõlmitud.

Kui ostja valitud toode on üksnes ajutiselt mitte kättesaadav, teatame ka sellest ostjale kättesaamise kinnituses viivitamata.

§ 6 Maksetingimused

Kõik maksed muutuvad sissenõutavaks lepingu sõlmimise hetkel. OM Digital Solutions jätab endale õiguse loovutada ostja vastu olemasolev nõue koos kõigi seotud õigustega kolmandatele isikutele. Võimaldame üldjuhul järgnevalt kirjeldatud makseviiside kasutamist, kuid jätame endale õiguse võimaldada Teile maksevõimelisuse kontrolli tulemustest lähtudes ainult teatud kindlaid makseviise tellimusega seoses.

1. PayPali maksed:

Kui kasutate PayPali makseviisi, sooritate makse otse oma PayPali kontokaudu või otsearveldusega. Pärast tellimuse esitamist suunatakse Teid PayPali keskkonda, kus te annate korralduse tellimuse väärtusele vastavas summas. Tarne toimub nimetatud tarneajal, kui oleme oma PayPali konto kaudu saanud teate, et olete andnud maksekorralduse.

2. Adyeni makseviisid:

Kui kasutate makseviisi, mida võimaldame oma makseteenuse pakkuja Adyeni abil, võib Adyen koguda maksete kohta käivaid andmeid. Adyeni makseviisi kasutamisega ei teki Adyeni ja ostja vahel lepingulist suhet. Nõuded, mis OM Digital Solutionsil on ostja vastu, loovutatakse Adyenile ja ostjal saab makset Adyenile tehes OM Digital Solutionsi nõude täidetud.

Krediitkaardimakse: krediitkaardimakse kasutamisel (Visa ja Mastercard) suunatakse Teid edasi meie makseteenuse pakkuja Adyeni juurde. Seal sooritate makse vahetult, esitades oma krediitkaardi andmed. Teie krediitkaardi debiteerimine toimub kohe, kui olete tellimuse ja krediitkaardi andmed esitanud.

3. Klarna maksed:

Pakume koostöös Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, järgmiseid täiendavaid maksevõimalusi.

Tasumine arve alusel: Klarna pakutavat tasumist arve alusel saavad kasutada üksnes tarbijad ja makse tuleb teha Klarnale. Kui ostate Klarna pakutavat arve alusel tasumist kasutades, saate tooted enne kätte ja Teil on 14-päevane maksetähtaeg. Klarna pakutava, arve alusel tasumise kohta saate lisateavet tellimisprotsessi jooksul. Selle makseviisi kasutamise eelduseks on maksevõimelisuse kontrolli edukas läbimine.

Järelmaksuga ost: Klarna järelmaksuga saavad ostu sooritada üksnes tarbijad ja makse tuleb teha Klarnale. Klarna pakutava finantsteenuse puhul saate maksta oma ostu eest paindlikult, tehes igakuiseid makseid, mille suurus on vähemalt 1/24 kogu tasumisele kuuluvast summast, või tehes makse järgides muid tellimisprotsessis nimetatud tingimusi. Selle makseviisi kasutamise eelduseks on maksevõimelisuse kontrolli edukas läbimine.

Sofort: Pärast tellimuse esitamist suunatakse Teid online finantsteenuste pakkuja Klarna veebilehele. Selleks et maksta arve Soforti kaudu, peab Teil olema Sofortis osalemiseks aktiveeritud online pangakonto PIN/TAN protseduuri läbimise võimalusega, peate end nõuetekohaselt identifitseerima ja kinnitama meile makse tegemiseks maksejuhise. Maksetehing sooritatakse seejärel viivitamata ja Teie kontolt debiteeritakse vastav summa.

§ 7 Tasaarvestus, kohustuse täitmisest keeldumine

Ostjal on õigus teha tasaarvestus ainult juhul, kui kohus on ostja vastunõuet tunnustanud või kui see on vaidlustamata. Ent ostjal on õigus tasaarvestada oma nõue OM Digital Solutionsi nõuetega siis, kui OM Digital Solutions on sama müügilepinguga seotud, puudusega toote avalduses või ostja vastunõudes esitatu omaks võtnud.

Ostja on õigus keelduda kohustuse täitmisest ainult juhul, kui ostja vastunõue tuleneb samast lepingulisest suhtest.

Paragrahvi 7 ei kohaldata tarbija suhtes.

§ 8 Omandireservatsioon

Toode on OM Digital Solutionsi omandis seni, kuni selle eest on täielikult tasutud.

§ 9 Ostja õigused toote lepingutingimustele mittevastavuse korral

Ostja seadusjärgsed õigused toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kohalduvad kõikide OM Digital Solutionsi veebipoest ostetud toodete puhul.

Mis tahes täiendav müügigarantii annab tarbijale toote puuduste korral (tasuta) lisaõigusi, võrreldes toote lepingutingimustele mittevastavuse korral kohalduvate seadusjärgsete õigustega. Sellise müügigarantii ulatus sätestatakse vastava garantii tingimustes, mis antakse tootega kaasa või mis on üleval meie veebilehel ning mis saadetakse ostjale e-posti teel või antakse ostjale paberkandjal hiljemalt tarnimise hetkel.

§ 10 Vastutus

Hoolimata vastutuse õiguslikust alusest vastutab OM Digital Solutions ostja ees tahtluse ja raske hooletuse korral vastavalt seaduses sätestatule.

Kerge hooletuse korral vastutab OM Digital Solutions ainult kahju eest, mille tingis olulise lepingulise kohustuse (s.o kohustuse, mille täitmisega loetakse leping üleüldse täidetuks ja mille täitmist võib ostja üldjuhul nõuda) rikkumine; ent ka niisugusel juhul ei ole kohustust hüvitada muud kahju kui sellist, mida on võimalik ette näha ja mis tavapäraselt tekib.

Igal juhul ei ole OM Digital Solutions kohustatud hüvitama ostjale saamata jäänud tulu; see vastutuse piirang ei kohaldu siiski juhul, kui OM Digital Solutionsi tegevus oli tahtlik või raskelt hooletu.

Kui OM Digital Solutionsi vastutus on välistatud või piiratud, siis kohaldub vastutuse välistus ka OM Digital Solutionsi töötajate, seadusjärgsete esindajate ja volitatud isikute isikliku vastutuse puhul.

Eespool nimetatud, vastutuse välistused ja piirangud ei kohaldu juhul, kui OM Digital Solutions on petlikult varjanud puudust või on andnud toote kvaliteedi kohta selgesõnalise garantii. Samamoodi ei kohaldu vastutuse välistused ja piirangud kahju puhul, mis on tekkinud isiku elule ja tervisele, ega puudusega toote suhtes seadusega sätestatud tootjavastutuse korral.

Kui toode ei vasta lepingutingimustele, on Teil õigus tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

§ 11 Akusid ja patareisid ning elektroonikaseadmeid puudutav teave

Teabe akude ja patareide ning elektroonikaseadmete tagasivõtmise ja kõrvaldamise kohta leiate meie veebilehelt https://shop.olympus.eu/et_EE/DISPOSAL_OF_ELECTRONIC_EQUIPMENT.html.

§ 12 Kohaldatav õigus ja vaidluste lahendamine

Kohaldatav õigus on Eesti õigus ning välistatud on ÜRO kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute konventsiooni (CISG) kohaldumine. Kui ostja on tellimuse esitanud tarbijana ja tema alaline elukoht on tellimuse esitamise ajal teises riigis, ei välista 1. lauses sätestatud õigusevalik ostja alalise elukoha riigi õiguse imperatiivsete sätete kohaldamist.

Vaidlused alluvad Tallinnas, Eesti kohtule juhul, välja arvatud juhul, kui ostja on tarbija.

Euroopa Komisjon on määruse (EL) nr 524/2013 alusel loonud platvormi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Stäiendava teabe saamiseks võite saata e-kirja otse meie pretensioonide osakonnale (eshop.support@om-digitalsolutions.com).

Tellimisprotsessi jätkamiseks peate nende tingimustega nõustuma.