Generelle e-handelsbetingelser

Generelle e-handelsbetingelser for Olympus Online Shoppen

Afsnit 1 Anvendelse

For forretningsforholdet mellem Olympus Danmark A/S, Tempovej 48 – 50, 2750 Ballerup, registreret i Ballerup handelsregister under nummer 1010073959, momsnummer DK 16316296 (efterfølgende benævnt "Olympus", "vi", "os") og ordregiveren gælder følgende generelle handelsbetingelser i den på tidspunktet for ordren gældende version. Olympus anerkender ikke nogen afvigende betingelser fra ordregivers side, medmindre Olympus har accepteret en sådan anmodning skrifteligt.

Kontakt: shop.support@olympus.eu

Afsnit 2 Indgåelse af kontrakt

Ordrer kan udelukkende indsendes online på Olympus Shop hjemmesiden på https://shop.olympus.eu.

Før ordren afsendes, kan ordregiveren til enhver tid se og ændre dataene. Ordren fra ordregiveren udgør et bindende tilbud til os om at indgå en aftale. Ordren kan dog kun indsendes og overføres, hvis ordregiveren krydser af i det tilhørende afkrydsningsfelt for at acceptere disse handelsbetingelser, og anmodningen derefter accepteres. Hvis ordregiveren sender en ordre, sender vi en e-mail, der bekræfter modtagelsen af ordren og oplister detaljerne (ordrebekræftelse). Denne ordrebekræftelse udgør ikke en accept af tilbuddet, men har til formål at informere ordregiveren om, at vi har modtaget ordren. En aftale træder først i kraft, når vi sender det bestilte produkt til ordregiveren og bekræfter forsendelsen via en anden e-mail (forsendelsesbekræftelse). Hvis den købte vare er immateriel (f.eks. en kupon eller aktiveringskode), sker forsendelsen med forsendelsesbekræftelsen. Aftalen omfatter ikke produkter, der ikke er anført i forsendelsesbekræftelsen. Aftalepartneren er Olympus. Olympus tilbyder ikke produkter til salg til mindreårige. Selv vores produkter til børn kan kun købes af voksne.

Afsnit 3 Annulleringsret

Forbrugerne har ret til annullering under følgende betingelse. En forbruger er en fysisk person, med hvem en juridisk transaktion er aftalt hovedsageligt med henblik på et formål, der ikke kan tildeles deres kommercielle eller selvstændige forretningsaktivitet:

Opsigelsesbetingelser
  1. De er juridisk berettiget til at opsige Deres aftale med os i den i paragraf 3 angivne periode. Det betyder, at De, hvis De inden for den pågældende periode ombestemmer Dem eller af andre grunde beslutter, at De ikke ønsker af modtage eller beholde et produkt, kan meddele os, at De har besluttet at opsige aftalen, og få pengene tilbage.

  2. Denne opsigelsesret gælder dog ikke, hvis der er tale om:

  (a) forseglede produkter, som ikke er egnede til returnering af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde, hvis forseglingen brydes efter levering;

  (b) forseglede audio- eller video-optagelser eller forseglet computer-software, når disse produkters forsegling brydes, efter at De har modtaget dem; eller

  (c) produkter, som sammensættes med andre genstande efter leveringen og ikke kan udskilles igen.

  3. Deres juridiske ret til at opsige Deres aftale med os løber fra bekræftelsesdatoen (den dato, hvor vi sender Dem en e-mail, som bekræfter, at vi godkender Deres ordre, og der oprettes en aftale mellem Dem og os). Deres frist for opsigelse af aftalen afhænger derefter af, hvad De har bestilt, og hvordan det leveres, som anført nedenfor:

  3.1 Hvis Deres aftale omfatter et enkelt produkt (som ikke delleveres på forskellige dage), er slutdatoen 14 dage efter den dato, hvor De modtager produktet;

  3.2 Hvis Deres aftale omfatter:

  (a) ét produkt, som delleveres på forskellige dage; eller

  (b) flere produkter, som leveres på forskellige dage, er slutdatoen 14 dage efter den dag, hvor De modtager den sidste dellevering af produktet eller det sidste af de bestilte produkter;

  4. Sådan opsiger De Deres aftale:

  De skal blot meddele os, at De har besluttet at opsige aftalen. De kan benytte den formular, som De finder på PDF eller sende et brev til Olympus Danmark A/S, Tempovej 48 – 50, 2750 Ballerup. De kan også sende en e-mail til shop.support@olympus.eu, kontakte os på telefon +45-44 73 47 00 eller sende en fax til +45 44 73 48 01. Hvis De sender en e-mail eller et brev, bedes De angive Deres ordreoplysninger, så vi kan identificere ordren. Hvis De sender os Deres opsigelsesmeddelelse pr. e-mail eller pr. post, træder Deres opsigelse i kraft fra den dato, hvor De sender e-mailen eller poster brevet til os.

  5. Hvis De opsiger Deres aftale, vil vi:

  (a) refundere den pris, De har betalt for produkterne. Vær dog opmærksom på, at vi ifølge lovgivningen har ret til at fratrække en eventuel forringelse af varernes værdi, hvis den skyldes, at De har håndteret dem på en måde, som ikke vil være tilladt i en butik;

  (b) refundere Dem eventuelle forsendelsesomkostninger, dog vil den maksimale refundering i henhold til lovgivningen være omkostningerne ved den leveringsmetode, som vi tilbyder som standard (forudsat at det er en almindelig og generelt acceptabel metode);

  (c) Foretage eventuelle refunderinger, som tilkommer Dem, så snart som muligt og altid inden for de nedenfor anførte frister:

  (i) hvis De har modtaget produktet: 14 dage efter den dag, hvor vi modtager produktet retur eller, hvis tidligere, den dag, hvor De leverer bevis for, at De har sendt produktet tilbage til os. Oplysninger om, hvordan et produkt returneres til os: Se paragraf 8;

  (ii) hvis De ikke har modtaget produktet: 14 dage efter, at De meddeler os, at De har besluttet at opsige aftalen.

  6. Hvis De har returneret produkterne til os i overensstemmelse med disse opsigelsesbetingelser, fordi de har fejl eller ikke svarer til beskrivelsen, vil vi refundere produkternes fulde pris sammen med alle relevante forsendelsesgebyrer og alle rimelige omkostninger, som De har haft ved at returnere produktet til os.

  7. Vi vil benytte den samme metode ved refunderingen, som De har benyttet ved betalingen.

  8. Hvis et produkt er leveret til Dem, før De beslutter dem for at opsige aftalen:

  (a) skal De returnere det til os uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter den dag, hvor De meddeler os, at De ønsker at opsige aftalen;

  (b) vil vi dække omkostningerne til returnering af produkterne til os.

  9. Da De er forbruger, er vi juridisk forpligtet til at levere produkter, som er i overensstemmelse med denne aftale, og De har juridiske rettigheder i forbindelse med produkter, som har fejl eller ikke er i overensstemmelse med beskrivelsen. Disse juridiske rettigheder påvirkes ikke af Deres ret til returnering og refundering ifølge disse opsigelsesbetingelser eller andet i Vilkår og betingelser.

Afsnit 4 Priser

Prisen på et produkt, der vises på hjemmesiden, forstås som inklusive moms, men eksklusive forsendelsesomkostninger, bank- og kreditkortafgifter (medmindre andet er angivet).

Prisen angivet på ordrebekræftelsen er den endelige pris og inkluderer alle afgifter (inkl. moms). Denne pris inkluderer prisen på produktet samt eventuelle forsendelses- og leveringsomkostninger, bankgebyrer eller afgifter, der påløber ved betaling med kreditkort.

Afsnit 5 Levering

Oplysningerne om leveringstiden er baseret på informationer fra tredjepart. Vi kan dog ikke påtage os ansvaret for den nøjagtige overholdelse af de angivne leveringstider. Medmindre forsinkelsen er forårsaget af Olympus eller et partnerselskab, og forsætlig eller grov uagtsomhed, har ordregiveren ikke ret til kompensation eller til at annullere kontrakten som følge af forsinket levering. Hvis leveringsforsinkelsen er mere end tredive (30 dage), har ordregiver ret til at annullere ordren.

Hvis vi ikke er i stand til at levere de bestilte varer uden skyld fra vores side, fordi vores leverandør ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, har vi ret til at annullere kontrakten med ordregiveren. I dette tilfælde informeres ordregiver straks om, at det bestilte produkt ikke er tilgængeligt. Ordregiverens lovbestemte rettigheder forbliver upåvirkede.

Hvis levering til ordregiver ikke er mulig, fordi de leverede varer ikke passer gennem ordregiverens indgangsdør, hoveddør eller trappeskakt, eller hvis ordregiveren ikke er til stede på leveringsadressen, selvom ordregiveren er blevet informeret om leveringen indenfor en rimelig frist forud for leveringen, bærer ordregiver omkostningerne for den mislykkede levering.

Afsnit 6 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfalder til betaling straks efter aftalens indgåelse. Olympus forbeholder sig ret til at overdrage sin fordring mod køber inklusive samtlige dertil hørende rettigheder til tredjemand. Vi tilbyder principielt nedenfor beskrevne betalingsmuligheder, men forbeholder os dog, kun at tilbyde dig visse betalingsmetoder for din ordre - afhængig af resultatet af vores kredit-tjek.

1. Wirecard betalingsmetoder:

Når du anvender en betalingsmåde, som vi tilbyder gennem Wirecard (Wirecard Bank AG), vores udbyder for betalingsservice, kan dine betalingsdata blive indsamlet af Wirecard. Når der anvendes en Wirecard-betalingsmetode, indgås der ikke nogen aftale mellem Wirecard kunden. Olympus‘ fordringer mod kunden aftrædes til Wirecard, og kunden er berettiget til at foretage betalinger med frigørende virkning til Wirecard.

Betaling med kreditkort: Når du anvender en betalingsmetode pr. kreditkort (Visa og Mastercard), bliver du ledt videre til vores udbyder for betalingsservice Wirecard. Du betaler direkte der ved at indtaste dine kreditkortoplysninger. Efter afgivelse af ordren og indtastning af dine kreditkortoplysninger bliver dit kreditkort belastet direkte.

2. Betaling med Klarna:

I samarbejde med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stokholm, Sverige, tilbyder vi dig endvidere følgende betalingsmuligheder.

Køb på faktura: Klarna fakturakøb stilles kun til rådighed for forbrugere, og betalingen skal ske direkte til Klarna. Ved køb på faktura med Klarna modtager du først dine varer og har derefter en betalingsfrist på 14 dage. Under selve købsproceduren modtager du nærmere oplysninger om Klarna fakturakøbet. Brug af denne betalingsmåde forudsætter et positivt kredit-tjek.

Køb på afbetaling: Klarna køb på afbetaling stilles kun til rådighed for forbrugere, og betalingen skal ske direkte til Klarna. Med Klarnas finansieringsservice kan du betale dit køb i månedsrater på mindst 1/24 af det samlede beløb resp. til de vilkår, der anføres under bestillingsproceduren. Brug af denne betalingsmåde forudsætter et positivt kredit-tjek.

Afsnit 7 Modregning, forbehold

Ordregiveren har kun ret til modregning, hvis modkravet er fastsat ved lov eller er uanfægtet af Olympus. Ordregiveren har kun ret til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang modkravet er baseret på det samme kontraktforhold.

Afsnit 8 Ejendomsforbehold

Varerne forbliver Olympus' ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

Afsnit 9 Garanti

Der findes lovbestemte garantier for alle varer købt i Olympus Online Shop. Tildelingen af garantikrav fra ordregiveren er udelukket.

Hvis efterfølgende opfyldelse sker ved erstatningslevering, er ordregiveren forpligtet til at returnere de oprindeligt leverede varer inden for 30 dage til Olympus på Olympus' regning. For returleveringer gælder lovpligtig ret. Olympus forbeholder sig retten til at påberåbe sig erstatning i henhold til de lovmæssige betingelser.

Afsnit 10 Ansvarsbegrænsning

Olympus er ikke ansvarlig for skader, der ikke er forvoldt med den leverede vare. Især er Olympus ikke ansvarlig for ordregiverens tabte fortjeneste eller andre økonomiske tab. I det omfang Olympus' ansvar er udelukket eller begrænset, og denne udelukkelse eller begrænsning gælder også for det personlige ansvar for deres ansatte, repræsentanter og udpegede agenter. Disse begrænsninger gælder ikke for skader baseret på forsæt eller grov uagtsomhed eller for personskade. Det gælder heller ikke, hvis ordregiveren hævder lovpligtig ret. Hvis Olympus uagtsomt overtræder en forpligtelse i hh. til kontrakten ("kardinalforpligtelse"), og denne overtrædelse udgør en risiko for opfyldelsen af det kontraktmæssige formål eller for overtrædelse af told, hvor deres opfyldelse er afgørende for en korrekt gennemførelse af kontrakten, og for den overholdelse man regelmæssigt stoler på, er forpligtelsen til at refundere materiel skade begrænset til skade, der typisk forventes.

Afsnit 12 Gældende lov og konfliktløsning

Dansk lov gælder, med undtagelse af FN's indkøbslov (CISG). Ballerup er aftalt som jurisdiktion, hvis ordregiveren ikke er en forbruger.

I henhold til forordningen (EU) nr. 524/2013 har EU-Kommissionen oprettet en platform til onlinetvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet; lovteksten kan findes på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Vi er hverken villige eller forpligtede til at deltage i en tvistbilæggelsesproces foran en forbruger voldgiftsmyndighed (oplysninger i henhold til § 36 i den tyske forbrugerlov - VSBG).

Du kan kontakte vores klageafdeling direkte via e-mail (shop.support@olympus.eu), telefon (00800- 65967873) eller fax (+420 221 985 599) for yderligere oplysninger.

For at fortsætte ordreprocessen skal du acceptere disse generelle e-handelsbetingelser.