Veebipoe äritegevuse üldtingimused

Olympuse veebipoe äritegevuse üldtingimused

Punkt 1. Kohaldamisala

OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg, registreeritud Hamburg äriregistris numbri HRA 116518 all, käibemaksukohustuslase number DE 118673662 (edaspidi: „Olympus“ või „meie“ vastavas käändes) ja tellija vahelisele ärisuhtele kohaldatakse üldtingimusi nende tellimuse ajal kehtivas versioonis. Olympus ei tunnista tellija teistsuguseid tingimusi, välja arvatud kui Olympus on selliste tingimuste kohaldamisega kirjalikult nõustunud.

Kontakt: shop.support@olympus.eu

Punkt 2. Lepingu sõlmimine

Tellimusi on võimalik esitada üksnes elektrooniliselt Olympuse veebipoes https://shop.olympus.eu. Tellijal on võimalik andmeid enne tellimuse saatmist igal ajal vaadata ja muuta. Tellija tellimus on meile tehtud siduv pakkumine kokkuleppe sõlmimiseks. Tellimuse esitamine ja edastamine on võimalik siiski üksnes juhul, kui tellija märgistab üldtingimustega nõustumiseks vastava lahtri ristiga, mille järel taotlus aktsepteeritakse. Kui tellija on esitanud tellimuse, saadame talle e-kirja, milles kinnitame tellimuse saamist ja mis sisaldab tellimuse üksikasju (tellimuse kinnitus). Tellimuse kinnitus ei tähenda pakkumise aktsepteerimist, vaid selle eesmärk on teavitada tellijat tellimuse kättesaamisest. Kokkulepe jõustub alles pärast seda, kui oleme tellitud toote tellijale saatnud ja saatmist teises e-kirjas kinnitanud (saatekinnitus). Kui ostetav toode on immateriaalne (nt vautšer või aktiveerimiskood), saadetakse saatekinnitus toote saatmisel. Kokkulepe ei hõlma tooteid, mida ei ole saatekinnituses nimetatud. Lepinguline partner on Olympus. Olympus ei müü tooteid alaealistele. Isegi lastele mõeldud tooteid saab osta ainult täiskasvanu.

Punkt 3. Ülesütlemisõigus

Tarbijal on järgmistel tingimustel õigus kasutada ülesütlemisõigust. Tarbija on iga füüsiline isik, kellega lepitakse kokku seaduslikus tehingus peamiselt eesmärgil, mis ei ole seotud tema äritegevuse või füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemisega.

TARBIJATE TEAVITAMINE TAGASTAMISÕIGUSEST
Ülesütlemise tingimused
  1. Teil on seaduslik õigus ütelda meiega sõlmitud leping üles allpool punktis 3 sätestatud tähtaja jooksul. See tähendab seda, et kui peaksite nimetatud perioodil meelt muutma või otsustate muul põhjusel, et te ei soovi toodet saada ega alles hoida, siis võite meid teavitada lepingu ülesütlemise otsusest ja saada raha tagasi.

  2. Ülesütlemise õigus ei kehti siiski järgmistel juhtudel:

  (a) pitseeritud tooted, mis ei ole tervisekaitse või hügieeni põhjustel tagastamiseks sobivad, kui nende pitser on pärast kättetoimetamist avatud;

  (b) pitseeritud audio- või videosalvestised või tarkvara, kui olete need pärast saamist avanud või

  (c) mis tahes tooted, mis on pärast kättetoimetamist muude toodetega eraldamatult segunenud.

  3. Te omandate õiguse leping üles öelda kinnituse kuupäeval (kuupäeval, millal me saadame teile e-kirja, milles kinnitame tellimuse vastuvõtmist ning meie ja teie vahelise lepingu teket). Lepingu ülesütlemise õiguse lõppemise aeg sõltub sellest, mida te tellite ja kuidas tellitu teile kätte toimetatakse, nagu allpool on kirjeldatud:

  3.1 kui teie leping käsitleb ühte toodet (mida ei toimetata kätte osadena eri päevadel), siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel toote kättesaamise päevast;

  3.2 kui teie leping puudutab kas

  (a) ühte toodet, mis toimetatakse kätte osadena eri päevadel või

  (b) mitut toodet, mis toimetatakse kätte eri päevadel, siis saabub lõpptähtaeg 14 päeva möödumisel toote viimase osa või tellitud viimase eraldi toote kättesaamise päevast.

  4. Lepingu ülesütlemiseks: peate lihtsalt meid oma ülesütlemise otsusest teavitada. Võite kasutada aadressilt (aadressilt) leitavad ülesütlemisvormi või kirjutada meile aadressile OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg. Võite meile ka saata e-kirja aadressile shop.support@olympus.eu, helistada telefonil 00800- 65967873 või faksida numbrile +420 221 985 599. E-kirja või kirja saatmise korral palume lisada tellimuse andmed, et meil oleks seda lihtsam tuvastada. Kui saadate ülesütlemisteate e-posti või posti teel, siis jõustub ülesütlemine päevast, millal te ekirja meile saadate või kirja postitate.

  5. Lepingu ülesütlemisel me:

  a) tagastame teile hinna, mille te toodete eest maksite. Pange siiski tähele, et vastavalt seadusele võime teile tagastatavat summat vähendada, kui kauba väärtus on vähenenud, kuna olete seda käsitsenud viisil, mis kaupluses oleks keelatud;

  (b) tagastame teie makstud kättetoimetamiskulud, kuid vastavalt seadusele on maksimaalseks tagastatavaks summaks kättetoimetamiskulud meie pakutavat standardset tarnemeetodit kasutades (tingimusel, et tegemist on tavalise ja üldiselt aktsepteeritud tarneviisiga);

  (c) tagastame teile tagastamisele kuuluvad summad niipea kui võimalik ja kindlasti allpool toodud tähtajaks:

  (i) kui olete toote kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil me toote teilt tagasi saame, või varem kui esitate meile tõendid, et olete toote meile tagasi saatnud. Vt punktist 8 teavet selle kohta, kuidas meile toodet tagastada;

  (ii) kui te ei ole toodet kätte saanud: 14 päeva möödumisel päevast, mil teatate meile oma lepingu ülesütlemise otsusest.

  6. Kui olete tooted meile vastavalt ülesütlemise tingimustele tagastanud põhjusel, et need on defektsed või ei vasta kirjeldusele, siis tagastame teile toodete täishinna ja selle kättetoimetamise kulud ning muud mõistlikud saatekulud, mis teil toodete tagastamisel võivad tekkida.

  7. Tagastamiseks kasutame sama makseviisi, mida te maksmiseks kasutati.

  8. Kui toode on teile kätte toimetatud enne, kui otsustasite lepingu üles öelda:

  (a) peate toote meile viivitamata tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul päevast, mil teavitasite meid oma lepingu ülesütlemise soovist;

  (b) hüvitame toote meile tagastamisega seotud kulud.

  9. Kuna teie olete tarbija, siis peame vastavalt seadusele tarnima tooteid, mis vastavad sellele lepingule ja teil on seaduslikud õigused seoses toodetega, mis on defektsed või ei vasta kirjeldusele. Selliseid seaduslikke õigusi ei mõjuta teie õigus tooteid tagastada ja raha tagasi saada vastavalt käesolevatele ülesütlemise tingimustele või tingimustele.

Punkt 4. Hinnad

Veebilehel näidatud toote hind sisaldab käibemaksu, kuid ei sisalda saatmiskulusid, panga- ja krediitkaarditasusid (kui pole teisiti öeldud).

Tellimuse kinnituses märgitud hind on lõplik hind ja sisaldab kõiki makse (sh käibemaksu). See hind sisaldab toote hinda, samuti saatmis- ja kohaletoimetamiskulusid, pangatasusid või krediitkaardiga maksmisel kaasnevaid kulusid.

Punkt 5. Kohaletoimetamine

Kohaletoimetamisperioodi puudutav teave põhineb meile kolmandate isikute poolt teatatud eeldatavast kohaletoimetamisajal. Me ei saa siiski võtta vastutust nimetatud kohaletoimetamisajast täpse kinnipidamise eest. Tellijal ei ole õigust saada hüvitist või öelda leping kohaletoimetamise viibimise tõttu üles, välja arvatud kui viivituse põhjustas Olympus või selle partnerettevõtte tahtlus või raske hooletus. Kui kohaletoimetamine viibib rohkem kui kolmkümmend (30) päeva, siis on tellijal õigus lepingust taganeda.

Kui me ei saa kaupa kohale toimetada ilma, et meil oleks selles mingit süüd, kuna meie tarnija on jätnud oma lepingulised kohustused täitmata, siis on meil õigus tellijaga sõlmitud lepingust taganeda. Sel juhul teatatakse tellijale viivitamata, et tellitud toode ei ole saadaval. See ei mõjuta tellija seadusjärgseid õigusi.

Kui kaupa ei ole tellijale võimalik kohale toimetada, kuna tellitud kaupa ei ole võimalik mahutada läbi tellija välisukse, koduukse või trepikoja või tellija ei viibi tema teatatud kauba kohaletoimetamise aadressil, ehkki teda oli kohaletoimetamisest aegsasti teavitatud, siis kannab kohaletoimetamise ebaõnnestumisega seotud kulud tellija.

Punkt 6. Maksetingimused

Kõik maksed tuleb tasuda kohe peale lepingu sõlmimist. Olympus jätab endale õiguse, anda tellija suhtes kehtivad nõuded koos kõigi juurdekuuluvate õigustega edasi kolmandatele isikutele. Me pakume üldjuhul järgnevalt kirjeldatud makseviise, kuid jätame endale õiguse, pakkuda teie tellimuse jaoks pärast maksejõulisuse kontrollimist ainult teatud kindlaid makseviise.

Meie makseteenuse pakkuja Wirecardi (Wirecard Bank AG) poolt pakutavate makseviiside kasutamisel võib Wirecard koguda makse andmeid. Wirecard-makseviisi kasutamisel ei sõlmita lepingut Wirecardi ja kliendi vahel. Olympuse nõuded kliendi vastu loovutatakse Wirecardi kasuks ja kliendil on õigus teostada maksekohustustest vabastavad maksed Wirecardile.

Krediitkaardimakse: Krediitkaardimakse kasutamisel (Visa ja Mastercard) suunatakse teid edasi meie teenusepakkuja Wirecardi juurde. Tasuda saate seal vahetult oma krediitkaardi andmeid sisestades. Peale tellimuse edastamist ja krediitkaardi andmete sisestamist toimub kohe krediitkaardiga maksmine.

Punkt 7. Tasaarveldus, kinnipidamisõigus

Tellijal on õigus tasaarveldusele ainult siis, kui tema vastunõue on seaduslikult kaitstud või kui Olympus seda ei vaidlusta. Tellijal on õigus teostada kinnipidamisõigust ainult selles ulatuses, milles vastunõue põhineb samal lepingulisel suhtel.

Punkt 8. Omandiõiguse säilitamine

Kauba omandiõigus kuulub kuni selle eest täieliku tasumiseni Olympusele.

Punkt 9. Garantii

Kõigile Olympuse veebipoest ostetud kaupadele kehtivad kõik seadusega ettenähtud garantiiõigused. Tellija ei saa garantiiõiguseid loovutada.

Kui garantiinõue täidetakse asenduskauba kohaletoimetamisega, siis on tellija kohustatud tagastama algselt tellitud kauba Olympusele viimasel kulul 30 päeva jooksul. Tagastatud kaupade kohaletoimetamisele kohaldatakse seadusjärgset õigust. Olympus jätab endale õiguse nõuda sisse kahjud vastavalt seadustes sätestatud tingimustele. Punkt

Punkt 10. Vastutus

Olympus ei vastuta kahju eest, mis ei ole seotud kohaletoimetatud tootega; eelkõige ei vastuta Olympus tellija saamata jäänud kasumi ega muude ärikahjude eest. Seda välistust või piirangut kohaldatakse ka Olympuse töötajate, esindajate ja usaldusisikute isiklikule vastutusele selles ulatuses, milles Olympuse vastutus on välistatud või piiratud. Piirangud ei kehti tahtlikult või raske hooletuse tõttu tekitatud kahjule ega isikukahjule. Piirangud ei kehti ka siis, kui tellija tugineb seadusjärgsele õigusele. Kui Olympus rikub hooletusest olulist lepingulist tingimust (põhikohustus) ja rikkumise tõttu satub ohtu lepingu eesmärgi saavutamine või kui Olympus ei täida kohustust, mille täitmine on lepingu nõuetekohaseks täitmiseks oluline või kui rikutakse nõudeid, millest te üldjuhul lähtute, siis piirdub olulise kahju hüvitamise kohustus kahjuga, mida võib tavaliselt eeldada.

Punkt 12. Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine

Kohaldatakse Germany õigust, välja arvatud ÜRO konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG). Pooled lepivad kokku, et kohtualluvuse koht on Hamburg, kui tellija ei ole tarbija.

Euroopa Komisjon on vastavalt määrusele (EL) nr 524/2013 loonud platvormi vaidluste kohtuväliseks lahendamiseks, mis on saadaval veebilehel http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Me ei soovi osaleda vaidluste lahendamises tarbijate vahekohtus ega ole selleks kohustatud (teave vastavalt Saksa tarbijavaidluste lahendamise seaduse (VSBG) paragrahvile 36).


Lähema teabe saamiseks võite võtta ühendust meie pretensioonide osakonnaga vahetult e-kirjaga aadressile (shop.support@olympus.eu), telefoni (00800-65967873) või faksi (+420 221 985 599) teel.

Tellimisprotsessi jätkamiseks peate nende äritegevuse üldtingimustega nõustuma.