Όροι υπαναχώρησης

Όροι υπαναχώρησης

  1. Έχετε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση με εμάς κατά τη διάρκεια που καθορίζεται ακολούθως, στον Όρο 3. Αυτό σημαίνει ότι εάν κατά τη σχετική περίοδο αλλάξετε γνώμη ή αποφασίσετε για οποιονδήποτε λόγο πως δεν επιθυμείτε να λάβετε ή να κρατήσετε ένα προϊόν, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν.

  2. Παρόλα αυτά, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

  (α) Τα σφραγισμένα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας εάν η σφράγιση των προϊόντων έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

  (β) Σφραγισμένες εγγραφές ήχου ή εικόνας ή σφραγισμένο λογισμικό υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία εάν η σφράγιση έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

  (γ) Τα προϊόντα έχουν αναμειχθεί με άλλα είδη μετά την παράδοση και δεν μπορούν να διαχωριστούν.

  3. Το νόμιμο δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με εμάς ξεκινά από την ημερομηνία επιβεβαίωσης (η ημερομηνία κατά την οποία σας στέλνουμε ένα email για να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας και ξεκινά η ισχύς της σύμβασής σας με εμάς). Η προθεσμία για την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση εξαρτάται από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και από τον τρόπο παράδοσής τους, όπως περιγράφεται ακολούθως:

  3.1 Εάν η σύμβασή σας αφορά σε ένα προϊόν (το οποίο δεν παραδόθηκε με επιμέρους παραδόσεις ή σε διάφορες ημέρες), η καταληκτική ημερομηνία είναι στο τέλος της περιόδου των 14 ημερών μετά την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν.

  3.2 Εάν η σύμβασή σας αφορά είτε

  (α) σε ένα προϊόν που παραδόθηκε με επιμέρους παραδόσεις ή σε διάφορες ημέρες είτε

  (β) σε διάφορα προϊόντα που παραδόθηκαν σε διάφορες ημέρες, η καταληκτική ημερομηνία είναι 14 ημέρες μετά την ημέρα που παραλάβατε την τελευταία παράδοση του προϊόντος ή το τελευταίο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.

  4. Για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας: Πρέπει απλά να μας ενημερώσετε ότι έχετε αποφασίσει να υπαναχωρήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαθέσιμη φόρμα υπαναχώρησης (PDF) ή να μας ταχυδρομήσετε την υπαναχώρησή σας στη διεύθυνση OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop.support@olympus.eu ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 00800-65967873 ή μέσω φαξ στον αριθμό +420 221 985 599. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή ταχυδρομική επιστολή, παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομέρειες για την παραγγελία σας ώστε να την προσδιορίσουμε. Εάν μας στείλετε τη γνωστοποίηση υπαναχώρησης με email ή ταχυδρομική επιστολή, η υπαναχώρηση ισχύει από την ημερομηνία αποστολής του email ή της ταχυδρομικής επιστολής.

  5. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

  (α) Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την αγορά των προϊόντων. Ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να μειώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό για να αντισταθμίσουμε ενδεχόμενη μείωση της αξίας των προϊόντων, εάν αυτή η μείωση της αξίας έχει προκληθεί από χειρισμό των προϊόντων κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται σε ένα κατάστημα.

  (β) Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την αποστολή των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, το μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό αντιστοιχεί στο κόστος της στάνταρ μεθόδου αποστολής που παρέχουμε (με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μία συνήθη και γενικά αποδεκτή μέθοδο).

  (γ) Θα πραγματοποιήσουμε την ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός των παρακάτω αναφερόμενων προθεσμιών:

  (i) Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν: 14 ημέρες από την ημέρα που μας επιστρέψατε το προϊόν ή, εάν αυτό έχει γίνει νωρίτερα, την ημέρα που θα λάβουμε απόδειξη από εσάς ότι μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής ενός προϊόντος σε εμάς, ανατρέξτε στον Όρο 8.

  (ii) Εάν δεν έχετε παραλάβει το προϊόν: 14 ημέρες από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

  6. Εάν μας έχετε επιστρέψει τα προϊόντα σύμφωνα με αυτούς τους όρους υπαναχώρησης λόγω ελαττωμάτων ή εσφαλμένης περιγραφής τους, θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο των προϊόντων στο ακέραιο, μαζί με ενδεχόμενα έξοδα αποστολής και τυχόν αιτιολογημένα έξοδα αποστολής που έχουν προκύψει για την επιστροφή των προϊόντων σε εμάς.

  7. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε χρησιμοποιήσει για την εξόφληση των προϊόντων.

  8. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

  (α) Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού παρέλθει διάστημα 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσετε την επιθυμία σας για υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

  (β) Θα καλύψουμε το κόστος της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

  9. Καθώς είστε πελάτης, έχουμε νόμιμη υποχρέωση να παρέχουμε προϊόντα που συμμορφώνονται με την παρούσα σύμβαση και έχετε νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν θίγονται από το δικαίωμά σας για επιστροφή των προϊόντων σε εμάς και επιστροφή των χρημάτων σας σε αυτούς τους όρους υπαναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος των όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών.