Общи бизнес условия за онлайн магазина

Общи бизнес условия за онлайн магазина на Olympus

Раздел 1 Обхват

За бизнес отношенията между OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg, регистрирана в търговския регистър на Hamburg под номер HRA 116518, номер по ДДС DE 118673662 (наричана по-нататък „Olympus“, „ние“, „нас“), и поръчващата страна се прилагат следните общи условия (ОУ) в съответствие с версията, която е в сила по времето на поръчката. Olympus не признава никакви условия, отклоняващи се от ОУ, на поръчващата страна, освен ако Olympus не даде писменото си съгласия за прилагането на такива условия.

Контакт: shop.support@olympus.eu

Раздел 2 Сключване на договор

Поръчките могат да се подават само онлайн на уебсайта на Магазина на Olympus на https://shop.olympus.eu. Преди да изпрати поръчката, поръчващата страна може да прегледа и промени данните по всяко време. Поръчката на поръчващата страна представлява за нас обвързваща оферта за сключване на споразумение. Поръчката обаче може да бъде подадена и прехвърлена само ако поръчващата страна постави отметка в съответното квадратче за отметка, за да приеме настоящите ОУ, и така искането е прието. Ако поръчващата страна подаде поръчка, ние изпращаме имейл, който потвърждава получаването на поръчката и съдържа подробните данни (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката не означава приемане на поръчката, а по-скоро има за цел да информира поръчващата страна, че сме получили поръчката. Споразумението влиза в сила само когато изпратим поръчания продукт на поръчващата страна и потвърдим изпращането чрез втори имейл (потвърждение на изпращането). Ако закупеният продукт е нематериален (напр. ваучер или код за активиране), изпращането се извършва с потвърждението на изпращането. Споразумението не включва продукти, които не са посочени в потвърждението на изпращането. Договорният партньор е Olympus. Olympus не предлага никакви продукти за продажба на непълнолетни. Дори нашите продукти за деца могат да бъдат закупени само от възрастни.

Раздел 3 Право на анулиране

Клиентите имат право на анулиране при следното условие. Клиент е всяко физическо лице, с когото е сключена правна сделка основно с цел, която не може да бъде причислена към неговата търговска дейност или към дейността му на самостоятелно заето лице:

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ВРЪЩАНЕ ЗА КЛИЕНТИ
Условия за анулиране
  1. Имате законовото право да анулирате своя договор с нас през периода, постановен по-долу в клауза 3. Това означава, че по време на съответния период, ако размислите или решите по каквато и да било причина, че не искате да получите или задържите продукт, можете да ни уведомите относно решението си за анулиране на договора и възстановяване на пари.

  2. Въпреки това, анулирането не се прилага в случай на:

  (a) запечатани продукти, които не са подходящи за връщане поради предпазни мерки, свързани със здравето, или причини, свързани с хигиената, ако са се разпечатали след доставка;

  (b) запечатани аудио- или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, след като тези продукти са разпечатани след получаване от Ваша страна; или

  (c) каквито и да било продукти, които са се смесили безвъзвратно с други артикули след тяхната доставка.

  3. Вашето законово право да анулирате своя договор с нас започва от датата на потвърждаване (датата, на която сме Ви изпратили имейл, за да потвърдим нашето приемане на поръчката, и на която е сключен договор между нас и Вас). Крайният Ви срок за анулиране на договора тогава зависи от това какво сте поръчали и как се доставя, както е постановено по-долу:

  3.1 Ако Вашият договор е за един продукт (който не се доставя на части в различни дни), крайната дата е изтичането на 14 дни след деня, на който сте получили продукта;

  3.2 Ако Вашият договор е за едно от следните:

  (a) един продукт, който сте доставя на части в различни дни, или

  (b) няколко продукта, които сте доставят в различни дни,

  крайната дата е 14 дни след деня, на който сте получили последната част от продукта или последния от отделните продукти, които сте поръчали;

  4. За да анулирате своя договор:

  Трябва само да ни уведомите, че сте взели решили за анулиране. Можете да използвате предоставения формуляр за анулиране (PDF) или да се свържете с нас по пощата на OLYMPUS EUROPA SE & Co. KG, Amsinckstr. 63, D-20097 Hamburg Можете също така да ни изпратите имейл на shop.support@olympus.eu, да се свържете с нас по телефона на 00800-65967873 или по факс на +4940237734-649. Ако ще ни изпратите имейл или ще ни пишете, моля, включете данните за Вашата поръчка, за да ни помогнете с идентифицирането й. Ако ни изпратите Вашето известие по имейл или по пощата, тогава Вашето анулиране влиза в сила от датата на изпращане на имейла или писмото.

  5. Ако анулирате Вашия договор, ние ще:

  (a) възстановим парите, които сте заплатили за продуктите. Въпреки това, моля, имайте предвид, че ни е позволено от закона да редуцираме сумата на възстановени пари с оглед на каквото и да било намаляване на стойността на стоките, ако това е причинено от Вашето боравене с тях по начин, който не би бил позволен в магазин.

  (b) да възстановим парите за каквито и да било разходи по доставката, които сте заплатили, но съгласно разрешеното от закона, максималното възстановяване на пари ще бъде в размер на разходите по доставката по стандартния метод за доставка, който предлагаме (при условие че това е стандартен и общо възприет метод);

  (c) да възстановим каквито и да било пари на Вас възможно най-бързо и във всеки случай в рамките на крайните срокове, указани по-долу:

  (i) ако сте получили продукта: 14 дни след деня, на който получим продукта обратно от Вас, или ако е по-рано от този срок, денят, на който ни предоставите доказателство за изпращане на продукта обратно на нас. За информация относно начина на връщане на продукт на нас вижте клауза 8;

  (ii) ако не сте получили продукта: 14 дни, след като ни информирате за решението си да анулирате договора.

  6. Ако сте върнали продуктите на нас при тези условия за анулиране, защото са неизправни или са описани по грешен начин, ще възстановим парите за продуктите изцяло заедно с каквито и да било приложими такси, както и каквито и да било приемливи разходи по доставката, начислени при връщането на артикула на нас.

  7. Ще възстановим парите Ви по метода на плащане, който сте използвали.

  8. Ако продукт Ви е доставен, преди да решите да анулирате своя договор:

  (a) тогава трябва да ни го върнете без прекомерно забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни след деня, на който сте ни уведомили, че желаете да анулирате договора;

  (b) ние ще покрием разходите по връщането на продукта.

  9. Тъй като сте клиент, сме законово задължени да предоставим продукти, които са в съответствие с този договор, и Вие имате законови права във връзка с продукти, които са неизправни или не отговарят на своето описание. Тези законови права не се влияят от Вашето право на връщане и възстановяване на пари при тези условия за анулиране или друго в Условията.


Раздел 4 Цени

Цената на даден продукт, показана на уебсайта, следва да се разбира като цена, включваща ДДС, но изключваща транспортни разходи, банкови такси и такси за използване на кредитни карти (освен ако не е посочено друго).

Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена и включва всички данъци (включително ДДС). Тази цена включва цената на продукта, както и всякакви разходи за транспорт и доставка, банкови тарифи или такси, които са дължими при плащане с кредитна карта.

Раздел 5 Доставка

Информацията за периода на доставка се базира на очакваните срокове за доставка, за които сме уведомени от трети страни. Ние обаче не можем да поемем отговорност за точното спазване на заявените срокове за доставка. Освен ако закъснението не е причинено от Olympus или от компания партньор и не се основава на умишлено действие или груба небрежност, поръчващата страна няма право на обезщетение или на анулиране на договора поради забавена доставка. Ако закъснението на доставката е повече от 30 (тридесет) дни, поръчващата страна има право на оттегляне от договора.

Ако не сме в състояние да доставим поръчаните стоки не по наша вина, тъй като нашият доставчик не изпълнява договорните си задължения, ние имаме право да се оттеглим от договора с поръчващата страна. В този случай поръчващата страна се информира незабавно, че поръчаният продукт не е наличен. Установените от закона права на поръчващата страна остават незасегнати.

Ако доставката до поръчващата страна не е възможна, тъй като доставените стоки не могат да преминат през входната врата, вратата на къщата или по стълбището на поръчващата страна, или ако поръчващата страна не присъства на адреса за доставка, при условие че поръчващата страна е била предварително информирана за доставката, поръчващата страна поема разходите по неуспешната доставка.

Раздел 6 Условия на плащане

Всички плащания са дължими веднага след сключването на договора. Olympus си запазва правото да прехвърли на трети страни вземанията си от клиента, включително всички свързани с тях права. По принцип предлагаме описаните по-долу начини на плащане, но в зависимост от резултата от проверката на платежоспособността, си запазваме правото да Ви предложим само определени методи на плащане за Вашата поръчка.

При използването на начина на плащане, който предлагаме чрез нашия доставчик на разплащателни услуги Wirecard (Wirecard Bank AG), данните за плащанията могат да бъдат събирани от Wirecard. Чрез използването на начина на плащане на Wirecard не се сключва договор между Wirecard и клиента. Взиманията на Olympus към клиента се възлагат на Wirecard и клиентът има право да извършва плащания към Wirecard с погасителен ефект.

Плащане с кредитна карта: При използване на кредитна карта (Visa и Mastercard) ще бъдете препратени към нашия доставчик на разплащателни услуги Wirecard. Там плащате директно, като въведете данните на кредитната си карта. След като изпратите поръчката си и въведете данните на кредитната си карта, кредитната Ви карта ще бъде таксувана директно.

Раздел 7 Приспадане, задържане

Поръчващата страна има само право на приспадане, ако насрещният иск е бил установен в съответствие със закона или не се оспорва от Olympus. На поръчващата страна се разрешава да упражни право на задържане само до степен, в която насрещният иск се основава на същите договорни отношения.

Раздел 8 Запазване на правото на собственост

Стоките остават собственост на Olympus до пълното им изплащане.

Раздел 9 Гаранция

Съществуват права на законоустановена гаранция за всички стоки, закупени в онлайн магазина на Olympus. Прехвърлянето на гаранционни искове от поръчващата страна се изключва.

Ако възникне последващо изпълнение чрез заместваща доставка, поръчващата страна е задължена да върне на Olympus първоначално доставените стоки в рамките на 30 дни за сметка на Olympus. За върнати доставки се прилагат законовите разпоредби. Olympus си запазва правото да предявява искове за вреди при определените от закона условия.

Раздел 10 Отговорност

Olympus не носи отговорност за щети, които не са причинени на доставения продукт; по-специално Olympus не носи отговорност за пропуснати ползи или други икономически щети на поръчващата страна. До степента, в която отговорността на Olympus се изключва или е ограничена, това изключване или ограничение на отговорността се прилага също така за личната отговорност на нейните служители, представители и упълномощени лица. Тези ограничения не се прилагат за щети, причинени от умишлени действия или поради груба небрежност, или за телесна повреда. Те също така не се прилагат, ако поръчващата страна се позове на регламентирано със закон право. Ако Olympus наруши поради небрежност съществено задължение по договора („кардинално задължение“) и това нарушение излага на риск постигането на договорната цел или за нарушаването на задължение, изпълнението на които е от съществено значение за правилното изпълнение на договора и на които редовно разчитате при тяхното спазване, задължението за възстановяване на имуществени щети се ограничава до щетите, които обикновено се очакват.

Раздел 11 Приложимо законодателство и разрешаване на спорове

Прилага се законодателството на Germany, с изключение на законодателството на ООН в областта на обществените поръчки (Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки). Hamburg е прието като мястото на компетентна юрисдикция, ако поръчващата страна не е потребител.

Съгласно Регламент (ЕС) № 524/2013 Европейската комисия е създала платформа за извънсъдебно решаване на спорове и тя е достъпна на http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ние нито желаем, нито сме задължени да участваме в процес за решаване на спор пред арбитражен орган на потребители (информация съгласно Раздел 36 от германския Закон за решаване на потребителски спорове – VSBG).


За допълнителна информация можете да се свържете с нашия отдел „Жалби“ директно по имейл (shop.support@olympus.eu), телефон (00800-65967873) или факс (+420 221 985 599).

За да продължи процесът на поръчване, Вие трябва да приемете настоящите Общи бизнес условия.