Γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών για

Γενικοί όροι και προϋποθέσεις συναλλαγών για το Olympus Online Shop

Ενότητα 1 Εύρος ισχύος

Για τη εμπορική σχέση μεταξύ της OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg, η οποία είναι εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο στον τόπο Hamburg με αριθμό HRA 116518, Α.Φ.Μ. DE 118673662 (εφεξής “Olympus”, “εμείς”, "εμάς", "μας") και του παραγγελιοδότη εφαρμόζονται αποκλειστικά οι παρακάτω γενικοί όροι και προϋποθέσεις, όπως ισχύουν κατά τη χρονική στιγμή της παραγγελίας. Η Olympus δεν αναγνωρίζει αποκλίνοντες όρους του παραγγελιοδότη, εκτός εάν η Olympus συναινέσει γραπτώς στην εφαρμογή τους.

Επικοινωνία: shop.support@olympus.eu

Ενότητα 2 Σύναψη σύμβασης

Οι παραγγελίες υποβάλλονται αποκλειστικά online στην ιστοσελίδα του Olympus Shop https://shop.olympus.eu. Πριν την αποστολή της παραγγελίας, ο παραγγελιοδότης μπορεί να ελέγξει και να τροποποιήσει τα δεδομένα της οποιαδήποτε στιγμή. Η παραγγελία του παραγγελιοδότη αποτελεί μία δεσμευτική προσφορά προς εμάς για τη σύναψη της συμφωνίας αγοράς. Η υποβολή και η μεταβίβαση της παραγγελίας είναι δυνατή, μόνον εφόσον ο παραγγελιοδότης έχει ήδη αποδεχτεί αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις επιλέγοντας το σχετικό τετραγωνίδιο ελέγχου. Μόλις ο παραγγελιοδότης υποβάλλει την παραγγελία του, λαμβάνει από εμάς ένα email που επιβεβαιώνει τη λήψη της παραγγελίας και περιγράφει το περιεχόμενό της (επιβεβαίωση παραγγελίας). Η επιβεβαίωση της παραγγελίας δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας, αλλά μία ενημέρωση προς τον παραγγελιοδότη ότι έχουμε λάβει την παραγγελία του. Η συμφωνία αγοράς ισχύει από τη στιγμή που θα στείλουμε το προϊόν της παραγγελίας στον παραγγελιοδότη και επιβεβαιώσουμε την αποστολή με ένα δεύτερο email (επιβεβαίωση αποστολής). Εάν το αγορασμένο προϊόν είναι άυλο (π.χ. κουπόνι ή κωδικός ενεργοποίησης), η αποστολή πραγματοποιείται ταυτόχρονα με την επιβεβαίωση αποστολής. Η συμφωνία αγοράς δεν περιλαμβάνει προϊόντα μιας παραγγελίας, τα οποία δεν αναφέρονται στην επιβεβαίωση αποστολής. Συμβαλλόμενο μέρος είναι η Olympus. Η Olympus δεν διαθέτει προϊόντα προς πώληση σε ανηλίκους. Ακόμα και τα προϊόντα μας για παιδιά διατίθενται προς πώληση μόνο σε ενήλικες.

Ενότητα 3 Δικαίωμα ακύρωσης

Οι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ακυρώσουν την παραγγελία σύμφωνα με τους παρακάτω όρους. Ο καταναλωτής είναι ένα φυσικό πρόσωπο με το οποίο συμφωνείται μία νόμιμη συναλλαγή κυρίως για έναν σκοπό που δεν εντάσσεται στην επαγγελματική ιδιότητα του καταναλωτή ως εταιρεία ή αυτοαπασχολούμενος:

Όροι υπαναχώρησης
  1. Έχετε το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση με εμάς κατά τη διάρκεια που καθορίζεται ακολούθως, στον Όρο 3. Αυτό σημαίνει ότι εάν κατά τη σχετική περίοδο αλλάξετε γνώμη ή αποφασίσετε για οποιονδήποτε λόγο πως δεν επιθυμείτε να λάβετε ή να κρατήσετε ένα προϊόν, μπορείτε να μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και τα χρήματά σας θα σας επιστραφούν.

  2. Παρόλα αυτά, το δικαίωμα υπαναχώρησης δεν ισχύει στις εξής περιπτώσεις:

  (α) Τα σφραγισμένα προϊόντα δεν είναι κατάλληλα για επιστροφή για λόγους υγιεινής ή προστασίας της υγείας εάν η σφράγιση των προϊόντων έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

  (β) Σφραγισμένες εγγραφές ήχου ή εικόνας ή σφραγισμένο λογισμικό υπολογιστών σε σφραγισμένη συσκευασία εάν η σφράγιση έχει αφαιρεθεί μετά την παράδοση.

  (γ) Τα προϊόντα έχουν αναμειχθεί με άλλα είδη μετά την παράδοση και δεν μπορούν να διαχωριστούν.

  3. Το νόμιμο δικαίωμά σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση με εμάς ξεκινά από την ημερομηνία επιβεβαίωσης (η ημερομηνία κατά την οποία σας στέλνουμε ένα email για να επιβεβαιώσουμε την αποδοχή της παραγγελίας σας και ξεκινά η ισχύς της σύμβασής σας με εμάς). Η προθεσμία για την υπαναχώρησή σας από τη σύμβαση εξαρτάται από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει και από τον τρόπο παράδοσής τους, όπως περιγράφεται ακολούθως:

  3.1 Εάν η σύμβασή σας αφορά σε ένα προϊόν (το οποίο δεν παραδόθηκε με επιμέρους παραδόσεις ή σε διάφορες ημέρες), η καταληκτική ημερομηνία είναι στο τέλος της περιόδου των 14 ημερών μετά την ημέρα που παραλάβατε το προϊόν.

  3.2 Εάν η σύμβασή σας αφορά είτε

  (α) σε ένα προϊόν που παραδόθηκε με επιμέρους παραδόσεις ή σε διάφορες ημέρες είτε

  (β) σε διάφορα προϊόντα που παραδόθηκαν σε διάφορες ημέρες, η καταληκτική ημερομηνία είναι 14 ημέρες μετά την ημέρα που παραλάβατε την τελευταία παράδοση του προϊόντος ή το τελευταίο από τα προϊόντα που έχετε παραγγείλει.

  4. Για να υπαναχωρήσετε από τη σύμβασή σας: Πρέπει απλά να μας ενημερώσετε ότι έχετε αποφασίσει να υπαναχωρήσετε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διαθέσιμη φόρμα υπαναχώρησης (PDF) ή να μας ταχυδρομήσετε την υπαναχώρησή σας στη διεύθυνση OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg. Μπορείτε επίσης να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα email στην ηλεκτρονική διεύθυνση shop.support@olympus.eu ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 00800-65967873 ή μέσω φαξ στον αριθμό +420 221 985 599. Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας με email ή ταχυδρομική επιστολή, παρακαλούμε να αναφέρετε λεπτομέρειες για την παραγγελία σας ώστε να την προσδιορίσουμε. Εάν μας στείλετε τη γνωστοποίηση υπαναχώρησης με email ή ταχυδρομική επιστολή, η υπαναχώρηση ισχύει από την ημερομηνία αποστολής του email ή της ταχυδρομικής επιστολής.

  5. Εάν υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

  (α) Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την αγορά των προϊόντων. Ωστόσο, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι έχουμε το νόμιμο δικαίωμα να μειώσουμε το επιστρεφόμενο ποσό για να αντισταθμίσουμε ενδεχόμενη μείωση της αξίας των προϊόντων, εάν αυτή η μείωση της αξίας έχει προκληθεί από χειρισμό των προϊόντων κατά τρόπο που δεν επιτρέπεται σε ένα κατάστημα.

  (β) Θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα που καταβάλατε για την αποστολή των προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, το μέγιστο επιστρεφόμενο ποσό αντιστοιχεί στο κόστος της στάνταρ μεθόδου αποστολής που παρέχουμε (με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για μία συνήθη και γενικά αποδεκτή μέθοδο).

  (γ) Θα πραγματοποιήσουμε την ενδεχόμενη επιστροφή χρημάτων το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός των παρακάτω αναφερόμενων προθεσμιών:

  (i) Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν: 14 ημέρες από την ημέρα που μας επιστρέψατε το προϊόν ή, εάν αυτό έχει γίνει νωρίτερα, την ημέρα που θα λάβουμε απόδειξη από εσάς ότι μας έχετε επιστρέψει το προϊόν. Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επιστροφής ενός προϊόντος σε εμάς, ανατρέξτε στον Όρο 8.

  (ii) Εάν δεν έχετε παραλάβει το προϊόν: 14 ημέρες από την ημέρα που θα μας ενημερώσετε για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση.

  6. Εάν μας έχετε επιστρέψει τα προϊόντα σύμφωνα με αυτούς τους όρους υπαναχώρησης λόγω ελαττωμάτων ή εσφαλμένης περιγραφής τους, θα σας επιστρέψουμε το αντίτιμο των προϊόντων στο ακέραιο, μαζί με ενδεχόμενα έξοδα αποστολής και τυχόν αιτιολογημένα έξοδα αποστολής που έχουν προκύψει για την επιστροφή των προϊόντων σε εμάς.

  7. Η επιστροφή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο πληρωμής που έχετε χρησιμοποιήσει για την εξόφληση των προϊόντων.

  8. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν προτού αποφασίσετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση:

  (α) Πρέπει να μας επιστρέψετε το προϊόν χωρίς άσκοπη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση προτού παρέλθει διάστημα 14 ημερών από την ημέρα που μας γνωστοποιήσετε την επιθυμία σας για υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

  (β) Θα καλύψουμε το κόστος της επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

  9. Καθώς είστε πελάτης, έχουμε νόμιμη υποχρέωση να παρέχουμε προϊόντα που συμμορφώνονται με την παρούσα σύμβαση και έχετε νόμιμα δικαιώματα σε σχέση με προϊόντα που είναι ελαττωματικά ή που δεν ανταποκρίνονται στην περιγραφή τους. Αυτά τα νόμιμα δικαιώματα δεν θίγονται από το δικαίωμά σας για επιστροφή των προϊόντων σε εμάς και επιστροφή των χρημάτων σας σε αυτούς τους όρους υπαναχώρησης ή σε οποιοδήποτε άλλο μέρος των όρων και προϋποθέσεων συναλλαγών.

Ενότητα 4 Τιμές

Η τιμή ενός προϊόντος που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας περιλαμβάνει Φ.Π.Α., ωστόσο δεν περιλαμβάνει έξοδα αποστολής, καθώς και τραπεζικά έξοδα και χρεώσεις πιστωτικών καρτών (εκτός εάν έχει καθοριστεί διαφορετικά).

Η τιμή που αναφέρεται στην επιβεβαίωση παραγγελίας είναι η τελική τιμή και περιλαμβάνει όλους τους φόρους (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). Η συγκεκριμένη τιμή είναι το άθροισμα της τιμής του προϊόντος, των εξόδων αποστολής και παράδοσης, των τραπεζικών εξόδων και των χρεώσεων των πιστωτικών καρτών.

Ενότητα 5 Παράδοση

Τα στοιχεία για την προθεσμία παράδοσης βασίζονται στους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης που μας γνωστοποιούνται από τρίτα μέρη. Δεν μπορούμε, ωστόσο, να αναλάβουμε ευθύνη για την ακριβή τήρηση των αναφερόμενων χρόνων παράδοσης. Ο παραγγελιοδότης δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση ή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λόγω καθυστέρησης της παράδοσης, εφόσον η καθυστέρηση δεν έχει προκληθεί από την Olympus ή έναν επιχειρησιακό εταίρο της και δεν οφείλεται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Εάν η καθυστέρηση της παράδοσης υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες, ο παραγγελιοδότης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη συμφωνία.

Εάν η Olympus δεν μπορεί να εκτελέσει την παράδοση των παραγγελμένων προϊόντων και αυτό δεν οφείλεται στην Olympus αλλά σε προμηθευτή της που δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις, έχουμε δικαίωμα να υπαναχωρήσουμε από τη συμφωνία με τον παραγγελιοδότη. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε άμεσα τον παραγγελιοδότη ότι το προϊόν που έχει παραγγείλει δεν είναι διαθέσιμο. Τα νόμιμα δικαιώματα του παραγγελιοδότη δεν θίγονται.

Εάν η παράδοση στον παραγγελιοδότη δεν είναι δυνατή, επειδή τα παραδιδόμενα προϊόντα δεν χωρούν να περάσουν από την πόρτα εισόδου, την πόρτα της κατοικίας ή τη σκάλα του παραγγελιοδότη ή επειδή ο παραγγελιοδότης δεν είναι παρών στη διεύθυνση παράδοσης αν και έχει ενημερωθεί για τον χρόνο παράδοσης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος πριν την παράδοση, τα έξοδα της ανεκτέλεστης παράδοσης βαραίνουν τον παραγγελιοδότη.

Ενότητα 6 Όροι πληρωμής

Όλες οι πληρωμές καθίστανται πληρωτέες αμέσως μετά τη σύναψη της σύμβασης. Η Olympus επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκχωρήσει σε τρίτους την απαίτησή της έναντι του αγοραστή, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων. Καταρχήν, προσφέρουμε τις δυνατότητες πληρωμής που περιγράφονται ακολούθως, ωστόσο, διατηρούμε το δικαίωμα – ανάλογα με το αποτέλεσμα του ελέγχου φερεγγυότητας – να προσφέρουμε για την παραγγελία σας μόνο ορισμένες μεθόδους πληρωμής.

Όταν χρησιμοποιείτε μία μέθοδο πληρωμής, την οποία προσφέρουμε μέσω του παρόχου μας υπηρεσιών πληρωμών, Wirecard (Wirecard Bank AG), τα δεδομένα πληρωμής μπορούν να συλλεχθούν από την Wirecard. Με τη χρήση μίας μεθόδου πληρωμής της Wirecard, δεν συνάπτεται καμία σύμβαση μεταξύ της Wirecard και του πελάτη. Οι απαιτήσεις της Olympus έναντι του πελάτη εκχωρούνται στην Wirecard και ο πελάτης δικαιούται να πραγματοποιήσει πληρωμές με εξοφλητικό χαρακτήρα στην Wirecard.

Πληρωμή με πιστωτική κάρτα: Όταν χρησιμοποιείται η μέθοδος πληρωμής με πιστωτική κάρτα (Visa και Mastercard), μεταφέρεστε στην Wirecard, τον πάροχό μας υπηρεσιών πληρωμών. Πληρώνετε απευθείας εκεί, εισάγοντας τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας και την εισαγωγή των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας, η πιστωτική σας κάρτα χρεώνεται άμεσα.

Ενότητα 7 Συμψηφισμός, παρακράτηση

Ο παραγγελιοδότης έχει δικαίωμα συμψηφισμού μόνον εάν οι ανταπαιτήσεις του είναι νόμιμες ή μη αμφισβητούμενες από την Olympus. Ο παραγγελιοδότης επιτρέπεται να ασκήσει δικαίωμα παρακράτησης μόνο στον βαθμό που οι ανταπαιτήσεις του αφορούν στην ίδια συμβατική σχέση.

Ενότητα 8 Παρακράτηση κυριότητας

Τα προϊόντα παραμένουν στην κυριότητα της Olympus μέχρι να εξοφληθούν ολοσχερώς.

Ενότητα 9 Εγγύηση

Για όλα τα προϊόντα που πωλούνται από το Olympus Online Shop υφίστανται νόμιμα δικαιώματα εγγύησης. Η εκχώρηση των αξιώσεων εγγύησης από τον παραγγελιοδότη αποκλείεται. Σε περίπτωση μεταγενέστερης εκπλήρωσης μέσω αντικατάστασης προϊόντων, ο παραγγελιοδότης υποχρεούται να επιστρέψει στην Olympus, με δική της χρέωση, εντός 30 ημερών τα προϊόντα που παρέλαβε αρχικά. Οι επιστροφές καλύπτονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Olympus επιφυλάσσεται του δικαιώματος αξίωσης αποζημίωσης υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τη νομοθεσία.

Ενότητα 10 Ευθύνη

Η Olympus δεν ευθύνεται για ζημίες που δεν έχουν προκληθεί στο παραδιδόμενο προϊόν. Συγκεκριμένα, η Olympus δεν ευθύνεται για διαφυγόντα κέρδη ή άλλες οικονομικές απώλειες του παραγγελιοδότη. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή περιορισμού της συμβατικής ευθύνης της Olympus, αυτός ο αποκλεισμός ή περιορισμός ευθύνης ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των υπαλλήλων, των αντιπροσώπων και των πρακτόρων της Olympus. Αυτοί οι περιορισμοί δεν ισχύουν για ζημίες που οφείλονται σε πρόθεση ή βαριά αμέλεια ή για ατομικό τραυματισμό. Επίσης δεν ισχύουν σε περίπτωση διεκδίκησης νομικά ρυθμιζόμενων αξιώσεων του παραγγελιοδότη.Σε περίπτωση παράβασης από αμέλεια μιας συμβατικής υποχρέωσης της Olympus (“καρδινάλιος υποχρέωση”) και αυτή η παράβαση θέτει σε κίνδυνο την επίτευξη του συμβατικού σκοπού ή σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων, η εκπλήρωση των οποίων είναι σημαντική για τη σωστή εφαρμογή της σύμβασης και γενικά βασίζεστε στην τήρησή τους, η υποχρέωση αποζημίωσης για υλικές ζημίες περιορίζεται στην τυπικά αναμενόμενη ζημία.

Ενότητα 12 Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

Ισχύει η Germany νομοθεσία, με εξαίρεση τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών αγαθών (CISG). Συμφωνείται ότι αποκλειστική δωσιδικία έχουν τα δικαστήρια της πόλης Hamburg εάν ο παραγγελιοδότης δεν είναι καταναλωτής.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) με αρ. 524/2013, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μία πλατφόρμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι διαθέσιμη στον σύνδεσμο http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Δεν έχουμε την πρόθεση ούτε την υποχρέωση να συμμετάσχουμε σε μία διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον ενός οργάνου συμβιβασμού καταναλωτών (πληροφορία σύμφωνα με την Ενότητα 36 της γερμανικής Πράξης Επίλυσης Διαφορών Καταναλωτών - VSBG).


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το τμήμα παραπόνων της εταιρείας μας μέσω email (shop.support@olympus.eu), τηλεφωνικά (00800-65967873) ή μέσω φαξ (+420 221 985 599).

Για να συνεχίσετε τη διαδικασία παραγγελίας, θα πρέπει να αποδεχτείτε αυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις συναλλαγών.