Generelle e-handelsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser for OM Digital Solutions onlineshop

§ 1 Gyldighedsområde

For forretningsforholdet mellem OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany, der er registreret med hjemsted i Hamburg hos Erhvervsstyrelsen, under P-nummer HRB 163550 og CVR-nr. DK13169713 (herefter kaldet "OM Digital Solutions", "vi", "os"), og ordregiver gælder følgende almindelige forretningsbetingelser i den på tidspunktet for afgivelsen af bestillingen gældende version. OM Digital Solutions anerkender ikke nogen afvigende betingelser fra ordregivers side, medmindre OM Digital Solutions skriftligt har accepteret anvendelsen heraf.Kontakt: eshop.support@om-digitalsolutions.com

§ 2 Indgåelse af aftale

2.1 Bestillinger kan kun afgives online på websiden med OM Digital Solutions onlineshop under https://shop.olympus.eu. Før ordren afsendes, kan ordregiver når som helst se og ændre bestillingens data. Ordregiver afgiver et bindende tilbud om indgåelse af en aftale ved at klikke på knappen "['Køb nu']". Bestillingen kan dog kun indsendes og overføres, hvis ordregiver sætter kryds i feltet for accept af disse almindelige forretningsbetingelser. Modtagelsen af bestillingen fra ordregiver bekræfter vi ved at fremsende en e-mail, i hvilken vi bekræfter modtagelsen af bestillingen og angiver detaljerne i bestillingen (bekræftelse af bestilling). Denne bekræftelse af bestillingen udgør ikke nogen accept af tilbuddet, men tjener blot til at informere ordregiver om, at vi har modtaget ordregivers bestilling. Vi har først accepteret tilbuddet om at indgå en aftale i det øjeblik, hvor købsprisen helt eller delvist er blevet debiteret ordregiver. Ordregiver giver afkald på modtagelse af en accept fra os. Hvis der ikke skulle komme en aftale i stand, forbeholder vi os ret til at kræve ydelser, vi eventuelt har leveret, tilbage. Aftalepartneren er OM Digital Solutions. 

2.2 OM Digital Solutions tilbyder ikke produkter til salg til mindreårige. Selv vores produkter til børn kan kun købes af voksne.

2.3 Bemærk venligst, at vores online OM Digital Solutions Store er forbeholdt private kunder. Hvis du er en virksomhed, skal du være opmærksom på, at vi ikke udsteder momsfakturaer til vores kunder, når de køber via vores Online B2C-butik, og at du som virksomhed derfor ikke kan få tilbagebetalt moms.

2.4 Bemærk venligst, at vi kun sælger produkter i mængder, der svarer til det typiske behov i en gennemsnitlig husstand. Dette gælder både for antallet af bestilte produkter i en enkelt ordre og ved bestilling af flere ordrer for samme produkt, hvor den enkelte ordre udgør en mængde, der er typisk for en almindelig husstand.

§ 3 Fortrydelsesret

Forbrugere har ret til at fortryde aftalen under følgende betingelse. En forbruger er en fysisk person, med hvem en juridisk transaktion er aftalt hovedsageligt med henblik på et formål, der ikke hører under denne persons erhvervsmæssige eller selvstændige virksomhed.

BELÆRING OM FORBRUGERES FORTRYDELSESRET
  1. Du har en lovbestemt ret til at fortryde aftalen inden for den i den følgende § 3 anførte frist. Det betyder, at du, hvis du inden udløbet af den pågældende frist uanset årsagen hertil bestemmer dig for, at du alligevel ikke vil modtage eller beholde et produkt, kan meddele os, at du fortryder aftalen og vil have pengene tilbage.
  2. Denne fortrydelsesret gælder dog ikke, hvis der er tale om:
  (a) forseglede produkter, som af sundhedsmæssige eller hygiejniske grunde ikke er egnede til returnering, hvis forseglingen brydes efter levering
  (b) forseglede lyd- eller videooptagelser eller forseglet computersoftware, hvis disse produkters forsegling brydes, efter at du har modtaget dem, eller
  (c) produkter, som sammensættes med andre genstande efter leveringen og ikke kan adskilles igen.
  3. Din lovbestemte ret til at fortryde aftalen med os løber fra den dato, hvor aftalen er indgået. Din frist til at fortryde aftalen afhænger således af, hvad du har bestilt, og hvordan bestillingen leveres, som anført nedenfor:
  3.1 Hvis din aftale drejer sig om et enkelt produkt (som ikke delleveres på forskellige datoer), udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dato, hvor du eller en af dig udpeget tredjepart har modtaget produktet.
  3.2 Hvis din aftale enten drejer sig om:
  (a) ét produkt, som delleveres på forskellige datoer, eller
  (b) flere produkter, som leveres på forskellige datoer, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dato, hvor du har modtaget den sidste dellevering af produktet eller det sidste af de bestilte produkter.
  4. Udøvelse af fortrydelsesret:
  Du skal blot meddele os, at du vil gøre brug af din fortrydelsesret. Du kan benytte den formular til fortrydelse af aftalen, som foreligger, eller du kan skrive til OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany. Du kan også sende en e-mail til eshop.support@om-digitalsolutions.com. Hvis du sender en e-mail eller et brev, bedes du anføre detaljerne om din bestilling, så vi har bedre mulighed for at finde frem til bestillingen. Hvis du sender os din erklæring om fortrydelse pr. e-mail eller pr. post, træder din fortrydelse i kraft på den dato, hvor du sender e-mailen eller brevet til os.
  5. Hvis du fortryder aftalen, vil vi:
  (a) refundere den pris, du har betalt for produkterne. Du bør dog være opmærksom på, at vi i henhold til lovgivningen har ret til at fratrække en eventuel forringelse af produkternes værdi, hvis den skyldes, at du har håndteret dem på en måde, som ikke vil være tilladt i en butik.
  (b) refundere dine eventuelle forsendelsesomkostninger, dog vil den maksimale refusion i henhold til lovgivningen være omkostningerne ved den leveringsmetode, som vi tilbyder som standard (forudsat at det er en almindelig og generelt acceptabel metode).
  (c) foretage eventuelle refusioner, som du har krav på, så snart som muligt og altid inden for de nedenfor anførte frister:
  (i) hvis du har modtaget produktet: 14 dage efter den dato, hvor vi modtager produktet retur eller, hvis tidligere, den dato, hvor du fremlægger bevis for, at du har sendt produktet tilbage til os. Oplysninger om, hvordan et produkt returneres til os, findes i § 8.
  (ii) hvis du ikke har modtaget produktet: 14 dage efter, at du har meddelt os din beslutning om at fortryde aftalen.
  6. Hvis du har returneret produkterne til os i overensstemmelse med disse fortrydelsesbetingelser, fordi de er fejlbehæftede eller ikke svarer til beskrivelsen, refunderer vi produkternes fulde pris, inklusive alle relevante forsendelsesgebyrer og også de rimelige leveringsomkostninger, som du har haft ved at returnere produkterne til os.
  7. Vi vil benytte den samme betalingsmetode ved tilbagebetalingen, som du har benyttet ved betalingen af produkterne.
  8. Hvis du har fået leveret et produkt, inden du besluttede at gøre brug af din fortrydelsesret:
  (a) skal du returnere det til os uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage efter, at du har meddelt os, at du ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret.
  (b) dækker vi omkostningerne til returnering af produktet til os.
  9. Da du er en forbruger, er vi i henhold til lovgivningen forpligtede til at levere produkter, som er i overensstemmelse med denne aftale, og du har lovbestemte rettigheder i forbindelse med produkter, som er fejlbehæftede eller ikke svarer til beskrivelsen. Disse lovbestemte rettigheder berøres ikke af din ret til tilbagelevering og tilbagebetaling eller andre bestemmelser i de almindelige forretningsbetingelser.
AFSLUTNING PÅ BELÆRING OM FORTRYDELSESRET

§ 4 Priser

Den Produktpris, der angives på hjemmesiden, gælder inklusive moms, men eksklusive forsendelsesomkostninger, bank- og kreditkortgebyrer (medmindre andet er angivet).

Den pris, der er angivet i bekræftelsen af bestillingen, er den endelige pris og inkluderer alle skatter og afgifter (inkl. moms). Denne pris inkluderer prisen på produktet samt alle forsendelses- og leveringsomkostninger, bankgebyrer eller gebyrer, der opkræves ved betaling med kreditkort.

§ 5 Levering

Der foretages kun levering i Danmark. Oplysningerne om leveringstiden er baseret på informationer fra tredjepart. Vi kan dog ikke påtage os ansvaret for den nøjagtige overholdelse af de anførte leveringstider. Medmindre forsinkelsen er forårsaget af OM Digital Solutions eller et partnerselskab som følge af forsætlig eller grov uagtsomhed, har ordregiver ikke ret til kompensation eller til at annullere bestillingen som følge af forsinket levering. Hvis forsinkelsen af leveringen varer mere end 30 dage, har ordregiver ret til at annullere bestillingen.

Hvis vi desuden ikke er i stand til at levere de bestilte varer uden skyld fra vores side, fordi vores leverandør ikke opfylder sine kontraktlige forpligtelser, har vi ret til at annullere aftalen med ordregiver. I dette tilfælde informeres ordregiver straks om, at det bestilte produkt ikke kan leveres. Ordregivers lovbestemte rettigheder berøres ikke heraf.

Hvis levering til ordregiver ikke er mulig, fordi de bestilte produkter ikke kan komme igennem ordregivers indgangsdør, hoveddør eller trappeopgang, eller hvis ordregiver ikke er til stede på leveringsadressen, selvom ordregiver forud for leveringen er blevet informeret om leveringen med et rimeligt varsel, bærer ordregiver omkostningerne ved den fejlslagne levering.

§ 6 Betalingsbetingelser

Samtlige betalinger forfalder til betaling straks ved aftalens indgåelse. OM Digital Solutions forbeholder sig ret til at overdrage sin fordring mod ordregiver, inklusive samtlige dertil hørende rettigheder, til tredjepart. Vi tilbyder principielt nedenfor beskrevne betalingsmuligheder, men forbeholder os dog ret til kun at tilbyde dig visse betalingsmetoder for din bestilling - afhængig af resultatet af vores vurdering af kreditværdigheden.

1. Adyen betaling:

Når du anvender en betalingsmåde, som vi tilbyder igennem Adyen, vores udbyder for betalingsservice, kan dine betalingsdata blive indsamlet af Adyen. Ved anvendelsen af Adyen indgås der ikke nogen aftale mellem Adyen og kunden. De fordringer, som OM Digital Solutions har over for kunden, transporteres til Adyen, og kunden kan foretage betalinger til Adyen med frigørende virkning.

Betaling med kreditkort: Hvis du betaler med kreditkort (Visa og MasterCard), bliver du ledt videre til vores udbyder for betalingsservice Adyen. Her betaler du direkte ved at indtaste dine kreditkortoplysninger. Når du har afgivet din bestilling og indtastet dine kreditkortoplysninger, trækkes beløbet direkte på dit kreditkort.


2. Betaling via Klarna:

I samarbejde med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, S-111 34 Stokholm, Sverige, tilbyder vi dig desuden følgende betalingsmuligheder.

Køb på faktura: Det er kun forbrugere, der kan betale på faktura via Klarna, betalingen skal ske til Klarna. Ved køb på faktura via Klarna modtager du først dine varer og har derefter en betalingsfrist på 14 dage. Under selve bestillingen får du nærmere oplysninger om køb på faktura via Klarna. Brug af denne betalingsmåde forudsætter en positiv vurdering af din kreditværdighed.

Køb på afbetaling: Det er kun forbrugere, der kan betale på afbetaling via Klarna, og betalingen skal ske til Klarna. Med Klarnas finansieringsservice kan du betale dit køb i månedlige rater på mindst 1/24 af det samlede beløb hhv. på de vilkår, der anføres under bestillingen. Brug af denne betalingsmåde forudsætter en positiv vurdering af din kreditværdighed.

§ 7 Modregning, ret til tilbageholdelse

Ordregiveren har kun ret til modregning, hvis modkravet er bekræftet af retten, eller det er ubestridt. Ordregiver har kun ret til at udøve en tilbageholdelsesret i det omfang, modkravet er baseret på det samme aftaleforhold.

§ 8 Ejendomsforbehold

Varerne forbliver OM Digital Solutions' ejendom, indtil de er betalt fuldt ud.

§ 9 Garanti

De af loven fastsatte garantirettigheder gælder for alle varer, der er købt i OM Digital Solutions onlineshop. Ordregiver kan ikke transportere garantikrav til andre.

Hvis efterfølgende opfyldelse sker ved erstatningslevering, er ordregiver forpligtet til at returnere de oprindeligt modtagne varer inden for 30 dage for OM Digital Solutions' regning. For returleveringer finder kravene i lovgivningen anvendelse. OM Digital Solutions forbeholder sig ret til at gøre erstatningskrav gældende i henhold til de lovmæssige betingelser.

§ 10 Hæftelse

OM Digital Solutions hæfter kun for skader på den leverede genstand. Især hæfter OM Digital Solutions ikke for ordregivers tabte fortjeneste eller andre økonomiske tab. I det omfang OM Digital Solutions' ansvar er udelukket eller begrænset, gælder denne begrænsning af hæftelsen også for OM Digital Solutions’ medarbejderes, repræsentanters og medhjælperes personlige hæftelse. Disse begrænsninger gælder dog ikke for skader, der skyldes forsætlighed eller grov uagtsomhed eller personskader og heller ikke, hvis ordregiver gør lovbestemte krav gældende. Hvis OM Digital Solutions uagtsomt overtræder væsentlige pligter i henhold til aftalen ("kardinalforpligtelse"), og denne overtrædelse udgør en risiko for opfyldelsen af aftalens formål eller for overtrædelse af pligter, der er væsentlige for den korrekte opfyldelse af aftalen, og hvis opfyldelse du normalt kan stole på, begrænses forpligtelsen til at yde erstatning for tingsskader til de skader, der typisk kan forventes.

§ 11 Lovvalg og bilæggelse af tvister

Dansk lov finder anvendelse, idet De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb (CISG) og international privatret fraviges. Ballerup er aftalt som værneting, hvis ordregiver ikke er en forbruger.

Med forordning (EU) nr. 524/2013 har Europa-Kommissionen indført en platform til udenretslig bilæggelse af tvister. Denne kan ses på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi er ikke villige eller forpligtede til at deltage i en sag om bilæggelse af tvist for et forbrugerforligsorgan (information i henhold til forbrugerklageloven).

Du kan henvende dig direkte til vores klageafdeling pr. e-mail (eshop.support@om-digitalsolutions.com) for at få yderligere informationer.

Du kan kun fortsætte med bestillingen, hvis du accepterer disse almindelige forretningsbetingelser.