Pogoji uporabe

Pogoji uporabe in avtorska zašcita

Avtorsko zašcitena vsebina © 2013 OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG.

Vse pravice pridržane. Vse gradivo, objavljeno na teh spletnih straneh, je zašciteno z avtorskim pravom in/ali ustreznimi zakoni o zašciti tržnih znamk.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG je v skladu z nemškim pravom družba z omejeno odgovornostjo, s sedežem v Hamburgu (Nemcija). Podjetje je registrirano pod številko HRB 10554, njegov namen pa je trgovanje z opticnimi instrumenti, poslovnimi pripomocki in s tem povezanimi izdelki. Davcna številka podjetja je DE118673662. Direktor podjetja je Stefan Kaufmann.

Pogoji uporabe

Veljavna zakonodaja

Spletne strani vsebujejo podatke o izdelkih, ki so v posameznih deželah na voljo ali pa tudi ne. Ce je potrebno, so omenjeni izdelki odobreni s strani ustreznega vladnega upravnega organa, v skladu s predvideno uporabo in omejitvami, ki veljajo v posameznih deželah. V vsaki državi veljajo posebni zakoni, predpisi in medicinske prakse, ki urejajo posredovanje medicinskih in ostalih informacij o medicinskih izdelkih na spletu. Nic, kar je na teh straneh objavljeno, ni namenjeno in ne sme biti dojeto kot spodbujanje k nakupu ali oglaševanje kateregakoli izdelka, niti kot predstavitev izdelkov, ki v državi, kjer prebiva obiskovalec naših spletnih strani, niso zakonsko odobreni.

Dopolnitev pogojev uporabe

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG objavlja podatke na strežniku kot javno storitev, namenjeno svojim strankam, in si pridržuje pravico do sprememb vsebine brez predhodne najave. OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ne prevzema nikakršne odgovornosti za tocnost, popolnost in/ali zanesljivost vsebine, objavljene na spletnih straneh. Z vstopom na naše spletne strani se strinjate z dolocili in pogoji uporabe, kot so navedeni v nadaljevanju.

Izvzetje odgovornosti

Spletne strani so na voljo »kakršne so« in so lahko podvržene razširitvam, dopolnitvam in posodobitvam. Ceprav si Olympus zelo prizadeva javnosti zagotoviti tocne in najnovejše informacije, ne prevzema nikakršne odgovornosti in ne jamci za pravilnost in aktualnost vsebin na spletnih straneh, niti ne prevzema odgovornosti za napake, manjkajoce ali morebitne zastarele podatke. Še posebej Olympus ne prevzema odgovornosti za vsebino katerekoli spletne strani, dostopne preko povezav, objavljenih na teh spletnih straneh. Olympus prav tako ne prevzema odgovornosti za kakršnokoli škodo na racunalniški ali drugi opremi, ki bi nastala kot posledica delovanja virusov zaradi vstopa na to stran in rabe ali nalaganja vsebine na racunalnik.

Tržne znamke in registrirane tržne znamke

Vsa omenjena imena proizvodov in storitev na teh straneh so tržne znamke oz. registrirane tržne znamke njihovih posameznih lastnikov. Spletna stran in vsi tukaj vsebovani podatki, besedila, slike, video ali avdio posnetki so namenjeni izkljucno neposlovni in osebni uporabi. Ne glede na objavo lastniških logotipov, storitvenih znamk ali tržnih znamk na teh straneh, je dovoljenje za njihovo uporabo pridržano. Dopušceno je reproduciranje, shranjevanje in tiskanje vseh tu razpoložljivih informacij za osebno uporabo, s podmeno, da je OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG lastnik avtorskih pravic na vseh medijih, vkljucno z besedili, graficnimi podobami in fotografijami. Distribucija, izmenjava, prilagajanje, prodaja ali prenos informacij s spletnih strani je prepovedan. V kolikor ni drugace navedeno, je vsa vsebina spletnih strani zašcitena z avtorskimi pravicami in je brez predhodnega pisnega dovoljenja OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ni dovoljeno uporabiti v poslovne ali javne namene. Prav tako brez predhodnega pisnega dovoljenja OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG ni dopušceno postavljanje spletnih povezav za dostop na katerikoli del teh spletnih strani ali postavljanje zrcalnih strani.

Zašcita osebnih podatkov

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG upošteva zasebnost vseh osebnih podatkov, posredovanih s strani obiskovalcev strani. Za podrobnosti si oglejte Izjavo o varovanju osebnih podatkov.