Παράδοση

Ώρες παράδοσης

Οι παραγγελίες παραδίδονται εντός 3-4 εργάσιμων ημερών, εφόσον έχουν υποβληθεί πριν από τις 1 μ.μ. Δηλαδή, εάν υποβάλετε μια παραγγελία τη Δευτέρα πριν από τις 1 μ.μ., αυτή θα αποσταλεί την ίδια ημέρα και θα παραδοθεί το αργότερο την Πέμπτη.

Η Olympus φροντίζει για την παράδοση όλων των αγορών εντός της περιόδου που επισημαίνεται στον ιστότοπο. Ωστόσο, οι χρόνοι που αναφέρονται στον ιστότοπο είναι ενδεικτικοί. Η Olympus δεν ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο σε περίπτωση παράδοσης μιας παραγγελίας σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης ή/και η υπέρβαση του ορίου των τριάντα ημερών από την υποβολή της παραγγελίας δεν συνεπάγεται αυτόματα αθέτηση από την πλευρά της Olympus.

Μέθοδος παράδοσης

Εάν η υπηρεσία ταχυμεταφοράς δεν καταφέρει να παραδώσει την παραγγελία σας την πρώτη φορά, θα βρείτε ένα μήνυμα με πληροφορίες σχετικά με το υποκατάστημα της μεταφορικής εταιρείας στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία σας. Εάν δεν δώσετε διαφορετικές οδηγίες, η υπηρεσία ταχυμεταφοράς θα επιστρέψει την επόμενη εργάσιμη ημέρα και, αν και πάλι δεν καταφέρει να παραδώσει την παραγγελία, θα αφήσει ένα ακόμα μήνυμα.

Εάν αποτύχει και η δεύτερη προσπάθεια παράδοσης, θα βρείτε ένα σημείωμα με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για να επικοινωνήσετε με τη μεταφορική εταιρεία και να βρείτε μια βολική λύση για να παραλάβετε το πακέτο. Το πακέτο θα παραμείνει στις εγκαταστάσεις της μεταφορικής εταιρείας για 10 εργάσιμες ημέρες. Εάν δεν λάβουμε οδηγίες από εσάς εντός αυτού του χρονικού πλαισίου, το πακέτο θα επιστραφεί στον αποστολέα.

Όλα τα προϊόντα είναι ασφαλισμένα από την Olympus μέχρι να ολοκληρωθεί η παράδοσή τους στη διεύθυνσή σας. Εάν το πακέτο παράδοσης έχει εμφανείς φθορές στη συσκευασία, θα πρέπει να αρνηθείτε την παραλαβή. Σε αυτήν την περίπτωση, θα δρομολογηθεί νέα αποστολή μετά την επιστροφή του πακέτου σε εμάς.

Τυχόν παράπονα που σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα προϊόντα παράδοσης (συμπεριλαμβανομένων ετικετών που λείπουν) πρέπει να γνωστοποιούνται το αργότερο δύο εργάσιμες ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων μέσω e-mail στην Olympus στη διεύθυνση: shop.support@olympus.eu ή τηλεφωνικά στον αριθμό 00800-65967873.