Προσωπικά στοιχεία

Καταχωρίστε τα δεδομένα με λατινικά γράμματα

*υποχρεωτικά στοιχεία για απάντηση στο αίτημά σας.
¹ Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη σχέση μας μαζί σας και θέλουμε να σας καλωσορίσουμε σωστά.
² Αυτές οι πληροφορίες είναι απαραίτητες εάν κάνετε αγορές από το κατάστημά μας ως εταιρεία και επιθυμείτε την επιστροφή του ΦΠΑ.
³ Χρειαζόμαστε τον αριθμό του τηλεφώνου σας για να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες σχετικά με τη διαδικασία της αγοράς σας.


Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, διαβάστε τη Δήλωση Απορρήτου.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης συμπεριφοράς και τα χρονικά διαστήματα διατήρησης στοιχείων, καθώς και τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ανατρέξτε στη Δήλωση Απορρήτου και Πολιτική Cookies. Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνεται email από το τμήμα Marketing, τότε μπορείτε να κάνετε άρση της συγκατάθεσής σας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς χρέωση, κάνοντας κλικ εδώ. Μπορείτε επίσης να διακόψετε τη λήψη του ενημερωτικού δελτίου, κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο διαγραφής που υπάρχει στο τέλος κάθε ενημερωτικού δελτίου. Σημειώστε ότι η άρση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, η οποία έγινε βάσει της συγκατάθεσής σας πριν την άρση της.