Splošni pogoji in določila poslovanja za spletno trgovino Olympus

Splošni pogoji in določila poslovanja za spletno trgovino Olympus

Razdelek 1: Obseg

Za poslovno razmerje med podjetjem OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg, registriranim v poslovnem registru za Hamburg pod številko HRA 116518, z ID za DDV DE 118673662 (v nadaljevanju »podjetje Olympus«, »mi«, »nas«) in naročnikom veljajo naslednji splošni pogoji ter določila v različici, ki je veljala v času oddaje naročila. Podjetje Olympus ne priznava nikakršnih drugačnih pogojev naročnika, razen če jih je pisno potrdilo.

Stik: shop.support@olympus.eu

Razdelek 2: Sklenitev pogodbe

Naročila je mogoče oddati izključno po spletu v spletni trgovini Olympus na naslovu https://shop.olympus.eu. Pred pošiljanjem naročila lahko naročnik poljubno pregleduje in spreminja podatke. Naročnikovo naročilo je zavezujoča ponudba za sklenitev pogodbe z nami. Naročilo pa je mogoče oddati in prenesti le, če naročnik potrdi potrditveno polje, s katerim sprejema te splošne pogoje ter določila, tako da je zahteva sprejeta. Če naročnik odda naročilo, mu pošljemo e-poštno sporočilo, ki potrjuje prejem naročila in navaja podrobnosti (potrditev naročila). Ta potrditev naročila še ne pomeni sprejema ponudbe, ampak naročnika samo obvešča, da smo naročilo prejeli. Pogodba je sklenjena, šele ko naročniku pošljemo naročeni izdelek in v drugem e-poštnem sporočilu potrdimo odpremo pošiljke (potrditev odpreme). Če je kupljena stvar neoprijemljiva (npr. vavčer ali koda za vklop), se odprema pošiljke zgodi skupaj s potrditvijo odpreme. Pogodba ne vključuje izdelkov, ki niso našteti v potrditvi odpreme. Pogodbeni partner je podjetje Olympus. Podjetje Olympus ne ponuja izdelkov za prodajo mladoletnim osebam. Tudi naše izdelke za otroke smejo kupiti samo odrasli.

Razdelek 3: Pravica do odpovedi

Potrošniki imajo pravico do odpovedi pod naslednjim pogojem. Potrošnik je fizična oseba, s katero je bila pravna transakcija dogovorjena pretežno v namene, ki niso poslovni ali povezani z dejavnostjo samozaposlenih oseb:

OBVESTILA O VRAČILIH ZA POTROŠNIKE
Določila za odstop od pogodbe
  1. Imate zakonsko pravico, da v roku, ki je naveden v 3. členu, odstopite od pogodbe z nami. To pomeni, da nam lahko v tem roku pošljete obvestilo o svoji odločitvi za odstop od pogodbe in prejmete vračilo, če si premislite ali se zaradi katerega koli drugega razloga odločite, da izdelka ne želite sprejeti ali obdržati.

  2. Vendar pa ta pravica do odstopa od pogodbe ne velja v naslednjih primerih:

  (a) za zapečatene izdelke, ki niso primerni za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih razlogov in so bili po dostavi odpečateni,

  (b) pri zvočnih ali videoposnetkih ali programski opremi v zapečateni embalaži, s katerih je bil po dostavi odstranjen pečat,

  (c) pri katerih koli izdelkih, ki se po dostavi neločljivo pomešajo z drugimi stvarmi.

  3. Vaša zakonska pravica do odstopa od pogodbe z nami se začne z dnevom potrditve (datum, ko vam pošljemo e-pošto, v kateri potrjujemo sprejem naročila, in ko je sklenjena pogodba med vami in nami). Vaš rok za odstop od pogodbe je potem odvisen od naročenega in od načina dobave, kot je navedeno spodaj:

  3.1 Če vaša pogodba zadeva samo en izdelek (ki ni dobavljen po delih v ločenih pošiljkah, ki prispejo ob različnih dneh), je rok 14 dni po dnevu, ko ste prejeli izdelek.

  3.2 Če vaša pogodba zadeva:

  (a) en izdelek, ki se dobavi po delih v ločenih pošiljkah, ki prispejo ob različnih dneh, ali

  (b) več izdelkov, ki se dobavijo v ločenih pošiljkah, ki prispejo ob različnih dneh, je rok 14 dni po dnevu, ko ste prejeli zadnji del izdelka ali pa zadnjega od naročenih izdelkov.

  4. Odstop od pogodbe:

  Morate nam samo sporočiti svojo odločitev o odstopu od pogodbe. Uporabite lahko priloženi obrazec za preklic (PDF) ali pa pišite na OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg. Lahko nam tudi pošljete e-pošto na naslov shop.support@olympus.eu, nas pokličete po telefonu na številko 00800-65967873 . ali nam pošljete faks na številko +420 221 985 599. Če nam pišete po e-pošti ali pošti, nam pomagajte najti svoje naročilo, tako da navedete podrobnosti o naročilu. Če nam obvestilo o odstopu od pogodbe pošljete po e-pošti ali pošti, velja vaš odstop od pogodbe od datuma, ko ste nam poslali e-pošto ali pošto.

  5. Če odstopite od pogodbe, bomo:

  (a) povrnili ceno, ki ste jo plačali za izdelke. Kljub temu pa ne pozabite, da imamo po zakonu pravico do zmanjšanja vrnjenega zneska, če je vaše ravnanje preseglo takšno, ki bi bilo še dovoljeno v trgovinah, in se je zato vrednost blaga zmanjšala.

  (b) psobpomlalvogeršjanen inzloimo ps alpnnarajčeš ajanenlamaeš. l esji tvrsaot šamknoedž adnroodssnttea) .v set,r ovšekned adro jset atove p o(kvardaačril oj es ktola donboič za jznaak oinn onma

  (c) vračila opravili čim prej, v vsakem primeru pa v spodnjih rokih:

  (i) Če ste izdelek prejeli: 14 dni po dnevu, ko od vas dobimo izdelek ali ko od vas dobimo dokazilo, da ste nam poslali izdelek, če je to prej. Za informacije o vračilih izdelkov glejte 8. člen.

  (ii) Če izdelka niste prejeli: 14 dni od vašega obvestila, da odstopate od pogodbe.

  6. Če ste nam izdelke vrnili skladno s temi pogoji o odstopu od pogodbe, ker so pomanjkljivi ali napačno opisani, vam bomo v celoti povrnili ceno izdelkov skupaj z vsemi stroški dostave in razumnimi stroški dostave za vrnitev izdelkov.

  7. Za vračilo bomo uporabili način plačila, ki ste ga uporabili za plačilo.

  8. Če vam je bil izdelek dobavljen pred odločitvijo o odstopu od pogodbe:

  (a) Blago nam morate vrniti takoj, v vsakem primeru pa v največ 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

  (b) Mi nosimo stroške vračila izdelka.

  9. Če ste potrošnik, smo zakonsko obvezani, da dobavimo izdelke, ki so skladni s to pogodbo, vi pa imate zakonsko predpisane pravice za izdelke, ki so pomanjkljivi ali drugačni od opisa. Na te zakonsko predpisane pravice ne vpliva vaša pravica do vračila izdelkov in povračila stroškov ali katero koli drugo določilo v Pogojih in določilih.

KONEC IZJAVE O ODSTOPU

Razdelek 4: Cene

Vse cene izdelkov, prikazane v spletnem mestu, vključujejo DDV, ne pa tudi stroškov dostave, bančnih stroškov in nadomestil za plačilo s kreditnimi karticami (če ni navedeno drugače).

Cena na potrditvi naročila je končna in vključuje vse davke (tudi DDV). Ta cena vključuje ceno izdelka skupaj z vsemi stroški pošiljanja in dostave, bančnimi stroški ali nadomestili za plačilo s kreditnimi karticami.

Razdelek 5: Dostava

Informacije o obdobju dostave temeljijo na pričakovanih časih dostave, ki nam jih sporočijo tretje osebe. Zaradi tega ne moremo sprejeti odgovornosti za natančno upoštevanje navedenih časov dostave. Naročnik nima pravice do odškodnine ali odstopa od pogodbe zaradi zamujene dostave, če zamude ni naklepno ali zaradi velike malomarnosti povzročilo podjetje Olympus ali partnersko podjetje. Če je zamuda pri dostavi daljša od tridesetih (30 dni), ima naročnik pravico do odstopa od pogodbe.

Če ne moremo dostaviti naročenega blaga brez svoje krivde, ker naš dobavitelj ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti, imamo pravico od odstopa od pogodbe z naročnikom. V takem primeru naročnika takoj obvestimo, da naročeni izdelek ni razpoložljiv. Nič od navedenega ne vpliva na zakonske pravice naročnika.

Če dostava naročniku ni mogoča, ker je dostavljeno blago preveliko za vhodna vrata, vrata doma ali stopnišče naročnika ali ker naročnika ni bilo na naslovu dostave kljub pravočasnemu obvestilu pred dostavo, nosi stroške neuspešne dostave naročnik.

Razdelek 6: Plačilni pogoji

Vsa plačila zapadejo v plačilo takoj po sklenitvi pogodbe. Podjetje Olympus si pridržuje pravico do odstopa vaših terjatev do naročnika tretjim osebam, in sicer vključno z vsemi pripadajočimi pravicami. Načeloma so pri nas na voljo v nadaljevanju opisani načini plačil, vendar si pridržujemo pravico, da vam za vaše naročilo ponudimo samo določene načine plačil – odvisno od rezultata preverjanja kreditne sposobnosti.

Ob uporabi določenega načina plačila, ki je na voljo v sodelovanju z našim izvajalcem plačilnih storitev Wirecard (Wirecard Bank AG), lahko podjetje Wirecard zbira podatke o plačilih. Pri plačilu z Wirecard med podjetjem Wirecard in stranko ne bo sklenjena nikakršna pogodba. Terjatve podjetja Olympus do stranke bodo odstopljene podjetju Wirecard in stranka ima pravico, da izvede plačila za Wirecard z izpolnitvijo dolžniške obveznosti.

Plačilo s kreditno kartico: s plačilom s kreditno kartico (Visa in Mastercard) boste preusmerjeni k našemu izvajalcu plačilnih storitev Wirecard. Tam plačate neposredno z vnosom vaših podatkov s kreditne kartice. Po odpošiljanju vašega naročila in vnosu vaših podatkov s kreditne kartice bo vaša kreditna kartica neposredno obremenjena.

Razdelek 7: Poračunavanje, pridržek

Naročnik ima pravico do poračunavanja, če je nasprotni zahtevek pravno utemeljen ali mu podjetje Olympus ne nasprotuje. Naročnik ima pravico do izvajanje pravice do pridržka le v tolikšni meri, kolikor nasprotni zahtevek temelji na istem pogodbenem razmerju.

Poglavje 8: Lastniški pridržek

Blago ostane last podjetja Olympus, dokler ni v celoti plačano.

Razdelek 9: Garancija

Za vse blago, kupljeno v spletni trgovini Olympus, velja zakonsko predpisana garancija. Naročnik garancijskih zahtevkov ne more prenesti na druge.

Če se garancijski zahtevek reši z nadomestno dobavo, mora naročnik prvotno dobavljeno blago v 30 dneh vrniti podjetju Olympus na stroške podjetja Olympus. Za vračila veljajo zakonski predpisi. Podjetje Olympus si pridržuje pravico do terjanja odškodnine za škodo pod pogoji, ki jih predpisuje zakon.

Razdelek 10: Odgovornost

Podjetje Olympus ni odgovorno na škodo, ki ni nastala na dobavljenem predmetu; podjetje Olympus še posebej ni odgovorno za izgubo dobička ali drugo gospodarsko škodo pri naročniku. V tolikšni meri, kolikor podjetje Olympus ne more zavrniti takšne odgovornosti ali to lahko stori le v omejenem obsegu, velja ta izključitev ali omejitev odgovornosti za vse njegove zaposlene, predstavnike in zastopnike. Te omejitve ne veljajo za škodo zaradi naklepne kršitve ali velike malomarnosti ali pri telesnih poškodbah. Prav tako veljajo, če naročnik uveljavlja zakonska določila. Če podjetje Olympus zaradi malomarnosti krši bistveno obveznost pogodbe in s tem ogrozi doseganje namena pogodbe ali če krši dolžnosti, katerih izpolnjevanje je bistveno za pravilno izvedbo pogodbe ter za katere se navadno zanašamo, da bodo izpolnjene, je obveznost povračila gmotne škode omejena na običajno pričakovano škodo.

Razdelek 12: Zadevna zakonodaja in reševanje sporov

Velja zakonodaja Germany, brez nabavne zakonodaje ZN (CISG). Pristojno sodišče za primere, kjer naročnik ni potrošnik, je Hamburg.

Skladno z Uredbo (EU) št. 524/2013 je Evropska komisija pripravila platformo za izvensodno reševanje sporov, ki je na voljo na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ne želimo se udeležiti in nismo zavezani k udeležbi v postopku reševanja sporov pri uradu za arbitražo za potrošnike (informacija po 36. členu nemškega zakona o reševanju sporov s potrošniki (VSBG)).


Na naš oddelek za pritožbe se lahko za več informacij obrnete neposredno po e-pošti (shop.support@olympus.eu ) telefonu (00800-65967873) ali faksu (+420 221 985 599).

Za nadaljevanje postopka naročanja morate sprejeti ta Splošna določila in pogoje poslovanja.