Условия за анулиране

Условия за анулиране

 1. 1. Имате законовото право да анулирате своя договор с нас през периода, постановен по-долу в клауза 3. Това означава, че по време на съответния период, ако размислите или решите по каквато и да било причина, че не искате да получите или задържите продукт, можете да ни уведомите относно решението си за анулиране на договора и възстановяване на пари.
 2. 2. Въпреки това, анулирането не се прилага в случай на:
 3. (a) запечатани продукти, които не са подходящи за връщане поради предпазни мерки, свързани със здравето, или причини, свързани с хигиената, ако са се разпечатали след доставка;
 4. (b) запечатани аудио- или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, след като тези продукти са разпечатани след получаване от Ваша страна; или
 5. (c) каквито и да било продукти, които са се смесили безвъзвратно с други артикули след тяхната доставка.
 6. 3. Вашето законово право да анулирате своя договор с нас започва от датата на потвърждаване (датата, на която сме Ви изпратили имейл, за да потвърдим нашето приемане на поръчката, и на която е сключен договор между нас и Вас). Крайният Ви срок за анулиране на договора тогава зависи от това какво сте поръчали и как се доставя, както е постановено по-долу:
 7. 3.1 Ако Вашият договор е за един продукт (който не се доставя на части в различни дни), крайната дата е изтичането на 14 дни след деня, на който сте получили продукта;
 8. 3.2 Ако Вашият договор е за едно от следните:
 9. (a) един продукт, който сте доставя на части в различни дни, или
 10. (b) няколко продукта, които сте доставят в различни дни,
 11. крайната дата е 14 дни след деня, на който сте получили последната част от продукта или последния от отделните продукти, които сте поръчали;
 12. 4. За да анулирате своя договор:
 13. Трябва само да ни уведомите, че сте взели решили за анулиране. Можете да използвате предоставения формуляр за анулиране (PDF) или да се свържете с нас по пощата на OM Digital Solutions GmbH, Domstraße 10, 20095 Hamburg, Germany Можете също така да ни изпратите имейл на eshop.support@om-digitalsolutions.com. Ако ще ни изпратите имейл или ще ни пишете, моля, включете данните за Вашата поръчка, за да ни помогнете с идентифицирането й. Ако ни изпратите Вашето известие по имейл или по пощата, тогава Вашето анулиране влиза в сила от датата на изпращане на имейла или писмото.

 14. 5. Ако анулирате Вашия договор, ние ще:
 15. (a) възстановим парите, които сте заплатили за продуктите. Въпреки това, моля, имайте предвид, че ни е позволено от закона да редуцираме сумата на възстановени пари с оглед на каквото и да било намаляване на стойността на стоките, ако това е причинено от Вашето боравене с тях по начин, който не би бил позволен в магазин.
 16. (b) да възстановим парите за каквито и да било разходи по доставката, които сте заплатили, но съгласно разрешеното от закона, максималното възстановяване на пари ще бъде в размер на разходите по доставката по стандартния метод за доставка, който предлагаме (при условие че това е стандартен и общо възприет метод);
 17. (c) да възстановим каквито и да било пари на Вас възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на крайните срокове, указани по-долу:
 18. (i) ако сте получили продукта: 14 дни след деня, на който получим продукта обратно от Вас, или ако е по-рано от този срок, денят, на който ни предоставите доказателство за изпращане на продукта обратно на нас. За информация относно начина на връщане на продукт на нас вижте клауза 8;
 19. (ii) ако не сте получили продукта: 14 дни, след като ни информирате за решението си да анулирате договора.
 20. 6. Ако сте върнали продуктите на нас при тези условия за анулиране, защото са неизправни или са описани по грешен начин, ще възстановим парите за продуктите изцяло заедно с каквито и да било приложими такси, както и каквито и да било приемливи разходи по доставката, начислени при връщането на артикула на нас.
 21. 7. Ще възстановим парите Ви по метода на плащане, който сте използвали.
 22. 8. Ако продукт Ви е доставен, преди да решите да анулирате своя договор:
 23. (a) тогава трябва да ни го върнете без прекомерно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни след деня, на който сте ни уведомили, че желаете да анулирате договора;
 24. (b) ние ще покрием разходите по връщането на продукта.
 25. 9. Тъй като сте клиент, сме законово задължени да предоставим продукти, които са в съответствие с този договор, и Вие имате законови права във връзка с продукти, които са неизправни или не отговарят на своето описание. Тези законови права не се влияят от Вашето право на връщане и възстановяване на пари при тези условия за анулиране или друго в Условията.