Impresum

Impresum

OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG
Corporate Communications
Amsinckstr. 63
20097 Hamburg
Njemacka


Registar trgovackih društava: Hamburg, br. HRA 116518
Porezni broj: DE 118673662
Stefan Kaufmann
Corporate Communications
e-mail: imprint@olympus-europa.com
© 2017 OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG


U skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013, Komisija EU uspostavila je internetsku platformu za potrošace za alternativno online rješavanje sporova koja je dostupna na sljedecoj poveznici: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Za više informacija možete se obratiti izravno našoj službi za rješavanje prigovora putem e-pošte (shop.support@olympus.eu), telefona (00800-65967873) ili telefaksa (+420 221 985 599).

Kontaktirajte s nama