loading

BEZMAKSAS PIEGĀDE VISIEM PASŪTĪJUMIEM VIRS €100

Veikals » Palīdzība » Vienkārša atgriezšana
banBasket
Veikals » Palīdzība » Vienkārša atgriezšana

Ka pasutit – 4 vienkarši soli

Pasutijuma veikšana bus pavisam vienkarša. Sekojiet uz ekrana redzamajiem noradijumiem
1Pieregistrejieties
2Noradiet informaciju par piegadi
3Pabaudiet un apstipriniet pasutijumu
4Maksajiet

Pasutijuma apstiprinajums

Olympus jums uz e-pastu nosutis tris apstiprinajumus:

1. Pasutijuma sanemšanas apstiprinajums
2. Maksajuma apstiprinajums
3. Apstiprinajums, ka jusu pasutita prece ir izsutita no musu noliktavas

Samaksa

Samaksu var veikt ar kreditkarti (Visa & Mastercard), ar Maestro un Paypal. Izmantojot un apstiprinot kreditkarti, jus apliecinat, ka ši ir jusu karte. Maksajuma summu tiks nonemta no jusu konta pec tam, kad Olympus akceptes jusu pasutijumu. Visi kreditkaršu lietotaji tiek paklauti apstiprinašanas un autorizacijai no kartes izdeveja puses. Ja jusu kreditkartes izdevejs atsakas autorizet maksajumu uz Olympus kontu, mes atliksim piegadi un sazinasimies ar jums. Šaja gadijuma Olympus nav atbildigs par piegades aizkavešanos vai nepiegadi. Kreditkartes informacija tiks apstradata izmantojot SSL (Secured Socket Layer) savienojumu. Olympus nav atbildigs par jebkadu informacijas negodpratigu izmantošanu no trešajam pusem.

Piegades laiki

Piegadi veicam 3–4 darba dienu laika. Planotie pasutijumi tiek izpilditi pirms plkst. 15:00. Piemeram, ja pasutijums tiek veikts pirmdien pirms pl.15.00, tas tiks nosutits taja paša diena un pie jums nonaks ne velak ka ceturtdien.

Olympus parupesies, lai visi pirkumi tiktu piegadati timekla vietne noraditaja laika. Tomer timekla vietne noraditie laiki ir tikai informejoši. Olympus nekada gadijuma nav atbildigs par to, ja piegade notiek velak. Parsniedzot piegades terminus un/vai parsniedzot terminus par 30 dienam pec pasutijuma nosutišana, netiek uzskatita par Olympus saistibu neizpildi.

Piegades veidi

Ja kurjeram neizdodas ar pirmo piegajienu nogadat jusu pasutijumu, vinš atstas zinu, noradot kura vieta jusu sutijums tiek uzglabats. Ja no jums netiks sanemta cita informacija, kurjers atgriezisies nakamaja darba diena un ja piegade atkal neizdosies, atstas zinu.

Ja ari otraja reize piegade nenotiek, jums tiks atstata visa informacija, lai jus varetu sazinaties ar kurjeru un atrast ertu risinajumu, lai sanemtu sutijumu. Sutijums kurjera telpas tiks uzglabats 10 darba dienas, ja šaja laika no jums netiks sanemti nekadi noradijumi, sutijums tiks atgriezts sutitajam.

Olympus ir apdrošinajis visu preci lidz tam bridim, kad ta ir piegadata jusu adrese. Ja skaidri redzams, ka iepakojums ir bojats, jums no sutijuma jaatsakas. Pec bojata sutijuma sanemšanas mes organizesim jaunu sutijumu.

Jebkadas sudzibas par stavokli, kada prece ir piegadata (tai skaita trukstošas lietas) janosuta ne velak ka divas darba dienas pec precu sanemšanas uz Olympus e-pastu: shop.support@olympus.eu vai pa talruni 00800-65967873.

FREE RETURNS

We want you to enjoy your new item. If you’re not completely satisfied with your purchase, you have 14 days to send it back to us and we’ll refund you for the purchase price.

What are the next steps?

1Please contact our customer services team to arrange a pickup appointment with the carrier.
2Ensure your returns are adequately packaged in the bag/box that it was sent to you in.
3Your refund will be processed within 10 working days from the moment we have received the returned item (s)
4Please be aware we do not offer the option to exchange your product. We advise to return your order and place a new order. Our customer services team will be happy to help you.

Tips

If your order is incorrect or damaged on receipt then contact our customer services team

Questions?

If you have any other questions, please don’t hesitate to contact our customer services team

Droša iepirkšanas

Privatums

Olympus respekte jusu privatumu. Informaciju, ko jus mums sniegsiet izmantojot timekla vietni tiks izmantota tikai, lai apstradatu jusu pasutijumu un informetu jus par Olympus un ta izstradajumiem.

Verisign drošiba

Jusu pasutijuma drošibu nodrošina Verisign, kas nodrošina drošibu vairak neka 500,000 timekla serveriem visa pasaule ar specigu kodešanas un precizu autorizacijas sistemu. Verisign Verisign ir vadoša drošligzdu slana (Secure Sockets Layer SSL) sertificešanas institucija, kas nodrošina drošu e-komerciju un komunikaciju timekla vietnem iekštiklos un artiklos. Tas ir parbaudits zimols, kas lauj justies parliecinatiem par interneta drošibu un nodrošina visspecigako pieejamo SSL kodešanu jebkuras timekla vietnes apmekletajam.